Aktualności

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni

Na skróty:


7 grudnia 2018

Opublikowano uchwały Rady Miasta Gdyni z dnia 5 grudnia 2018 r.:


26 listopada 2018

Rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Grabówek w Gdyni, rejon ulic Morskiej, Komandorskiej i Kapitańskiej (0903). Wyłożenie zakończy się 16 grudnia 2018 roku. Szczegóły na stronie planu.

Opublikowano Zarządzenie Nr 13/18/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.11.2018 r. W sprawie: rozpatrzenie uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Parkowej (1612).


21 listopada 2018

Opublikowano Zarządzenie Nr 12/18/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.11.2018 r. w sprawie: rozpatrzenie wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon Skweru Plymouth i Alei Marszałka Piłsudskiego (1303).

16 listopada 2018

Opublikowano Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Grabówek w Gdyni, rejon ulic Morskiej, Komandorskiej i Kapitańskiej (0903). Treść ogłoszenia (53 KB)

7 listopada 2018

Opublikowano protokół z dyskusji publicznej nad projektem miejscowem planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Parkowej (1612). Dyskusja odbyła się 25 października 2018 roku.

31 października 2018

Opublikowano protokół z dyskusji publicznej nad projektem miejscowem planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon Skweru Plymouth i Alei Marszałka Piłsudskiego (1303). Dyskusja odbyła się 18 października 2018 roku.

25 października 2018

Opublikowano Zarządzenie Nr 8562/18/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.10.2018 r. w sprawie: rozpatrzenie wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej (1005z).

22 października 2018

Opublikowano Zarządzenie Nr 8563/18/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.10.2018 r. w sprawie: rozpatrzenie wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni - tzw. Kacze Buki (1709).

10 października 2018

Opublikowano protokół z dyskusji publicznej nad projektem miejscowem planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic A. Abrahama, J. Kilińskiego i R. Traugutta (1112). Dyskusja odbyła się 27 września 2018 roku.

6 października 2018

Rozpoczęły się wyłożenia do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Szczegóły na stronach planów.

28 września 2018

Opublikowano Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
Treść ogłoszenia (283 KB)

22 września 2018

Rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic A. Abrahama, J. Kilińskiego i R. Traugutta (1112). Wyłożenie zakończy się 12 października 2018 roku. Szczegóły na stronie planu.

14 września 2018

Opublikowano Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic A. Abrahama, J. Kilińskiego i R. Traugutta (1112). Treść ogłoszenia (230 KB)

24 sierpnia 2018

W Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego opublikowano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

21 sierpnia 2018

Opublikowano Zarządzenie Nr 8272/18/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07.08.2018 r. W sprawie: rozpatrzenie uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon Skweru Plymouth i Alei Marszałka Piłsudskiego (1303)

3 sierpnia 2018

Opublikowano Zarządzenie Nr 8255/18/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31.07.2018 r. W sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic A. Abrahama, J. Kilińskiego i R. Traugutta (1112)

26 lipca 2018

Opublikowano Zarządzenie Nr 8208/18/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24.07.2018 r. W sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cześci dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Parkowej (1612)

23 lipca 2018

W Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego opublikowano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

16 lipca 2018

Opublikowano protokół z dyskusji publicznej nad projektem miejscowem planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon Skweru Plymouth i Alei Marszałka Piłsudskiego (1303). Dyskusja odbyła się 4 lipca 2018 roku.

13 lipca 2018

Opublikowano protokół z dyskusji publicznej nad projektem miejscowem planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic A. Abrahama, J. Kilińskiego i R. Traugutta(1112). Dyskusja odbyła się 28 czerwca 2018 roku.

6 lipca 2018

Opublikowano uchwały Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie przystąpień do sporządzania:

3 lipca 2018

Opublikowano zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej (1506z) i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Redłowo w Gdyni, rejon ul. Stryjskiej od ronda im. Macieja Brzeskiego do al. Zwycięstwa (1409). Oba plany zostały uchwalone 27 czerwca 2018 i oczekują na publikacje w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

28 czerwca 2018

Opublikowano protokół z dyskusji publicznej nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Parkowej (1612). Dyskusja odbyła się w dniu 7 czerwca 2018 roku - treść protokołu.

Opublikowano Zarządzenie Nr 8039/18/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.06.2018 r. W sprawie: zmiany zarządzenia nr 7509/18/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.02.2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Grabówek w Gdyni, rejon ulic Morskiej, Komandorskiej i Kapitańskiej (0903)


20 czerwca 2018

Rozpoczęły się wyłożenia do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
Szczegóły na stronach planów.

1 czerwca 2018

Rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Parkowej (1612). Wyłożenie zakończy się 6 lipca 2018 roku. Szczegóły na stronie planu.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, rejon ulic H. Sienkiewicza oraz W. Stwosza (1204) został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r., poz. 2258

Na XLIII sesji Rady Miasta Gdyni z dnia 30 maja 2018 uchwalono:

28 maja 2018

Opublikowano Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Parkowej (1612). Treść ogłoszenia (105 KB).

