Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
Trwające

Smart Public Transport Initiatives For Climate-Neutral Cities In Europe...

Projekt pn. Smart Public Transport Initiatives For Climate-Neutral Cities In Europe. W tłumaczeniu: Inicjatywy w zakresie Inteligentnego Transportu Publicznego dla neutralnych klimatycznie miast w Europie - SPINE

Program: Horyzont Europa
Źródło finansowania: Horyzont Europa

Partner w projekcie: Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o.

Koszt całkowity gdyńskiej części projektu: 662 473 zł
Dofinansowanie: 463 731 zł

Wizją SPINE jest przyspieszenie postępu w kierunku neutralności klimatycznej poprzez wzmocnienie systemów transportu publicznego dzięki ich inteligentnej integracji z nowymi usługami mobilnościowymi, systemami współdzielenia, aktywnymi formami transportu oraz mikromobilnością. SPINE przyjmuje podejście oparte na myśleniu projektowym skoncentrowanym na sprawiedliwości, prowadząc do przejścia na bardziej wydajny, zrównoważony, odporny i sprzyjający włączeniu społecznemu system transportu publicznego.

Okres realizacji: 01.2023 – 12.2026

Kontakt

Dominika Kowalkowska
tel. 586230576
e-mail: d.kowalkowska@pkagdynia.pl

  • ikonaOpublikowano: 14.02.2024 11:31
  • ikona

    Autor: Mikołaj Stasiaczek (m.stasiaczek@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 23.02.2024 13:52
  • ikonaZmodyfikował: Mikołaj Stasiaczek
ikona