Zakończone - w okresie trwałości

Act Now: Action for Energy Efficiency in Baltic Cities

Projekt pn. Act Now: Action for Energy Efficiency in Baltic Cities


Program: Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020
Oś priorytetowa: 2 Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi
Działanie: 2.3 Efektywność energetyczna
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Partner wiodący: Gmina Bremerhaven, Ulrich Müller
Partnerzy w projekcie: Gmina Miasta Gdyni, Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp z o.o w Gdyni, Instytut Maszyn Przepływowych im. R Szewalskiego PAN

Koszt gdyńskiej części projektu: 822 654 zł
Dofinansowanie: 699 256 zł

Projekt miał na celu promocję i implementację działań zwiększających efektywność energetyczną oraz ograniczenie konsumpcji energii potrzebnej przede wszystkim do ogrzewania istniejących budynków. Celem projektu było wsparcie osób administrujących budynkami gminnymi w zaangażowaniu się w działania na rzecz efektywności energetycznej poprzez poprawę ich wiedzy na temat strat energii, przygotowywania oraz przeprowadzania inwestycji mających na celu jej poprawę. Pracownicy samorządowi, będący najbliżej obywateli, mogą dawać dobre przykłady i napędzać wprowadzenie na rynek bardziej wydajnych systemów energetycznych, stymulując inwestycje w prywatne budynki. "Act-Now" miał na celu ukazanie, jak lokalne "Plany działania na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)" można przekształcić w konkretne działania zmniejszające zużycie energii w budynkach. Budynek zajezdni trolejbusowej był jednym z przykładowych obiektów w projekcie Act Now demonstrującym wdrożenie sposobu zwiększenia jego efektywności energetycznej. W ramach projektu PKT wyposażyło budynek w rozwiązania, które pozwoliły na zwiększenie kontroli nad urządzeniami grzewczymi oraz poprawę efektywności wewnętrznej instalacji oświetleniowej. Pilotażowe inwestycje objęły optymalizację kontroli systemu ogrzewania i wentylacji w postaci scentralizowanego systemu zarządzania energią w budynku. Zainstalowane zostały także dodatkowe systemy pomiarowe ww instalacji dla celów kontrolnych i zbierania danych.Od momenty uruchomienia pilotażowa inwestycja stale przynosi znaczne oszczędności energii zużywanej przez budynek zajezdni trolejbusowej.

Okres realizacji: 15.12.2017 – 31.03.2021

Kontakt
Ewelina Barnat-Prokopiuk
tel. 586682355
e-mail: e.barnat-prokopiuk@gdynia.pl

Więcej informacji o projekcie: https://www.gdynia.pl/bip/komunikaty,181/act-now-action-for-energy-efficiency-in-baltic-cities,526939

  • ikonaOpublikowano: 11.04.2019 09:00
  • ikona

    Autor: Eunika Rejda (e.rejda@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 15.02.2024 15:06
  • ikonaZmodyfikował: Mikołaj Stasiaczek
ikona