Trwające

We make Transition! - Towards sustainable and resilient societies through empowered civil society and collaborative innovation

Logotypy Interreg
Projekt pn. We make Transition! - Towards sustainable and resilient societies through empowered civil society and collaborative innovation

Program: Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027
Oś priorytetowa: 1. Innowacyjne społeczeństwa
Działanie: 1.1 Odporne gospodarki i społeczności
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Partner wiodący: Fiński Instytut Bałtycki
Lider w projekcie: Fiński Instytut Bałtycki
Partnerzy w projekcie: Rada Regionu Tampere, Finlandia; Regionalna Rada Helsinki-Uusimaa, Finlandia; Rada Finlandii Południowo-Zachodniej, Finlandia; Fundacja Green Tiger, Estonia; DD StratLab, Estonia; Centrum Innowacji Społecznych, Łotwa; Region Planowania Vidzeme; Miasto Gdynia, Polska; Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych – BISER, Polska; Region Trondelag, Norwegia; Uniwersytet w Bremie, Niemcy
Partnerzy stowarzyszeni: Miasto Tampere, Finlandia; Region Hämeenkyrö, Finlandia; Miasto Tartu, Estonia; Region Toila, Estonia; Region Kimitoön, Finlandia; Miasto Uusikaupunki, Finlandia; Centrum Technologiczne Ukipolis, Finlandia; Związek Gmin Południowej Finlandii; Miasto Helsinki, Finlandia; Green Net, Finlandia; Gmina C?sis, Łotwa; Region Bremen, Niemcy; Region N?r?ysund, Norwegia; Region Trondheim, Norwegia; Niderladzki Ośrodek Badawczy ds. Transformacji, Uniwersytet ERASMUS w Rotterdamie, Niderlandy

Koszt całkowity gdyńskiej części projektu: 842 319 zł
Dofinansowanie: 673 855 zł

Projekt We make transition! ma na celu wypracowanie modelu i narzędzi do realizacji skutecznego procesu współtworzenia innowacji ekologiczno-społecznych dla zwiększania odporności miast i regionów oraz zrównoważonego rozwoju. Projekt jest skierowany do różnych grup interesariuszy, sektora administracji publicznej, przedsiębiorców, społeczności lokalnej, działaczy społecznych, organizacji pozarządowych i przedstawicieli nauki.

Okres realizacji: 24.09.2022 – 31.03.2026Kontakt
Marta Jarosińska
tel. 58 527 33 09
e-mail: marta.jarosinska@gdynia.pl

  • ikonaOpublikowano: 15.02.2024 09:40
  • ikona

    Autor: Mikołaj Stasiaczek (m.stasiaczek@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 23.02.2024 13:36
  • ikonaZmodyfikował: Mikołaj Stasiaczek
ikona