Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
Zakończone - w okresie trwałości

Pomorskie z UkrainąProjekt pn. "Pomorskie z Ukrainą"

 • Cel grantu: Celem wykorzystania grantu było wsparcie obywateli Ukrainy, przebywających na terenie Gdyni w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie, a także trwałe wzmocnienie ich postaw społecznych, zawodowych, edukacyjnych, zdrowotnych i kulturalnych.


Zakres rzeczowy grantu:

 • Grant realizowany był w oparciu o gdyńską sieć Przystani – centrów sąsiedzkich, działających w siedmiu gdyńskich dzielnicach. Zaplanowane działania były komplementarne w stosunku do tego, co już oferuje imigrantom gdyński samorząd.


W ramach grantu przewidziane były następujące działania:

a) w sferze społecznej: oferta spędzania czasu wolnego min. aktywności w Przystaniach, wyjścia, stacjonarne półkolonie zimowe i letnie dla dzieci, zakontraktowanie liderów i liderek ukraińskich jako łączników międzykulturowych;
b) w sferze edukacyjnej: organizacja korepetycji dla dzieci i młodzieży;
c) w sferze zawodowej: grupowe formy podnoszenia kwalifikacji – kurs krawiecki i indywidualne kursy zawodowe; 
d) w sferze kulturalnej: m.in. wyjścia/wyjazdy na koncerty, do muzeów, udział w koncertach, organizacja w Przystaniach pikników, wydarzeń kulturalnych;
e) w sferze zdrowotnej: w Przystaniach zajęcia z profilaktyki zdrowotnej;
f) w sferze profilaktyki wykluczenia: oferta zajęć z języka polskiego;
g) w sferze szkoleniowej: przeprowadzenie działań szkoleniowych skierowanych do pracowników i wolontariuszy Laboratorium Innowacji Społecznych, wspierających osoby z doświadczeniem migracji, oraz związane z planowaniem i wdrażaniem systemowych rozwiązań na ich rzecz (szkolenia stacjonarne).
W ramach grantu założono również dofinansowanie wyposażenia Przystani w materiały i sprzęty potrzebne do realizacji grantu i założonych w nim działań.


Budżet:

 • Wartość grantu: 1 000 000 zł
 • Dofinansowanie UE: 894 736, 84 zł
 • Budżet państwa: 105 263,16 zł
 • Grantobiorca:
 • Gmina Miasta Gdyni; Laboratorium Innowacji Społecznych
 • Grantodawca:
 • Województwo Pomorskie
 
Projekt realizowany był w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 14 Integracja Imigrantów.

 • ikonaOpublikowano: 16.06.2023 10:03
 • ikona

  Autor: Paweł Jałoszewski (p.jaloszewski@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 16.02.2024 15:39
 • ikonaZmodyfikował: Mikołaj Stasiaczek
ikona