Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
Trwające

Liveability - Designing public services for resilient neighbourhoods

Projekt pn. Liveability - Designing public services for resilient neighbourhoods

Program: Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027
Oś priorytetowa: 1. Innowacyjne społeczeństwa
Działanie: 1.2 Usługi publiczne odpowiadające na potrzeby mieszkańców
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Koszt całkowity gdyńskiej części projektu: 937 998 zł
Dofinansowanie: 750 398 zł

Beneficjent: Gmina Miasta Gdyni
Lider w projekcie: Heinrich-Böll- Foundation Schleswig-Holstein e.V.
Partnerzy w projekcie: City of Kiel Danish Cultural Institute Business Kolding Guldborgsund Municipality City of Pori Riga City Council City of Gdynia Gdansk University of Technology Politics for Tomorrow Estonian Academy of Arts

Projekt Liveability jest próbą odpowiedzi na pytania: Co sprawia, że w danym mieście dobrze się mieszka dziś i co sprawi, że będzie się dobrze mieszkać w przyszłości? Jak władze miasta – we współpracy z mieszkańcami – mogą się do tego przyczynić ? Realizacja projektu ma wesprzeć administracje miast regionu Morza Bałtyckiego w szybszym i celowym reagowaniu na potrzeby mieszkańców. Będą one wykorzystywać metody projektowania partycypacyjnego przestrzeni miejskich i usług publicznych. Jeszcze przed pandemią COVID-19 wiele miast borykało się ze złożonymi problemami społeczno-ekonomicznymi, dotyczącymi m.in. wyrównywania szans społecznych mieszkańców, ochrony środowiska czy wpływu zmian klimatycznych na demografię. Zmieniający się styl życia i pracy może być jednak szansą dla miast średniej wielkości oraz mniejszych. Mogą wykorzystać potencjał partycypacyjny mieszkańców do kreowania zrównoważonego rozwoju przestrzennego, innowacyjnej kultury i usług społecznych, a w konsekwencji – mogą przyciągnąć nowych mieszkańców i przedsiębiorców. Aby w miastach się dobrze żyło, władze i mieszkańcy muszą współdziałać, sprawnie tworzyć odpowiednie usługi miejskie. Administracja publiczna powinna zachęcać urzędników do wprowadzana innowacyjnych i nieszablonowych rozwiązań oraz systematycznie promować rozmaite formy partycypacji obywatelskiej w projektowaniu przestrzennym oraz planowaniu usług. W osiągnięciu tego celu pomocna będzie metodologia projektowania partycypacyjnego (ang. Public Interest Design). Polega ona na planowaniu przestrzeni miejskich i usług z myślą o ich użytkownikach czy odbiorcach – oraz z ich udziałem. Można ją stosować praktycznie w każdej domenie usług społecznych. W ramach projektu Liveability przygotowany zostanie program zwiększania kompetencji w zakresie projektowania partycypacyjnego, przeznaczony dla wszystkich szczebli administracji miasta. Będzie wdrażany pilotażowo w Rydze, Gdyni, Pori, Kolding, Guldborgsund i w Kilonii. Władze tych miast zaangażują mieszkańców do wspólnego opracowywania pomysłów na to, jak w przyszłości powinno wyglądać życie w mieście – a następnie przetestują te rozwiązania w wybranych dzielnicach.

Okres realizacji: 01.01.2023 – 31.12.2025
 

Kontakt
Magdalena Żółkiewicz
tel. 58 727 39 11/6
e-mail: m.zolkiewicz@lis.gdynia.pl

Więcej informacji o projekcie: https://lis.gdynia.pl/liveability-miasto-w-ktorym-dobrze-sie-mieszka/

  • ikonaOpublikowano: 13.02.2024 15:00
  • ikona

    Autor: Mikołaj Stasiaczek (m.stasiaczek@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 23.02.2024 13:54
  • ikonaZmodyfikował: Mikołaj Stasiaczek
ikona