15 maja 2018

Zakończyły się wyłożenia do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Uwagi do projektów planów można składać do dnia 29 maja 2018 roku.

14 maja 2018

Opublikowano protokół z dyskusji publicznej nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Władysława IV oraz Żwirki i Wigury (1111). Dyskusja odbyła się w dniu 26 kwietnia 2018 roku - treść protokołu.

2 maja 2018

Opublikowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, rejon ulic H. Sienkiewicza oraz W. Stwosza (1204). Plan został uchwalony na XLII sesji Rady Miasta która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2018 roku.

27 kwietnia 2018

Opublikowano protokół z dyskusji publicznej nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Redłowo w Gdyni, rejon ul. Stryjskiej od ronda im. Macieja Brzeskiego do al. Zwycięstwa (1409). Dyskusja odbyła się dnia 22 marca 2018 roku - treść protokołu.

24 kwietnia 2018

Opublikowano Zarządzenie Nr 7752/18/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.04.2018 r. W sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic A. Abrahama, J. Kilińskiego i R. Traugutta (1112)

23 kwietnia 2018

Rozpoczęły się wyłożenia do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Uwagi do projektów planów można składać do dnia 29 maja 2018 roku.

11 kwietnia 2018

Zakończyło się wyłożenie do publicznego wglądu oraz opublikowano protokół z dyskusji publicznej projektem miejscowego planu planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Parkowej(1612). Dyskusja odbyła się dnia 28 marca 2018 roku.

3 kwietnia 2018

Zakończyły się wyłożenia do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Uwagi do projektów planów można składać do dnia 17 kwietnia 2018 roku.

Opublikowano protokół z dyskusji publicznej nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino-Radiostacja w Gdyni, rejon ulic Widnej i Rolniczej (2102) która odbyła się dnia 20 marca 2018 roku.

Opublikowano Zarządzenie Nr 7645/18/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.03.2018 r. W sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon budynku d. Banku Polskiego (1114).


19 marca 2018

Rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Parkowej (1612). Wyłożenie zakończy się 10 kwietnia 2018 roku. Szczegóły na stronie planu

12 marca 2018

Rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Redłowo w Gdyni, rejon ul. Stryjskiej od ronda im. Macieja Brzeskiego do al. Zwycięstwa (1409). Wyłożenie zakończy się 3 kwietnia 2018 roku. Szczegóły na stronie planu.

Rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino-Radiostacja w Gdyni, rejon ulic Widnej i Rolniczej (2102). Wyłożenie zakończy się 3 kwietnia 2018 roku. Szczegóły na stronie planu.


8 marca 2018

Opublikowano Zarządzenie Nr 7540/18/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06.03.2018 r. W sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon Skweru Plymouth i Alei Marszałka Piłsudskiego. Treść zarządzenia jest dostępna na stronie planu 1303.

7 marca 2018

Opublikowano Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Parkowej. Treść ogłoszenia (38 KB)

1 marca 2018

Opublikowano Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Redłowo w Gdyni, rejon ul. Stryjskiej od ronda im. Macieja Brzeskiego do al. Zwycięstwa (1409) oraz części dzielnicy Witomino-Radiostacja w Gdyni, rejon ulic Widnej i Rolniczej (2102). Treść ogłoszenia (33 KB)

28 lutego 2018

Opublikowano protokół z dyskusji publicznej nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic A. Abrahama, J. Kilińskiego i R. Traugutta (1112) która odbyła się dnia 22 lutego 2018 roku

Opublikowano Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej (1506z). Treść ogłoszenia (114 KB).


19 lutego 2018

Rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic A. Abrahama, J. Kilińskiego i R. Traugutta (1112). Wyłożenie zakończy się 13 marca 2018 roku. Szczegóły na stronie planu

15 lutego 2018

Opublikowano protokół z dyskusji publicznej nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon budynku d. Banku Polskiego (1114) która odbyła się dnia 6 lutego 2018 roku.

Opublikowano Zarządzenie Nr 7386/18/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.01.2018 r. W sprawie: rozpatrzenia wniosków zlożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, obejmującego obszary w rejonach ulic: Spacerowej, Orłowskiej, Króla Jana III, Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka. Treść zarządzenia jest dostępna na stronie planu 1508.


8 lutego 2018

Opublikowano Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic A. Abrahama, J. Kilińskiego i R. Traugutta (1112). Treść ogłoszenia (27 KB)

6 lutego 2018

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła drogowego Chwarzno (2211) został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r., poz. 387

Opublikowano Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon Skweru Plymouth i Alei Marszałka Piłsudskiego (1303).


29 stycznia 2018

Rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon budynku d. Banku Polskiego (1114). Wyłożenie zakończy się 20 lutego 2018 roku. Szczegóły na stronie planu

24 stycznia 2018

Zakończyło się wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Grabówek w Gdyni, rejon ulic Morskiej, Komandorskiej i Kapitańskiej (0903). Uwagi do projektu planu można składać do dnia 6 lutego 2018 roku.

