Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
Zakończone - w okresie trwałości

Budowa gotowości parków naukowo-technologicznych i inkubatorów w Obszarze Metropolitarnym Gdańsk-Gdynia-Sopot...Projekt pn. Budowa gotowości parków naukowo-technologicznych i inkubatorów w Obszarze Metropolitarnym Gdańsk-Gdynia-Sopot do świadczenia nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług proinnowacyjnych wraz ze stworzeniem kompleksowej platformy współpracy


Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 2. Przedsiębiorstwa
Działanie: 2.4 Otoczenie biznesu
Poddziałanie: 2.4.2 Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu na ternie Obszaru Metropolitarnego G-G-S – mechanizm ZIT
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Lider w projekcie: Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia
Partnerzy w projekcie: Fundacja Gospodarcza, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp.z o.o.

Koszt gdyńskiej części projektu: 2 993 337 zł
Dofinansowanie: 2 172 372 zł

Projekt miał na celu profesjonalizację działalności trzech IOB w OM Gdańsk-Gdynia-Sopot. Podniesienie kompetencji kard oraz rozszerzenie oferty partnerów stworzy lepsze warunki rozwoju dla pomorskich MŚP. Efektem projektu będzie przygotowanie do świadczenia 10 nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług doradczych w odpowiedzi na popyt zgłaszany przez przedsiębiorców oraz stworzenie platformy informatycznej umożliwiającej zarządzanie współpracą oraz zasobami partnerów.

Okres realizacji: 01.04.2017 – 30.11.2023

Kontakt
Piotr Bejrowski
tel. 588808243
e-mail: p.bejrowski@ppnt.gdynia.pl

Więcej informacji o projekcie: https://ppnt.pl/en/tripolis/


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

  • ikonaOpublikowano: 11.04.2019 08:57
  • ikona

    Autor: Eunika Rejda (e.rejda@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 23.02.2024 14:34
  • ikonaZmodyfikował: Mikołaj Stasiaczek
ikona