Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI. Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI.

Zobacz projekty według:

:
:
:
:
:

PROJEKTY TRWAJĄCE (94):


Nazwa projektu Kwota dofinansowania Nazwa programu Realizujący projekt w Gdyni
30+ na start (II) 1 460 215 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
30+ wypłyń na szerokie wody kariery. Gdynia i Sopot(II) - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT 1 534 250 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Above European Borders, Across the Time 115 631 zł Erasmus+ Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Gdyni
Act Now: Action for Energy Efficiency in Baltic Cities 699 256 zł Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020 Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni oraz Gmina Miasta Gdyni
Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni 3 084 000 zł Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Laboratorium Innowacji Społecznych
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie miasta Gdynia i miasta Sopot (IV) 4 377 642 zł Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z powiatu miasta Gdynia i miasta Sopot (IV) 3 124 078 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Aktywny rodzic. Utworzenie 60 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Miasta Gdyni 1 478 592 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdyńskie Centrum Zdrowia
Auf Spurensuche: Der junge Blick auf das deutsch-polnische Verhältnis 112 605 zł Erasmus+ Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni
BALTIC regional promotion of BIOGAS as alternative transport fuel in CIRCuLar EconomieS 0 zł Gmina Miasta Gdyni
BalticMuseums: Love IT! New brand of gamified tourist products for sustainable development of natural and cultural heritage tourist destinations 268 015 zł Interreg South Baltic Programme 2014-2020 Centrum Nauki Experyment w Gdyni
Bringing Sport to Children with Special Needs 105 313 zł Erasmus+ Gdyńskie Centrum Sportu
Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego przy ulicy Dickmana w Gdyni-Oksywie 6 315 307 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Laboratorium Innowacji Społecznych
Budowa gotowości parków naukowo-technologicznych i inkubatorów w Obszarze Metropolitarnym Gdańsk-Gdynia-Sopot do świadczenia nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług proinnowacyjnych wraz ze stworzeniem kompleksowej platformy współpracy 1 249 816 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Pomorski Park Naukowo – Technologiczny Gdynia
Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków sanitarnych ze statków w Porcie Gdynia 18 700 000 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia 116 837 137 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
CAR - Creating Automotive Renewal 1 072 530 zł Interreg South Baltic Programme 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
City Changer Cargo Bike 494 775 zł Horizon 2020 Gmina Miasta Gdyni
CoBiUM - Cargo Bikes in Urban Mobility 1 028 925 zł Interreg South Baltic Programme 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
CONTRA Baltic Beach Wrack - Conversion of Nuisance To a Resource and Asset 0 zł Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020 Gdyńskie Centrum Sportu
CTCC - Creative Traditional Companies Cooperation 470 341 zł Interreg South Baltic Programme 2014-2020 Pomorski Park Naukowo – Technologiczny Gdynia
Cyfrowe społeczeństwo - niech siła będzie z nami! 108 179 zł Erasmus+ Gmina Miasta Gdyni
CZAS NA STAŻ – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy 94 484 zł Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Fundacja Gospodarcza w Gdyni
EcoDesign Circle 4.0 192 161 zł Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020 Pomorski Park Naukowo – Technologiczny Gdynia
EfficienCE Energy Efficiency fof Poblic Transport Infrastructure in Central Europe 711 858 zł Interreg Europa Środkowa Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni
Europa kuźnią dobrych praktyk i wymiany doświadczeń 379 933 zł Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Gmina Miasta Gdyni
Europejska szkoła - kompetentna, innowacyjna, otwarta 136 411 zł Erasmus+ Gmina Miasta Gdyni
Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie 17 001 805 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego 13 688 151 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja 9 735 352 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w dzielnicy Oksywie 342 802 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Laboratorium Innowacji Społecznych
Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w obszarze Zamenhofa-Opata Hackiego 244 800 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Laboratorium Innowacji Społecznych
Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja 244 778 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Laboratorium Innowacji Społecznych
Gdyńskie turbo przedszkolaki – program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni 2 130 969 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
HANDICAP, INCLUSION et TUTORAT: la mobilité dans 4 pays pour réussir 133 775 zł Erasmus+ Gmina Miasta Gdyni
HANDICAP, INCLUSION et TUTORAT: la mobilité dans 4 pays pour réussir 128 324 zł Erasmus+ Szkoła Podstawowa nr 34 w Gdyni
I'dentity-'We'dentity: Living together in the 21st century Europe' 134 098 zł Erasmus+ Gmina Miasta Gdyni
IMPLEMENT - Improving Local Energy and climate policy through quality management and certification 0 zł Horizon 2020 Gmina Miasta Gdyni
J@ w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych 73 360 zł Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni 7 973 185 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni 28 885 955 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Kwalifikacje dla Pomorzan 1 024 661 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Fundacja Gospodarcza w Gdyni
Laboratorium Edukacji Przyszłości 659 901 zł Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Gmina Miasta Gdyni
Let's help our precious planet 108 529 zł Erasmus+ Gmina Miasta Gdyni
LowTEMP - Low Temperature District Heating for the Baltic Sea Region 0 zł Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Modernizacja ciągu gospodarki osadowej i innych obiektów oczyszczalni ścieków Dębogórze oraz rozwój sieci kanalizacji sanitarnej PEWIK GDYNIA 593 935 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PEWIK Gdynia Sp. z o.o.
