Zakończone - w okresie trwałości

Modelownia – miejsca otwarte przestrzeniami międzynarodowej wymiany dobrych praktyk w pracy ze społecznością lokalną

Projekt pn. Modelownia – miejsca otwarte przestrzeniami międzynarodowej wymiany dobrych praktyk w pracy ze społecznością lokalną


Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: IV Oś priorytetowa „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”
Działanie: Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Beneficjent: Gmina Miasta Gdyni
Partner wiodący: Laboratorium Innowacji Społecznych

Koszt gdyńskiej części projektu: 33 847 zł
Dofinansowanie: 33 847 zł

Celem projektu było wypracowanie modelu pracy z młodzieżą zamieszkującą na terenie rewitalizowanym, na podstawie doświadczeń w pracy z młodzieżą w Przystani Opata Hackiego 33 oraz partnera zagranicznego. Projekt był rozszerzeniem projektu „Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w obszarze Zamenhofa-Opata Hackiego”. Zestawienie doświadczeń obu partnerów w ramach projektu umożliwiło inspirację i wykorzystanie dobrych praktyk do wzmacniania pracy ze społecznościami lokalnymi. Wymiana wiedzy i doświadczenia pozwoliły na opracowanie publikacji zawierającej kompendium wiedzy na temat metod i technik pracy z młodzieżą, szczególnie z wykorzystaniem aktywności fizycznej, środków ekspresji wyrażania siebie swoich uczuć i emocji.

Okres realizacji: 01.09.2020 – 30.11.2021

Kontakt

tel.
e-mail:

Publikacja ŚciezkiWspołpracy_Modelownia

  • ikonaOpublikowano: 08.06.2021 12:08
  • ikona

    Autor: Agnieszka Kazimierska (a.kazimierska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 02.03.2022 11:51
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Kazimierska
ikona