Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
Zakończone - w okresie trwałości

Termomodernizacja sieci ciepłowniczych na terenie Gdyni i Wejherowa

Projekt pn. Termomodernizacja sieci ciepłowniczych na terenie Gdyni i Wejherowa


Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś priorytetowa: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Działanie: 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu
Źródło finansowania: Fundusz Spójności

Beneficjent: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni

Koszt gdyńskiej części projektu: 9 768 623 zł
Dofinansowanie: 2 861 041 zł

Celem i oczekiwanym rezultatem realizacji Projektu była poprawa efektywności energetycznej systemu obsługiwanego przez OPEC poprzez ograniczenie strat na dystrybucji ciepła na sieciach Gdynia-Rumia, za pośrednictwem których przysyła się ok. 88 % ciepła dystrybuowanego do odbiorców OPEC. Poprawa efektywności przesyłu ciepła pozwoliła zmniejszyć zużycie energii pierwotnej, co wpłynęło na ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym emisji CO2 oraz pyłów. Projekt zakładał termomodernizację wybranych odcinków sieci ciepłowniczej Gdynia-Rumia charakteryzujących się wysokimi stratami ciepła na przesyle o łącznej długości 4,94 km. Prace objęły wymianę ciepłociągów wykonanych metodą tradycyjną na ciepłociągi wykonane w technologii rur preizolowanych o średnicach od 2xDN 25 do 2xDN 500.

Okres realizacji: 15.02.2018 – 31.12.2021

Kontakt
Joanna Kotowicz
tel. 586273807
e-mail: j.kotowicz@opecgdy.com.pl

Więcej informacji o projekcie: https://opecgdy.com.pl/o-firmie/projekty-unijne/program-operacyjny-infrastruktura-srodowisko-2014-2020/termomodernizacja-sieci-cieplowniczych-terenie-gdyni-wejherowa/

  • ikonaOpublikowano: 10.04.2019 10:31
  • ikona

    Autor: Eunika Rejda (e.rejda@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 02.03.2022 11:41
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Kazimierska
ikona