Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
Zakończone - w okresie trwałości

Przystań. Model centrów sąsiedzkich w dzielnicach Gdyni – praktyka wdrożeniowa

Projekt miał na celu jakościowy rozwój Przystani – sieci centrów sąsiedzkich w Gdyni poprzez dostosowanie oferty Przystani do warunków funkcjonowania w sytuacji pandemii; przejścia z korzystania z zaproponowanej oferty przez mieszkańców w stronę samodzielnego inicjowania i realizowania przez nich działań; wzrost wiedzy i umiejętności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie oddawania odpowiedzialności w ręce mieszkańców; rozwój marki domów sąsiedzkich funkcjonujących w ramach Przystani oraz upowszechniania ich działalności. 

Podczas projektu zrealizowano cztery główne obszary rozwoju: 

„Przystań.On-line” – wypracowano i wdrożono program „Przystań. On-line”, który był cyklem spotkań, debat, wykładów i prelekcji promujących aktywności sąsiedzkie oraz działalność Przystani. Materiały są dostępne na profilu www.fb.com/przystangdynia. 

„Przystań. Skuteczna” – przeprowadzono kampanię medialną promującą działania podjęte w projekcie, a także upowszechniano wypracowane rozwiązania dot. rozwoju miejsc lokalnej aktywności i pracy z mieszkańcami oraz na ich rzecz. Zrealizowano materiały filmowe oraz zdjęciowe, a także podjęto prace nad nową stroną Przystani. 

„Przystań. Analityczna” – przeprowadzono wśród mieszkańców Gdyni ogólnomiejskie konsultacje społeczne, badające potrzeby mieszkańców i mieszkanek związanych z rozwojem sąsiedzkości i życiem w dzielnicach, pod nazwą „O sąsiedzkości w Gdyni i życiu w dzielnicach”. Celem konsultacji było poznanie potrzeb mieszkańców i mieszkanek Gdyni związanych z rozwojem sąsiedzkości kierunkiem, w jakim powinna się rozwijać sieć Przystani. 

„Przystań. Narzędziownik” – dokonano zakupu narzędzi, sprzętu i drobnego wyposażenia umożliwiającego realizowanie aktywności, w których mieszkańcy są kreatorami działań, samodzielnie działają w pracowniach warsztatowych i ogrodzie korzystając z doposażenia Przystani.  

Okres realizacji: maj 2021 – listopad 2021 
Dofinansowanie UE: 150 000 zł 

Projekt zrealizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 
  

  • ikonaOpublikowano: 17.01.2022 14:43
  • ikona

    Autor: Aleksandra Dylejko (a.dylejko@lis.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 17.01.2022 14:45
  • ikonaZmodyfikował: Aleksandra Dylejko
ikona