Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
Zakończone - w okresie trwałości

Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – Gdynia Karwiny


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Cele projektu:
Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie liczby pasażerów transportu zbiorowego w Gdyni, co przełoży się na redukcję negatywnego oddziaływania transportu na środowisko, podniesienie poziomu bezpieczeństwa w transporcie, jak również wzrost mobilności mieszkańców i zwiększenie efektywności systemów transportu publicznego.

Zakres projektu:
1. parking „Parkuj i jedź” na około 140 miejsc dla samochodów i motocykli,
2. parking „Parkuj rower i jedź” na około 50 rowerów,
3. trzy miejsca „Całuj i jedź”,
4. niezbędna infrastruktura obsługi pasażerów oraz ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami.
5. budowa buspasów:
 • ul. Wielkopolska (kierunek z Centrum) od przystanku „Racławicka” do przystanku „Nałkowskiej”, z pominięciem obszaru przylegającego do terenów PKP przy skrzyżowaniu Wielkopolska-Strzelców-Sopocka;
 • ul. Chwaszczyńska/Wielkopolska (kierunek do Centrum) od ul. Górniczej do przystanku „PKM Karwiny”;
 • ul. Chwaszczyńska (kierunek z Centrum) od skrzyżowania z ul. Małe Karwiny do przystanku „Źródło Marii 02”;
 • ul. Nowowiczlińska (kierunek do Centrum) od Obwodnicy Trójmiasta do ul. Chwaszczyńskiej (na odcinku niekolidującym z drogą ekspresową S6);
6.     budowa dróg rowerowych:
 • ul. Nowowiczlińska (kierunek do Centrum) od skrzyżowania z ul. Rdestową,
 • ul. Wielkopolska (kierunek do Centrum) od ul. Źródło Marii do przystanku „PKM Karwiny” wraz z przejazdami rowerowymi w obrębie skrzyżowań z ulicami: Gryfa Pomorskiego/Brzechwy, Źródło Marii, Starodworcową/Nałkowskiej, Nowodworcową/Korzenną
 • ul. Strzelców o długości ok. 600 m na odcinku od ok. 100 m od ul. Wielkopolskiej do początku przebudowanego odcinka;
7.     pozostałe prace:
 • przebudowa skrzyżowań, jezdni, dróg rowerowych i chodników w niezbędnym zakresie, przebudowa kolidującej infrastruktury oraz nowa lokalizacja przystanków w ciągu ul. Wielkopolskiej, Chwaszczyńskiej i Nowowiczlińskiej,
 • rozbudowa ul. Korzennej na odcinku od ul. Wielkopolskiej do ul. Buraczanej z przebudową skrzyżowania ulic Korzennej i Buraczanej,
 • rozbudowa ul. Strzelców na długości ok. 600 m na odcinku od ok. 100 m od ul. Wielkopolskiej do początku przebudowanego odcinka,
 • przebudowa ul. Nowodworcowej na odcinku ok. 70 m od skrzyżowania z ul. Wielkopolską,
 • budowa pętli autobusowej/trolejbusowej na końcu ul. Strzelców,
8.     kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca transportu publicznego.

Planowane efekty:
Efekty realizacji projektu obejmują korzyści społeczne i środowiskowe, takie jak oszczędność czasu przejazdu, redukcję emisji zanieczyszczeń i hałasu, zmniejszenie liczby wypadków komunikacyjnych.

Wartość projektu:
wartość ogółem: 116 994 057,00 PLN
wydatki kwalifikowalne: 93 616 883,26 PLN
wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 54 590 479,55 PLN

 • ikonaOpublikowano: 02.06.2017 12:14
 • ikona

  Autor: Bożena _Kajdas (b.kajdas@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 09.02.2024 08:32
 • ikonaZmodyfikował: Katarzyna Wójcik
ikona