Zakończone - w okresie trwałości

BalticMuseums: Love IT! New brand of gamified tourist products for sustainable development of natural and cultural heritage tourist destinations

Projekt pn. BalticMuseums: Love IT! New brand of gamified tourist products for sustainable development of natural and cultural heritage tourist destinations


Program: Interreg South Baltic Programme 2014-2020

Partner w projekcie: Centrum Nauki Experyment w Gdyni

Koszt gdyńskiej części projektu: 315 312 zł
Dofinansowanie: 268 015 zł

Głównym celem projektu było stworzenie nowego, międzynarodowego produktu turystycznego – wielojęzycznej aplikacji mobilnej używanej podczas zwiedzania atrakcji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego państw Południowego Bałtyku. W ramach projektu odbyły się hackatony – spotkania programistów, których efektem jest stworzenie szczegółowych rozwiązań technologicznych aplikacji. Miały miejsce także szkolenia dla podmiotów zaangażowanych w projekt, poświęcone m.in. grywalizacji, storytellingowi, user experience (UX) oraz tworzeniu materiałów video. Rezultaty projektu przyniosą korzyści odwiedzającym atrakcje turystyczne, zarządzającym tymi miejscami - udostępniając rozwiązania gotowe do wdrożenia, a także menedżerom agencji turystycznych dostarczając im nową markę wzbudzającą zainteresowanie odwiedzających. Projekt przyczyni się do wzrostu popularności miejsc dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Południowego Bałtyku jako atrakcji turystycznych.

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.07.2020

Kontakt
Aleksander Pelka
e-mail: a.pelka@experyment.gdynia.pl

Więcej informacji o projekcie: https://experyment.gdynia.pl/pl/wspolpraca/balticmuseums-loveit/o-projekcie-balticmuseums-loveit/artykul