Zakończone - w okresie trwałości

“JESIEŃ MOŻLIWOŚCI 2 - stworzenie nowych miejsc dziennych usług opiekuńczych w ramach klubu seniora.”

Projekt pn. “JESIEŃ MOŻLIWOŚCI 2 - stworzenie nowych miejsc dziennych usług opiekuńczych w ramach klubu seniora.”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 6 Integracja
Działanie: 6.2. Usługi Społeczne

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Koszt całkowity gdyńskiej części projektu: 60 200 zł
Dofinansowanie: 453 656 zł

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych dla 30 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Cel zostanie osiągnięty poprzez stworzenie 30 nowych miejsc dziennych usług opiekuńczych w ramach klubu seniora JESIEŃ MOŻLIWOŚCI. Grupa docelowa: Wsparciem zostanie objętych 30 seniorów - 17 kobiet i 13 mężczyzn powyżej 60 roku życia, są to osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W ramach projektu zostanie założony Klub Seniora: miejsce spotkań osób starszych, którego celem będzie przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji osób starszych. Formy wsparcia przewidziane w Projekcie: 1. Indywidualna ścieżka reintegracji. 2. Warsztaty integrujące - kształtowanie umiejętności społecznych. 3. Indywidualne poradnictwo psychologiczne. 4. Warsztaty arteterapeutyczne. 5. Warsztaty z dietetykiem. 6. Wykłady zdrowotne Profilaktyka zdrowia seniora. 7. Zajęcia na basenie dla seniorów. 8. Zindywidualizowana diagnoza pomagająca ocenić stopień samodzielności uczestnika. 9. Określenie zakresu zindywidualizowanych ćwiczeń. 10. Indywidualny trening z uczestnikiem. 11. Ocena stanu samodzielności. 12. Warsztaty Senioralna Siłownia Umysłu. 13. Wyjścia do Gdyńskiego Centrum Filmowego. 14. Wyjścia do Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni. 15. Wyjścia do Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni. 16. Senioralny nordic walking. 17. Zumba dla seniorów. 18. Joga dla seniorów. 19. Spinning dla seniorów. 20. Warsztaty z kompetencji cyfrowych. 21. Warsztaty z cyberbezpieczeństwa. 22. Warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej. 23. Wykłady z podstaw bezpiecznej bankowości Seniora.

Okres realizacji:
15.01.2022 – 30.06.2023


Lider w projekcie: Instytucja wnioskująca: Magdalena Majewska Aquama
Partnerzy w projekcie: Gdyńskie Centrum Sportu, Instytut Wiedzy i Kompetencji, Fundacja InTHINKnity

Kontakt
Małgorzata Koprowska
tel. 586221164
e-mail: m.koprowska@gdyniasport.pl

  • ikonaOpublikowano: 14.02.2024 10:29
  • ikona

    Autor: Mikołaj Stasiaczek (m.stasiaczek@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 23.02.2024 14:18
  • ikonaZmodyfikował: Mikołaj Stasiaczek
ikona