ikona

Projekty trwające

Zobacz projekty według

Wyczyść filtry
:
:
:
:
:

PROJEKTY TRWAJĄCE (33):

Nazwa projektu Kwota dofinansowania Nazwa programu Realizujący projekt w Gdyni
Akredytacja 2020-1-PL01-KA120-SCH-000095608 85 652 zł Erasmus+ Gmina Miasta Gdyni
Akredytacja 2021-1-PL01-KA120-VET-000046523 323 533 zł Erasmus+ Gmina Miasta Gdyni
Akredytacja 2022-1-PL01-KA120-SCH-000109889 31 153 zł Erasmus+ Gmina Miasta Gdyni
BATS (Baltic Sea region Active mobiliTy Solutions - in darkness and all weather conditions) 1 010 068 zł Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 Gmina Miasta Gdyni
BuildON- Affordable and digital solutions to Build the next generatiON of smart EU buildings 627 573 zł Horyzont Europa Gmina Miasta Gdyni
CCC - Creative Circular Cities 763 933 zł Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 Pomorski Park Naukowo – Technologiczny Gdynia
CONTRA: CONflict in TRAnsformations (Konflikt w procesach transformacji) - w ramach ERA-NET Urban Transformation Capacities - 101003758 156 434 zł Horizon 2020 Laboratorium Innowacji Społecznych
Działamy dla przyszłości! 179 127 zł Erasmus+ Gmina Miasta Gdyni
EDIH - Creating Smart Secure Cities for EU citizens 430 530 zł Digital Europe Programme/FENG 2021-2027/FERC 2021-2027 Pomorski Park Naukowo – Technologiczny Gdynia
Europejskie Wartości i Migracja 147 501 zł Erasmus+ Gmina Miasta Gdyni
Includate - Educating for Inclusion 185 242 zł Erasmus+ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
Liveability - Designing public services for resilient neighbourhoods 750 398 zł Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 Laboratorium Innowacji Społecznych
„META BUILD – Powering the METAmorphosis of BUILDings towards a decarbonised and sustainable energy system (101138373)” 550 489 zł Horyzont Europa Gmina Miasta Gdyni
Modernizacja ciągu gospodarki osadowej i innych obiektów oczyszczalni ścieków Dębogórze oraz rozwój sieci kanalizacji sanitarnej PEWIK GDYNIA 593 935 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PEWIK Gdynia Sp. z o.o.
Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole-podniesienie kompetencji językowych nauczycieli Dwójki 240 963 zł Erasmus+ Gmina Miasta Gdyni
Partnership for Twin Transition to a Green Future 0 zł The Turkey-EU Town Twinning II call - Twinning for a Green Future Grant Programme Gmina Miasta Gdyni
Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia - etapy I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia - etapy II i III 273 000 000 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Postaw na siebie - Zaprojektuj swoją karierę (I) 4 716 956 zł Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Public Transport Infrastructure in Central Europe – facilitate transitioning to circular economy – Infrastruktura transportu publicznego w Europie Środkowej - ułatwienie przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Akronim CE4CE. 428 471 zł Interreg Central Europe Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o.
REACHOUT - Resilience in Europe through Activating City Hubs reaching Out to Users with Triple-A climate adaptation tools 228 247 zł Horizon 2020 Laboratorium Innowacji Społecznych
Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – przebudowa i elektryfikacja 18 287 904 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Rozbudowa infrastruktury dostępu w Porcie Gdynia 3 750 000 zł CEF Transport 2018 „Łącząc Europę” Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Smart Public Transport Initiatives For Climate-Neutral Cities In Europe. W tłumaczeniu: Inicjatywy w zakresie Inteligentnego Transportu Publicznego dla neutralnych klimatycznie miast w Europie - SPINE 463 731 zł Horyzont Europa Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o.
SPINE (Smart Public Transport Initiatives for climate-neutral cities in Europe) 2 118 420 zł Horyzont Europa Gmina Miasta Gdyni
Sprawdzam! Zwiększanie umiejętności korzystania z mediów i zwalczanie dezinformacji poprzez działania edukacji nieformalnej w ramach demokratycznego uczestnictwa włączającego młodzieży 244 107 zł Erasmus+ Centrum Nauki Experyment w Gdyni
Studium wykonalności wraz z dokumentacją techniczną inteligentnego systemu zarządzania ruchem samochodów ciężarowych w Porcie Gdynia 3 026 250 zł CEF Transport 2018 „Łącząc Europę” Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
SUMPs for BSR – enhancing effective Sustainable Urban Mobility Planning for supporting active mobility in BSR cities 1 030 788 zł Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 Gmina Miasta Gdyni
System monitoringu i obserwacji terenów portowych z wykorzystaniem pływających bezzałogowych mobilnych platform badawczych 4 636 287 zł Polnor 2019 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Uniwersytet Morski w Gdyni
Termomodernizacja ciepłociągów kanałowych i napowietrznych w Gdyni, Rumi i mieście Wejherowo 5 459 472 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni
Utworzenie 72 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji Żłobek Koniczynka filia Wiczlino, ul. Kwiatkowskiej 23 w Gminie Miasta Gdyni 2 930 436 zł Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ 2022-2029 Gmina Miasta Gdyni
Water Innovation System Amplifier (WISA): Test-beds for water innovation 745 248 zł Interreg South Baltic Programme 2014-2020 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
We make Transition! - Towards sustainable and resilient societies through empowered civil society and collaborative innovation 673 855 zł Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 Gmina Miasta Gdyni
Zastosowanie i promocja odnawialnych źródeł energii w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie innowacyjnego wdrożenia fotowoltaiki w systemie komunikacji trolejbusowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni oraz w jednostkach budżetowych miasta Gdynia: Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia i Dom Pomocy Społecznej w Gdyni 4 371 882 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni
Potrzebujesz dane o projektach europejskich w formacie maszynowo odczytywalnym?
Wejdź na otwartedane.gdynia.pl