My career steps – aspirations for all 119 241 zł Erasmus+ IX Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację lokalnych węglowych źródeł ciepła i budowę wysokosprawnej sieci ciepłowniczej od ul. Stryjskiej w kierunku Placu Górnośląskiego w Gdyni 3 723 750 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni
Optymalizacja i rozbudowa systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków PEWIK GDYNIA 6 393 774 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PEWIK Gdynia Sp. z o.o.
P2ENDURE - Plug-and-Play product and process innovation for Energy-efficient building deep renovatioln 0 zł Horizon 2020 Gmina Miasta Gdyni
PACE – Physical Activity Enhancement 43 954 zł Erasmus+ Gdyńskie Centrum Sportu
Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia - etapy I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia - etapy II i III 273 000 000 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim 10 687 140 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Pomorski Park Naukowo – Technologiczny Gdynia
Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym – utworzenie trasy R-10 na obszarze Gdyni 8 160 600 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Praktyki zagraniczne nowy wymiar kształcenia zawodowego uczniów ZSChiE w Gdyni 363 330 zł Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Gmina Miasta Gdyni
Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów: gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego 3 377 491 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdyńskie Centrum Zdrowia
Program wzmocnienia potencjału zawodowego i zdrowotnego pracowników działających na rzecz mieszkańców Gdyni 1 467 180 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdyńskie Centrum Zdrowia
Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu 133 388 zł Erasmus+ Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni
Przyroda w mieście czy miasto w przyrodzie 80 109 zł Ponadnarodowa mobilność uczniów Gmina Miasta Gdyni
Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – przebudowa i elektryfikacja 19 800 000 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Rozbudowa sieci ciepłowniczej z wysokosprawnej kogeneracji na terenie dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni 6 776 496 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni
Rozbudowa sieci ciepłowniczej z wysokosprawnej kogeneracji w Gdyni Południe, w obrębie dzielnic Orłowo i Mały Kack 6 049 340 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni
Rozbudowa sieci ciepłowniczej z wysokosprawnej kogeneracji w Gdyni, na terenie osiedla Kacze Buki 6 249 104 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni
Rozwój elektrycznego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup elektrycznego taboru wraz z rozbudową infrastruktury oraz budową punktów doładowań 68 649 400 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o.
Rozwój kompetencji językowych i informatycznych uczniów ZSP 2 w Gdyni 113 267 zł Ponadnarodowa mobilność uczniów Gmina Miasta Gdyni
Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni 24 791 554 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część II 27 633 427 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część III 35 308 549 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie 48 105 210 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – ucz się, doświadczaj, pracuj 10 925 650 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Rozwój usług społecznych w Gdyni 3 096 745 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m. in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia 40 238 430 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup ekologicznego taboru 117 324 307 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Science Inspired 206 237 zł Erasmus+ Centrum Nauki Experyment w Gdyni
Servant leadership for schools 67 056 zł Erasmus+ Gmina Miasta Gdyni
SMACKER (Soft Measures & Actions for behavioural Change and Knowledge to Embrace Rural areas) 841 500 zł INTERREG Central Europe Gmina Miasta Gdyni
Staż zagraniczny inwestycją w karierę zawodową uczniów 575 103 zł Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Gmina Miasta Gdyni
Stop Climate Change – Together Europe Achieves More 100 943 zł Erasmus+ Szkoła Podstawowa nr 12 w Gdyni
Studium wykonalności wraz z dokumentacją techniczną inteligentnego systemu zarządzania ruchem samochodów ciężarowych w Porcie Gdynia 3 026 250 zł CEF Transport 2018 „Łącząc Europę” Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdyni 7 840 749 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Szlak Turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami 1 545 500 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Słowackie szlaki wiedzy - wzmocnienie kompetencji pracowników socjalnych i edukatorów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni 112 758 zł Erasmus+ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
Teaching for Holistic, Relational and Inclusive Early Childhood Education 89 578 zł Erasmus+ Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Gdyni
Termomodernizacja ciepłociągów kanałowych i napowietrznych w Gdyni, Rumi i mieście Wejherowo 12 497 678 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni
Termomodernizacja sieci ciepłowniczych na terenie Gdyni i Wejherowa 5 943 764 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni
Termomodernizacja sieci ciepłowniczych wraz z likwidacją węzłów grupowych na terenie Gdyni 6 150 000 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni
Tool VIP 24 57 086 zł Erasmus+ Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni
Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych 0 zł Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Gmina Miasta Gdyni
Una Europa, muchas historias 132 227 zł Erasmus+ Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni
Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - Gdynia Karwiny 53 995 602 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
W kontakcie z innowacyjnymi metodami nauczania 68 839 zł Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Gmina Miasta Gdyni
Water Innovation System Amplifier (WISA): Test-beds for water innovation 745 248 zł Interreg South Baltic Programme 2014-2020 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Zagraniczne praktyki zawodowe gwarancją zatrudnienia 175 803 zł Erasmus+ Gmina Miasta Gdyni
Zdolni z Pomorza – Gdynia 1 384 510 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni

Potrzebujesz dane o projektach europejskich w formacie maszynowo odczytywalnym?
Wejdź na otwartedane.gdynia.pl