Trwające

CCC - Creative Circular Cities

Logotypy Interreg
Projekt pn. CCC - Creative Circular Cities

Program: Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027
Oś priorytetowa: 3. Społeczeństwa neutralne dla klimatu
Działanie: 3.1 Gospodarka o obiegu zamkniętym
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Beneficjent: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia
Lider w projekcie:
Danish Cultural Institute
Partnerzy w projekcie:
Stowarzyszenie "Pomorskie w Unii Europejskiej", Lifestyle & Design Cluster, City of Aarhus - Climate Secretariat, Riga Municipal Agency “Riga Energy Agency”, Northern Dimension Partnership on Culture Secretariat, City of Turku, Valonia / Regional Council of Southwest Finland, Humak University Of Applied Sciences, Tallinn Business Incubators - Tallinn Creative Incubato, Anschar GmbH, Zero Waste Kiel e.V.Heinrich Böll Foundation Schleswig- Holstein e.V.
Partnerzy stowarzyszeni:
MOZI, Miasto Gdynia

Koszt całkowity gdyńskiej części projektu:
190 984 zł
Dofinansowanie: 763 933 zł

Projekt Creative Circular Cities to kontynuacja projektu „Circular Place”, który był realizowany jako Seed Money Interreg BSR w 2021 roku. Ma się przyczynić do realizacji celów Unii Europejskiej w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) do 2050 r., w tym Unijnego Planu Działania na rzecz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, przyjętego w marcu 2020 r. Nadrzędnym celem projektu jest wzmocnienie potencjału sektora kultury i przemysłu kreatywnego (CCSI) jako facylitatora i lidera transformacji do gospodarki o obiegu zamkniętym, jak również zwiększenie możliwości współpracy władz publicznych – szczególnie regionalnych i lokalnych z sektorem CCSI w tym procesie. Projekt ma też na celu stworzenie „środowisk gospodarki o obiegu zamkniętym” w miastach/społecznościach lokalnych w celu przetestowania w praktyce innowacyjnego podejścia i metod uczestnictwa i współtworzenia rozwiązań GOZ.

Okres realizacji: 1.11.2023 – 31.10.2026


Kontakt
Natalia Kawczyńska
tel. 58 880 82 33
e-mail: n.kawczynska@ppnt.pl

  • ikonaOpublikowano: 14.02.2024 12:57
  • ikona

    Autor: Mikołaj Stasiaczek (m.stasiaczek@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 23.02.2024 13:50
  • ikonaZmodyfikował: Mikołaj Stasiaczek
ikona