Zakończone - w okresie trwałości

Wypracowanie kompleksowego programu rewitalizacji najbardziej zdegradowanych terytoriów, odpowiadającego na lokalne konteksty i potrzeby społeczności

R1


Rewitalizacja Obszarów Zdegradowanych w Gdyni – wypracowanie kompleksowego programu rewitalizacji najbardziej zdegradowanych terytoriów, odpowiadającego na lokalne konteksty
i potrzeby społeczności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Wartość projektu: 277 565,00 PLN
Dofinansowanie: 249 808,50 PLN

Projekt realizowany przez Gminę Miasto Gdynia – Laboratorium Innowacji Społecznych

W ramach projektu prowadzone są działania, których głównym celem jest wypracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji. Harmonogram realizacji projektu obejmuje szczegółową diagnozę terenów rewitalizowanych we wszystkich obszarach procesu rewitalizacji, tj. społecznym, przestrzennym, gospodarczym oraz szereg działań z zakresu partycypacji, m.in.:
  • spacery badawcze z mieszkańcami,
  • opracowanie – we współpracy z mieszkańcami – map sentymentalnych poszczególnych dzielnic,
  • deliberatywne spotkania tematyczne w dzielnicach,
  • konsultacje społeczne Programu.
Wszystkie ww. działania mają prowadzić do włączenia mieszkańców w proces opracowania Programu Rewitalizacji.

Szeroki opis założeń, etapów prac oraz aktualności znajduje się na pod adresem:
http://www.gdynia.pl/rewitalizacja/8603_.html

  • ikonaOpublikowano: 19.05.2016 00:00
  • ikona

    Autor: Paweł Wyszomirski (p.wyszomirski@lis.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 15.05.2019 12:29
  • ikonaZmodyfikował: Dorota Nelke
ikona