Trwające

BATS (Baltic Sea region Active mobiliTy Solutions - in darkness and all weather conditions)

Logotypy Interreg
Projekt pn. BATS (Baltic Sea region Active mobiliTy Solutions - in darkness and all weather conditions)

Program: Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027
Oś priorytetowa: Priority 3. Climate-neutral societies
Działanie: 3.3 Smart green mobility
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Partner wiodący: Free and Hanseatic City of Hamburg- Borough of Altona (Hamburg)
Partnerzy w projekcie: Free and Hanseatic City of Hamburg-Borough of Altona (Hamburg) Niemcy, Ume? (Szwecja), Lahti (Finlandia), Gdynia (Polska), Kalundborg (Dania), Klaipeda (Łotwa), Harju County Municipalities (Estonia)

Koszt całkowity gdyńskiej części projektu: 1 262 585 zł
Dofinansowanie: 1 010 068 zł

BATS ma za zadanie stworzyć i przetestować wspólne ramy planowania dla inteligentnej całorocznej aktywnej mobilności (Year-Round Active Mobility). W tym celu, BATS wdroży pilotaże w 7 miastach Regionu Południowego Bałtyku i w regionie, aby dowiedzieć się, jak zintegrować całoroczną aktywną mobilność z planowaniem i utrzymaniem miast. Miasto Gdynia w ramach projektu: 1) będzie realizować kampanię edukacyjno-promocyjną w zakresie aktywnej mobilności w gdyńskich przedszkolach 2) zakupi i zainstaluje 2 kamery termowizyjne na wybranych skrzyżowaniach w celu detekcji ruchu pieszego i rowerowego Umożliwi to lepsze dostosowanie programu sygnalizacji do natężeń ruchu pieszego i rowerowego, w szczególności w okresie jesienno-zimowym. Działania Miasta mają przyczynić się do zwiększenia poziomu aktywnej mobilności w sezonie jesienno-zimowym.

Okres realizacji: 01.11.2023 – 30.11.2026


Kontakt
Alicja Pawłowska
tel. 585272980
e-mail: a.pawlowska@gdynia.pl

  • ikonaOpublikowano: 14.02.2024 14:13
  • ikona

    Autor: Mikołaj Stasiaczek (m.stasiaczek@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 23.02.2024 13:45
  • ikonaZmodyfikował: Mikołaj Stasiaczek
ikona