ikona

Projekty trwające

Zobacz projekty według

Wyczyść filtry
:
:
:
:
:

PROJEKTY TRWAJĄCE (68):

Nazwa projektu Kwota dofinansowania Nazwa programu Realizujący projekt w Gdyni
30+ na start III 1 437 666 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
30+ wypłyń na szerokie wody kariery. Gdynia i Sopot(II) - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT 1 534 250 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
30+ wypłyń na szerokie wody kariery. Gdynia i Sopot(III) - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT 1 967 165 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie miasta Gdynia i miasta Sopot (IV) 13 158 572 zł Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z powiatu miasta Gdynia i miasta Sopot (IV) 7 968 033 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Budowa gotowości parków naukowo-technologicznych i inkubatorów w Obszarze Metropolitarnym Gdańsk-Gdynia-Sopot do świadczenia nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług proinnowacyjnych wraz ze stworzeniem kompleksowej platformy współpracy 1 844 816 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Pomorski Park Naukowo – Technologiczny Gdynia
Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków sanitarnych ze statków w Porcie Gdynia 18 700 000 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia 116 837 137 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
City Changer Cargo Bike 494 775 zł Horizon 2020 Gmina Miasta Gdyni
CONCRIT – Community Narration 4 Critical Thinking 128 919 zł Erasmus+ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
CONTRA: CONflict in TRAnsformations (Konflikt w procesach transformacji) - w ramach ERA-NET Urban Transformation Capacities 156 434 zł Horizon 2020 Laboratorium Innowacji Społecznych
Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia 1 330 000 zł Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
EfficienCE Energy Efficiency for Public Transport Infrastructure in Central Europe 711 858 zł Interreg Europa Środkowa Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni
ENGAGE-TOI ! 142 330 zł Erasmus+ III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
Europa kuźnią dobrych praktyk i wymiany doświadczeń 379 933 zł Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Gmina Miasta Gdyni
Europejska szkoła - kompetentna, innowacyjna, otwarta 136 411 zł Erasmus+ Gmina Miasta Gdyni
Europejskie praktyki zawodowe uczniów ZSET 253 542 zł Erasmus+ Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni
Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie 17 820 004 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja 9 735 352 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w dzielnicy Oksywie 365 497 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Laboratorium Innowacji Społecznych
Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w obszarze Zamenhofa-Opata Hackiego 365 499 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Laboratorium Innowacji Społecznych
Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja 365 478 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Laboratorium Innowacji Społecznych
Gdyńscy zawodowcy - program podnoszenia jakości i dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy 591 552 zł Program Edukacja Wydział Edukacji w Urzędzie Miasta Gdyni
Gdyńskie Super Przedszkolaki – program podnoszenia jakości usług oraz przystosowania miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni 2 171 614 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Wydział Edukacji w Urzędzie Miasta Gdyni
Gdyńskie turbo przedszkolaki – program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni 2 130 969 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
IMPLEMENT - Improving Local Energy and climate policy through quality management and certification 0 zł Horizon 2020 Gmina Miasta Gdyni
Innowacje na ludzką miarę 2. Wspracie w rozwoju mikroinnowacji w obszarze włączenia społecznego. 1 038 092 zł Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Laboratorium Innowacji Społecznych
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni 30 788 532 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Kwalifikacje dla Pomorzan II 649 057 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Fundacja Gospodarcza w Gdyni
Leben und Arbeiten in einer nachhaltigen Welt 113 161 zł Erasmus+ Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni
Let's help our precious planet 108 529 zł Erasmus+ Gmina Miasta Gdyni
MATRYCS - Modular Big Data Applications for Holistic Energy Services in Buildings 196 350 zł Horizon 2020 Gmina Miasta Gdyni
Modernizacja ciągu gospodarki osadowej i innych obiektów oczyszczalni ścieków Dębogórze oraz rozwój sieci kanalizacji sanitarnej PEWIK GDYNIA 593 935 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PEWIK Gdynia Sp. z o.o.
Młodzi Aktywni na Rynku Pracy 715 036 zł Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020 Fundacja Gospodarcza w Gdyni
