Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
Zakończone - w okresie trwałości

Rozwój usług społecznych w Gdyni

 


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Czas realizacji projektu:

1 grudnia 2016 – 31 grudnia 2019

Wartość projektu: 3 643 229,90 zł
Dofinansowanie: 3 096 745,42 zł

Liczba osób objętych wsparciem:
330

Cel projektu:
Celem projektu jest poprawa jakości życia zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców Gdyni poprzez zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację działań ukierunkowanych na rozwój zdeinstytucjonalizowanych, zintegrowanych i spersonalizowanych usług wspierających rodzinę w prawidłowym pełnieniu jej funkcji, w tym działań profilaktycznych mających ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej i działań profilaktycznych w postaci pomocy w opiece i wychowaniu dzieci w ramach placówek wsparcia dziennego, oraz usług ukierunkowanych na wsparcie młodzieży usamodzielnianej, podlegającej systemowi pieczy zastępczej.

Projekt zakłada modernizację gdyńskiego systemu usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny oraz młodzieży usamodzielnianej (w tym zwiększenie dostępności tych usług) poprzez poszerzenie ilościowe i jakościowe oraz modyfikację oferty placówek wsparcia dziennego, działających lokalnie (dzielnicowo) oraz utworzenie i funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych, z wykorzystaniem elementów animacji środowiskowej oraz wolontariatu jako narzędzi integracji i aktywizacji społecznej. Projekt realizowany będzie systemowo, w oparciu o zintegrowane i spójne działania Laboratorium Innowacji Społecznych (koordynującego działania CUS), Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni oraz 9 organizacji pozarządowych, w tym 8 ngo prowadzących placówki wsparcia dziennego (PWD), tworzących Sieć Pracy ze Społecznością TO TU (SPOT) i 1 ngo współpracującego z PWD. Działania w ramach projektu realizowane będą w nowopowstającym Centrum Usług Społecznych oraz 16 placówkach wsparcia dziennego.

Parter wiodący:
Gmina Miasta Gdyni

Jednostki realizujące projekt ze strony Gminy Miasta Gdyni:
Laboratorium Innowacji Społecznych
Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni

Partnerzy z sektora pozarządowego:
Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa
Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Vitava
Gdyńskie Stowarzyszenie Familia
Fundacja Inicjatyw Społecznych „Łajba”
Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wsparcia Społecznego
Fundacja Zmian Społecznych KREATYWNI (umowa partnerstwa rozwiązana dnia 19 kwietnia 2019 roku)
Stowarzyszenie Społecznej Edukacji Non Stop
Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego i Osobistego Zielona Myśl
Stowarzyszenie 180 Stopni


  • ikonaOpublikowano: 12.04.2017 10:46
  • ikona

    Autor: Aleksandra Dylejko (a.dylejko@lis.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 20.03.2024 08:35
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona