Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
Zakończone - w okresie trwałości

Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych

Projekt pn. Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych


Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Partner wiodący w projekcie: Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego
Lider w projekcie: Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych, Związek Miast Polskich
Partner w projekcie: 7 miast partnerskich: Gdynia (Gdyńskie Firmy Rodzinne), Starogard Gdański, Kutno, Kalisz, Grodzisk Mazowiecki, Częstochowa, Chorzów

Koszt gdyńskiej części projektu: 0 zł
Dofinansowanie: 0 zł

Kompleksowy projekt z udziałem samorządów na rzecz lokalnych firm rodzinnych. Długofalowym celem projektu jest wypracowanie nowej generacji programów rozwoju lokalnego we współdziałaniu i w oparciu o potencjał lokalnych firm. Lokalne Centra Kompetencji Przedsiębiorczości Rodzinnej (LCK) są rozszerzeniem kompetencji już istniejących struktur miejskich wsparcia przedsiębiorczości o: wiedzę, umiejętności, zasoby oraz procedury nakierowane na przedsiębiorczość rodzinną i jej otoczenie. Pilotażowe LCK powstało w Gdyni, jako jednym z siedmiu miast zakwalifikowanych do projektu. Gmina Gdyni wzięła udział w projekcie tylko jako partner stowarzyszony (bez udziału środków europejskich).

Okres realizacji: 01.07.2018 – 30.11.2020

Kontakt
Monika Antkowiak
tel. 586682016
e-mail: monika.antkowiak@gdynia.pl

Więcej informacji o projekcie: http://www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl/pl/gdynia-przedsiebiorcza/loklane-centrum-kompetencji-rozwoju-firm-rodzinnych/

  • ikonaOpublikowano: 10.04.2019 14:31
  • ikona

    Autor: Eunika Rejda (e.rejda@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 26.04.2021 14:53
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Kazimierska
ikona