Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
Trwające

SUMPs for BSR – enhancing effective Sustainable Urban Mobility Planning for supporting active mobility in BSR cities

Logtyp Interreg
Projekt pn. SUMPs for BSR – enhancing effective Sustainable Urban Mobility Planning for supporting active mobility in BSR cities

Program: Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027
Oś priorytetowa: Priority 3. Climate-neutral societies
Działanie: 3.3 Smart green mobility
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Partner wiodący: Turku (Finlandia)
Partnerzy w projekcie: Turku (Finlandia), Cesis (Łowa), Gävle (Szwecja), Panevezys (Litwa), Tartu (Estonia), Gdynia (Polska)

Koszt całkowity gdyńskiej części projektu:
1 288 485 zł
Dofinansowanie: 1 030 788 zł

Zwiększenie zdolności władz lokalnych (szczególnie małych i średnich miast) do opracowania i wdrożenia dobrej jakości SUMP – Harmonizacja podejść do monitorowania i oceny ponad granicami planowanie zrównoważonej mobilności miejskiej – Lepsze uznanie aktywnych środków transportu jako kluczowych elementów lokalnych systemów mobilności oraz integracja pilotażu w ramach praktyk planowania mobilności – Wymiana doświadczeń pomiędzy różnymi krajami w zakresie podejść SUMP

Okres realizacji: 01.11.2023 – 30.11.2026


Kontakt
Alicja Pawłowska
tel. 585272980
e-mail: a.pawlowska@gdynia.pl

  • ikonaOpublikowano: 14.02.2024 14:31
  • ikona

    Autor: Mikołaj Stasiaczek (m.stasiaczek@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 23.02.2024 13:44
  • ikonaZmodyfikował: Mikołaj Stasiaczek
ikona