Trwające

Rozbudowa infrastruktury dostępu w Porcie Gdynia

Projekt pn. Rozbudowa infrastruktury dostępu w Porcie Gdynia


Program: CEF Transport 2018 „Łącząc Europę”
Źródło finansowania: Instrument finansowy Unii Europejskiej CEF Transport 2018 „Łącząc Europę”

Beneficjent: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Koszt całkowity gdyńskiej części projektu: 12 036 718 zł
Dofinansowanie: 3 750 000 zł

Przedmiotowy projekt dot. “Prac przygotowawczych dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa infrastruktury dostępu w Porcie Gdynia”. Projekt CEF obejmuje opracowania kompletu niezbędnej dokumentancji wraz z pozyskaniem decyzji administracyjnych. Docelowo inwestycja ma polegać na wykonaniu robót budowlanych nad rozbudową infrastruktury dostępu dla statków w basenie IV i V Portu Gdynia oraz przebudowy dostępu lądowego „ostatniej mili” do tego rejonu portu. Realizowany projekt wpisuje się w realizację unijnych celów długoterminowych Inicjatywy „Connecting Europe” (CEF), którymi dla sektora transportu są m.in.: ukończenie prac nad siecią bazową TEN-T do 2030 r., przejście na ekologiczną, konkurencyjną i zintegrowaną mobilność, postęp w pracach nad ukończeniem kompleksowej sieci TEN-T do 2050 r. Projekt jest kluczowy dla rozwoju portu i przyczyni się pośrednio do zmniejszenia presji działalności portowej na środowisko, poprzez m.in.: poprawę dostępu drogowego, kolejowego, zapewnienie intermodalności oraz zapewnienie wysokiej jakości infrastruktury przeładunkowej. W zakresie projektu „Rozbudowa infrastruktury dostępu w Porcie Gdynia”, przewidziane są następujące fazy: 1. Rozbudowa infrastruktury dostępu dla statków w Basenie IV – Faza 1 2. Przebudowa infrastruktury dostępu dla statków w Basenie V – Faza 2 3. Dostęp drogowo-kolejowy do Basenów IV i V – Faza 3

Okres realizacji: IV kwartał 2021 – IV kw 2024

Kontakt
Mariusz Karbowski
tel. 586274674
e-mail: m.karbowski@port.gdynia.pl

  • ikonaOpublikowano: 19.01.2022 08:50
  • ikona

    Autor: Agnieszka Kazimierska (a.kazimierska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 02.03.2022 10:06
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Kazimierska
ikona