Zakończone - w okresie trwałości

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni

Logotypy Fundusze Europejskie, Samorząd Województwa Pomorskiego, Unii Europejskiej
Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 10. Energia, Działanie 10.1. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT, Poddziałanie 10.1.1. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne.

Beneficjent - Gmina Miasta Gdyni
Wartość całkowita projektu: 97 630 898,32 zł
Koszty kwalifikowalne: 92 865 399,89 zł
Kwota dofinansowania: 34 257 427,78 zł
Poziom dofinansowania: 36,89% kosztów kwalifikowalnych projektu

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej siedemnastu budynków użyteczności publicznej poprzez przeprowadzenie głębokiej modernizacji energetycznej.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej siedemnastu budynków użyteczności publicznej, w tym szesnastu budynków placówek oświatowych oraz jednego budynku placówki specjalistycznej na terenie Gdyni, w celu poprawy efektywności energetycznej.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2023. Prace budowlano - montażowe w budynkach objętych projektem zaplanowano na lata 2018-2023 i podzielono na etapy:
 • roboty dotyczące budynków: Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Cechowej 22, Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Chabrowej 43, Szkoły Podstawowej nr 34 przy ul. Cylkowskiego 5, Szkoły Podstawowej Nr 21
  przy ul. Jana z Kolna 5 i Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 przy ul. Leopolda Staffa 10 - 2018 rok;
 • roboty dotyczące budynków: Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Wrocławskiej 52, Szkoły Podstawowej
  nr 33 przy ul. Godebskiego 8 i Szkoły Podstawowej nr 31 przy ul. Chylońskiej 227 - 2019 rok;
 • roboty dotyczące budynków: Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Stawnej 4 – 6, XIV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi przy ul. Wejherowskiej 55, Zespołu Szkół Chłodniczych
  i Elektronicznych przy ul. Sambora 48, VI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Mikołaja Kopernika 34, Zespołu Placówek Specjalistycznych przy ul. Wejherowskiej 65 i Szkoły Podstawowej nr 52
  przy ul. Okrzei 6 - 2020 rok;
 • roboty dotyczące budynków: Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 przy ul. Admirała Porębskiego 21
  i II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi przy ul. Wolności 22 b - 2021 rok,
 • roboty dotyczące budynku Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących przy ul. Władysława IV 54 - 2022 i 2023 rok.

Zakres prac modernizacyjnych w zależności od budynku obejmuje m.in.:
 • przyłączenie budynków do sieci ciepłowniczej o wysokich parametrach wraz z budową węzłów cieplnych,
 • modernizację systemów grzewczych, w tym: wymianę węzłów cieplnych, instalacji centralnego ogrzewania i grzejników wraz z regulacją i monitoringiem zużycia energii, modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej,
 • montaż pompy ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach Szkoły Podstawowej nr 52
  i Szkoły Podstawowej nr 21 oraz absorpcyjnych gazowych pomp ciepła i gazowych kotłów kondensacyjnych w budynkach II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi i Szkoły Podstawowej nr 11,
 • wymianę stolarki okiennej i stolarki drzwiowej zewnętrznej,
 • docieplenie ścian zewnętrznych, stropów piwnic, stropodachów,
 • usprawnienie wentylacji mechanicznej,
 • montaż turbiny wiatrowej przy budynku Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych,
 • montaż paneli fotowoltaicznych na dachach 16 budynków,
 • wykonanie instalacji elektrycznej wraz z przewodami i automatyczną regulacją oświetlenia, wymianę źródeł światła w 16 budynkach.

Efekty realizacji projektu:

Wskaźniki produktu:
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 17

Wskaźniki rezultatu:
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 4 163,90 ton równoważnika CO2.
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 13 644 894,78 kWh/rok.

Projekt wpłynie pozytywnie na jakość powietrza na terenie Miasta Gdyni, dzięki czemu poprawią się komfort życia i zdrowie mieszkańców. Przeprowadzone kompleksowe działania termomodernizacyjne polepszą warunki nauki i pracy bezpośrednich użytkowników modernizowanych obiektów, tj. ok. 11,2 tys. osób korzystających z budynków objętych projektem (uczniów, podopiecznych, nauczycieli i pozostałych pracowników). Ponadto, zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz elektrycznej wpłynie na obniżenie kosztów eksploatacyjnych zmodernizowanych obiektów.

Kontakt:

Dorota Wiśniewska – Wydział Projektów Rozwojowych
Telefon: 58 668 8443
e-mail: dorota.wisniewska@gdynia.pl

 • ikonaOpublikowano: 05.04.2019 10:24
 • ikona

  Autor: Eunika Rejda (e.rejda@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 15.02.2024 14:39
 • ikonaZmodyfikował: Mikołaj Stasiaczek
ikona

Zobacz także