Natura, tradycja i tożsamość kulturowa w postrzeganiu młodzieży 83 134 zł Erasmus+ Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni
Otwieramy umysł, żeby otworzyć świat 115 042 zł Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni
Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia - etapy I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia - etapy II i III 273 000 000 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim 10 687 140 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Pomorski Park Naukowo – Technologiczny Gdynia
Pomorskie Dzieciom 860 483 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Miejski Osrodek Pomocy Społecznej w Gdyni.
Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym – utworzenie trasy R-10 na obszarze Gdyni 8 160 600 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Pomorskie Żagle Wiedzy - Gdynia 328 320 zł Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Pora na Seniora! Gdyńska Sieć Wzajemnego Wsparcia 107 232 zł Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy Fundacja Gospodarcza w Gdyni
Praktyki zagraniczne nowy wymiar kształcenia zawodowego uczniów ZSChiE w Gdyni 363 330 zł Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Gmina Miasta Gdyni
Praktyki zawodowe w Szwecji szansą wzbogacenia wiedzy i umiejętności uczniów ZSCHiE w Gdyni 525 496 zł Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni
Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów: gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego 3 057 965 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdyńskie Centrum Zdrowia
Przedsiębiorczy nastolatek na ekologicznej ścieżce kariery 143 703 zł Erasmus+ Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni
REACHOUT - Resilience in Europe through Activating City Hubs reaching Out to Users with Triple-A climate adaptation tools 228 247 zł Horizon 2020 Laboratorium Innowacji Społecznych
Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – przebudowa i elektryfikacja 19 800 000 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Rozbudowa infrastruktury dostępu w Porcie Gdynia 3 750 000 zł CEF Transport 2018 „Łącząc Europę” Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Rozbudowa sieci ciepłowniczej z wysokosprawnej kogeneracji na terenie dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni 6 776 496 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni
Rozwój elektrycznego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup elektrycznego taboru wraz z rozbudową infrastruktury oraz budową punktów doładowań 68 649 400 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o.
Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część II 27 633 427 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część III 35 169 534 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie 49 236 767 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – ucz się, doświadczaj, pracuj 10 925 650 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m. in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia 40 238 430 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Servant leadership for schools 67 056 zł Erasmus+ Gmina Miasta Gdyni
SMACKER (Soft Measures & Actions for behavioural Change and Knowledge to Embrace Rural areas) 841 500 zł INTERREG Central Europe Gmina Miasta Gdyni
Staż zagraniczny inwestycją w karierę zawodową uczniów 575 103 zł Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Gmina Miasta Gdyni
Studium wykonalności wraz z dokumentacją techniczną inteligentnego systemu zarządzania ruchem samochodów ciężarowych w Porcie Gdynia 3 026 250 zł CEF Transport 2018 „Łącząc Europę” Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdyni 7 840 749 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
System monitoringu i obserwacji terenów portowych z wykorzystaniem pływających bezzałogowych mobilnych platform badawczych 5 454 456 zł Polnor 2019 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., Uniwersytet Morski w Gdyni
Szlak Turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami 1 545 500 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Termomodernizacja ciepłociągów kanałowych i napowietrznych w Gdyni, Rumi i mieście Wejherowo 5 459 472 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni
Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - Gdynia Karwiny 54 367 452 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
W kontakcie z innowacyjnymi metodami nauczania 68 839 zł Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Gmina Miasta Gdyni
Water Innovation System Amplifier (WISA): Test-beds for water innovation 745 248 zł Interreg South Baltic Programme 2014-2020 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Zdolni z Pomorza – Gdynia 1 848 410 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Potrzebujesz dane o projektach europejskich w formacie maszynowo odczytywalnym?
Wejdź na otwartedane.gdynia.pl