Zobacz projekty według:

:
:
:
:
:

PROJEKTY TRWAJĄCE (76):


Nazwa projektu Kwota dofinansowania Nazwa programu Realizujący projekt w Gdyni
30+ na start (II) 1 462 050 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Above European Borders, Across the Time 115 631 zł Erasmus+ Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Gdyni
Act Now: Action for Energy Efficiency in Baltic Cities 284 964 zł Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020 Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni oraz Gmina Miasta Gdyni
Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni 3 084 000 zł Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Laboratorium Innowacji Społecznych
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie miasta Gdynia i miasta Sopot (IV) 4 348 903 zł Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z powiatu miasta Gdynia i miasta Sopot (IV) 3 182 077 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Aktywny rodzic. Utworzenie 60 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Miasta Gdyni 1 478 592 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdyńskie Centrum Zdrowia
Auf Spurensuche: Der junge Blick auf das deutsch-polnische Verhältnis 112 605 zł Erasmus+ Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni
BalticMuseums: Love IT! New brand of gamified tourist products for sustainable development of natural and cultural heritage tourist destinations 289 802 zł Interreg South Baltic Programme 2014-2020 Centrum Nauki Experyment w Gdyni
Bringing Sport to Children with Special Needs 105 313 zł Erasmus+ Gdyńskie Centrum Sportu
Budowa gotowości parków naukowo-technologicznych i inkubatorów w Obszarze Metropolitarnym Gdańsk-Gdynia-Sopot do świadczenia nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług proinnowacyjnych wraz ze stworzeniem kompleksowej platformy współpracy 1 249 816 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Pomorski Park Naukowo – Technologiczny Gdynia
Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia 116 837 137 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S 4 798 323 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
CAR - Creating Automotive Renewal 515 610 zł Interreg South Baltic Programme 2014-2020 Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
City Changer Cargo Bike 494 775 zł Horizon 2020 Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
CoBiUM - Cargo Bikes in Urban Mobility 1 028 925 zł Interreg South Baltic Programme 2014-2020 Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
CONTRA Baltic Beach Wrack - Conversion of Nuisance To a Resource and Asset 0 zł Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020 Gdyńskie Centrum Sportu
CTCC - Creative Traditional Companies Cooperation 470 341 zł Interreg South Baltic Programme 2014-2020 Pomorski Park Naukowo – Technologiczny Gdynia
CZAS NA STAŻ – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy 94 484 zł Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Fundacja Gospodarcza w Gdyni
D.I.A.L.O.G. 114 978 zł Erasmus+ Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni
EURICT (European Information and Communication Technology) 138 032 zł Erasmus+ Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni
Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie 17 001 805 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego 13 101 671 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja 9 735 352 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w dzielnicy Oksywie 342 802 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w obszarze Zamenhofa-Opata Hackiego 244 800 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja 244 778 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Gdyńskie turbo przedszkolaki – program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni 2 130 969 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
GOAL – Go out And Live Creating conditions conductive to maintaining the highest quality of seniors’ lives 48 305 zł Erasmus+ Gdyńskie Centrum Sportu
HANDICAP, INCLUSION et TUTORAT: la mobilité dans 4 pays pour réussir 133 775 zł Erasmus+ Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni
HANDICAP, INCLUSION et TUTORAT: la mobilité dans 4 pays pour réussir 128 324 zł Erasmus+ Szkoła Podstawowa nr 34 w Gdyni
I'dentity-'We'dentity: Living together in the 21st century Europe' 134 098 zł Erasmus+ X Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
IMPLEMENT - Improving Local Energy and climate policy through quality management and certification 0 zł Horizon 2020 Gmina Miasta Gdyni
J@ w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych 73 360 zł Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni 7 383 391 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni 27 997 827 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Kwalifikacje dla Pomorzan 1 024 661 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Fundacja Gospodarcza w Gdyni
Laboratorium Edukacji Przyszłości 659 901 zł Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Gmina Miasta Gdyni
