Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
Trwające

SPINE (Smart Public Transport Initiatives for climate-neutral cities in Europe)

Projekt pn. SPINE (Smart Public Transport Initiatives for climate-neutral cities in Europe)

Program: Horyzont Europa
Oś priorytetowa: HORIZON-IA
Działanie: Research &Innovation actions to support the implementation of the climate-neutral &smart cities mission

Partner wiodący: INLECOM INNOVATION ASTIKI MI KERDOSKOPIKI ETAIREIA (INLE),
Partnerzy w projekcie: Antwerpia (Belgia), Bolonia (Włochy), Tallin (Estonia), Las Palmas de Gran Canaria (Wyspy Kanaryjskie/Hiszpania) oraz siedem miast partnerskich: Valladolid (Hiszpania), Gdynia (Polska), Zilina (Słowacja), Barreiro (Portugalia), Sibenik (Chorwacja), Heraklion (Grecja) oraz Rouen (Francja).

Koszt całkowity gdyńskiej części projektu: 2 118 420 zł
Dofinansowanie: 2 118 420 zł

W ramach projektu stworzony zostanie innowacyjny model symulacji i narzędzie Digital Twining (DT) wraz z otwartymi danymi i modelami, które będą wspierać współpracę miast wiodących z miastami partnerskimi oraz dadzą możliwość przenoszenia i adaptację wypracowanych rozwiązań w zakresie mobilności. Gdynia jako partner projektu SPINE będzie koncentrować swoje działania na rozbudowie jednego z węzłów w centrum miasta i jego integrację z nowymi usługami współdzielonej mobilności. Ponadto, działania Miasta w projekcie zakładają nadanie priorytetu transportowi publicznego w programie sygnalizacji świetlnej, a także zwiększenie liczby i długości buspasów. Rezultatem działań Gdyni w projekcie ma być uspokojenie ruchu w centrum, a także poprawa jakości przestrzeni miejskiej będące uzupełnieniem inicjatyw podejmowanych w ramach KLIMATycznego Centrum.

Okres realizacji: 01.01.2023 – 31.12.2026

Kontakt
Alicja Pawłowska
tel. 585272980
e-mail: a.pawlowska@gdynia.pl

  • ikonaOpublikowano: 14.02.2024 13:58
  • ikona

    Autor: Mikołaj Stasiaczek (m.stasiaczek@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 23.02.2024 13:48
  • ikonaZmodyfikował: Mikołaj Stasiaczek
ikona