Zakończone - w okresie trwałości

CAR - Creating Automotive Renewal


Projekt pn. CAR - Creating Automotive Renewal


Program: Interreg South Baltic Programme 2014-2020
Działanie: 3. Poprawa łączności transgranicznej w funkcjonalnym niebieskim i zielonym obszarze transportu
Poddziałanie: 3. Poprawa jakości i zrównoważenia środowiskowego usług transportowych na obszarze Południowego Bałtyku
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Partner wiodący: Industrial Development Centre South; Lund municipality; RISE – Szwecja
Partner w projekcie: PVA-MV AG; ROSTOCK PORT GmbH – Niemcy - DTU Elektro - Technical Univerity of Denmark - Electrical Engineering; Regional Municipiality of Borholm - Dania - Politechnika Gdańska Wydział Chemii; Miasto Szczecin, Fundacja Poszanowania Energii / Miasto Gdynia / - Polska

Koszt gdyńskiej części projektu: 1 261 800 zł
Dofinansowanie: 1 072 530 zł

W ramach projektu CAR zostaną opracowane rozwiązania systemowe do wdrożenia i rozbudowy systemów dla pojazdów elektrycznych, w skład których wejdą pojazdy, stanowiska ładowania, rozwiązania płatnicze, modele biznesowe oraz informacje i dyskusje z firmami i organizacjami, które są zainteresowane inwestowaniem w flotę pojazdów elektrycznych. W ramach projektu CAR zostaną opracowane rozwiązania systemowe do wdrożenia i rozbudowy systemów dla pojazdów elektrycznych, w skład których wejdą pojazdy, stanowiska ładowania, rozwiązania płatnicze, modele biznesowe oraz informacje i dyskusje z firmami i organizacjami, które są zainteresowane inwestowaniem w flotę pojazdów elektrycznych. W ramach projektu CAR Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. zakupi, zainstaluje na sieci trolejbusowej i uruchomi przenośną ładowarkę zasobnikową do szybkiego ładowania trolejbusów bateryjnych i autobusów elektrycznych.

Okres realizacji: 01.01.2018 – 30.09.2021

Kontakt
Alicja Pawłowska
tel. 585272980
e-mail: a.pawlowska@gdynia.pl

Więcej informacji o projekcie: https://southbaltic.eu/-/car-creating-automotive-renewal


Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk na lata 2014-2020.

  • ikonaOpublikowano: 11.04.2019 08:09
  • ikona

    Autor: Eunika Rejda (e.rejda@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 02.03.2022 11:13
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Kazimierska
ikona