LowTEMP - Low Temperature District Heating for the Baltic Sea Region 0 zł Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Modernizacja ciągu gospodarki osadowej i innych obiektów oczyszczalni ścieków Dębogórze oraz rozwój sieci kanalizacji sanitarnej PEWIK GDYNIA 593 935 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PEWIK Gdynia Sp. z o.o.
My career steps – aspirations for all 119 241 zł Erasmus+ IX Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację lokalnych węglowych źródeł ciepła i budowę wysokosprawnej sieci ciepłowniczej od ul. Stryjskiej w kierunku Placu Górnośląskiego w Gdyni 3 723 750 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni
Optymalizacja i rozbudowa systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków PEWIK GDYNIA 6 393 774 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PEWIK Gdynia Sp. z o.o.
P2ENDURE - Plug-and-Play product and process innovation for Energy-efficient building deep renovatioln 0 zł Horizon 2020 Gmina Miasta Gdyni
PACE – Physical Activity Enhancement 43 954 zł Erasmus+ Gdyńskie Centrum Sportu
Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia - etapy I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia - etapy II i III 273 000 000 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim. 10 687 140 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Pomorski Park Naukowo – Technologiczny Gdynia
Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym – utworzenie trasy R-10 na obszarze Gdyni 8 160 600 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Program wzmocnienia potencjału zawodowego i zdrowotnego pracowników działających na rzecz mieszkańców Gdyni 1 467 180 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdyńskie Centrum Zdrowia
Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu 133 388 zł Erasmus+ Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni
Rozbudowa sieci ciepłowniczej z wysokosprawnej kogeneracji na terenie dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni 6 776 496 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni
Rozbudowa sieci ciepłowniczej z wysokosprawnej kogeneracji w Gdyni Południe, w obrębie dzielnic Orłowo i Mały Kack 6 049 340 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni
Rozbudowa sieci ciepłowniczej z wysokosprawnej kogeneracji w Gdyni, na terenie osiedla Kacze Buki 6 249 104 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni
Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni 24 761 999 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część II 27 633 427 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Gdyńskie Centrum Sportu i Laboratorium Innowacji Społecznych
Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część III 35 308 549 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni, Gdyńskie Centrum Sportu
Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie 45 236 452 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – ucz się, doświadczaj, pracuj 10 925 650 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Rozwój usług społecznych w Gdyni 3 096 745 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m. in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia 40 243 125 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup ekologicznego taboru 103 170 000 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Science Inspired 227 541 zł Erasmus+ Centrum Nauki Experyment w Gdyni
Stop Climate Change – Together Europe Achieves More 100 943 zł Erasmus+ Szkoła Podstawowa nr 12 w Gdyni
System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdyni 7 840 749 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Szlak Turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami 1 545 500 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Słowackie szlaki wiedzy - wzmocnienie kompetencji pracowników socjalnych i edukatorów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni 112 758 zł Erasmus+ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
Teaching for Holistic, Relational and Inclusive Early Childhood Education 89 578 zł Erasmus+ Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Gdyni
Termomodernizacja ciepłociągów kanałowych i napowietrznych w Gdyni, Rumi i mieście Wejherowo 12 497 678 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni
Termomodernizacja sieci ciepłowniczych na terenie Gdyni i Wejherowa 5 943 764 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni
Termomodernizacja sieci ciepłowniczych wraz z likwidacją węzłów grupowych na terenie Gdyni 6 150 000 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni
Tool VIP 24 57 086 zł Erasmus+ Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni
Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych 0 zł Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Gmina Miasta Gdyni
Una Europa, muchas historias 132 227 zł Erasmus+ Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni
Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - Gdynia Karwiny 34 621 418 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Your market, your region, our Europe 94 218 zł Erasmus+ Szkoła Podstawowa nr 11 w Gdyni
Zdolni z Pomorza – Gdynia 1 384 510 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni

Potrzebujesz dane o projektach europejskich w formacie maszynowo odczytywalnym?
Wejdź na otwartedane.gdynia.pl