18 stycznia 2018

Opublikowano Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon budynku d. Banku Polskiego (1114). Treść ogłoszenia (120 KB)

17 stycznia 2018

Opublikowano protokół z dyskusji publicznej nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Grabówek w Gdyni, rejon ulic Morskiej, Komandorskiej i Kapitańskiej (0903) która odbyła się dnia 3 stycznia 2017 roku.

15 stycznia 2018

Opublikowano Zarządzenie Nr 7280/18/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.01.2018 r. W sprawie: rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino-Radiostacja w Gdyni, rejon ulic Widnej i Rolniczej. Treść zarządzenia jest dostępna na stronie planu (2102 Widna, Rolnicza).

9 stycznia 2018

Opublikowano ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon położony na południe od ul. Wiczlińskiej przylegający do granicy lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (2213 Wiczlińska, Trójmiejski Park Krajobrazowy)

4 stycznia 2018

Opublikowano tekst jednolity planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic J. Słowackiego, I. Krasickiego i al. Marszałka Piłsudskiego (1202 t.j.).

Opublikowano uchwałę Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017 r. W sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni. Treść uchwały wraz z uzasadnieniem jest dostępna na stronie.


3 stycznia 2018

Opublikowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła drogowego Chwarzno (2211). Plan został uchwalony na XXXVIII sesji Rady Miasta która odbyła się w dniu 20 grudnia 2017 roku.

Opublikowano uchwałę nr XXXVIII/1085/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017 r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon położony na południe od ul. Wiczlińskiej przylegający do granicy lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Tekst uchwały z załącznikiem graficznym dostępny na stronie planu.


29 grudnia 2017

Rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Grabówek w Gdyni, rejon ulic Morskiej, Komandorskiej i Kapitańskiej (0903 Morska, Komandorska i Kapitańska). Wyłożenie zakończy się 23 stycznia 2018 roku. Szczegóły na stronie planu

22 grudnia 2017

Opublikowano Zarządzenie Nr 7128/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05.12.2017 r. W sprawie: rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni rejon ulic Wielkopolskiej i Parkowej. Treść zarządzenia jest dostępna na stronie planu 1612 Wielkopolska, Parkowa.

Opublikowano Zarządzenie Nr 7050/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.11.2017 r. W sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła drogowego Chwarzno. Treść zarządzenia jest dostępna na stronie planu 2211 Węzeł Chwarzno.


21 grudnia 2017

Opublikowano Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Grabówek w Gdyni, rejon ulic Morskiej, Komandorskiej i Kapitańskiej. Treść ogłoszenia (216 KB)

20 grudnia 2017

Opublikowano Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o przystąpieniu do opracowywania prognoz oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (1909 Leśna Polana; 1709 Kacze Buki; 1508 Spacerowa, Orłowska, Króla Jana III, Przemysława, Plażowa, Balladyny, Świętopełka). Treść ogłoszenia (209 KB)

Opublikowano Zarządzenie Nr 7175/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.12.2017 r. W sprawie: rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Władysława IV oraz Żwirki i Wigury. Treść zarządzenia jest dostępna na stronie planu 1111 Władysława IV, Żwirki i Wigury.

Opublikowano Zarządzenie Nr 7174/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.12.2017 r. W sprawie: rozpatrzenia wniosków złożonych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej. Treść zarządzenia jest dostępna na stronie planu 1506z rzeka Kacza, Kasztanowa - zmiana.

Opublikowano Zarządzenie Nr 7169/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.12.2017 r. W sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Węglowej i J. Waszyngtona. Treść zarządzenia jest dostępna na stronie planu 1110 Węglowa i J. Waszyngtona


28 listopada 2017

Opublikowano Zarządzenie Nr 6999/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.11.2017 r. W sprawie: rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cześci dzielnic Mały Kack i Redłowo w Gdyni, rejon ul. Stryjskiej or ronda im. Macieja Brzeskiego do al. Zwycięstwa. Treść zarządzenia jest dostępna na stronie planu 1409 Stryjska, rondo Brzeskiego.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni (1503z4) została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 9 listopada 2017 r., poz. 3827;


14 listopada 2017

Zakończyło się wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Węglowej i J. Waszyngtona (1110 Węglowa i J. Waszyngtona). Uwagi do projektu planu można składać do dnia 27 listopada 2017 roku.

8 listopada 2017

Opublikowano Zarządzenie Nr 6653/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.10.2017 r. W sprawie: rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cześci dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon budynku d. Banku Polskiego. Treść zarządzenia jest dostępna na stronie planu 1114 dawny Bank Polski.

7 listopada 2017

Opublikowano ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1304 Zwyciestwa, Tetmajera, Kopernika, Redłowska
1506z rzeka Kacza, Kasztanowa - zmiana
1508 Spacerowa, Orłowska, Króla Jana III, Przemysława, Plażowa, Balladyny, Świętopełka
Do planów tych przystąpiono na XXXVI sesji Rady Miasta która odbyła się dnia 25 października 2017 roku

Opublikowano protokół z dyskusji publicznej nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Węglowej i J. Waszyngtona (1110) która odbyła się dnia 23 października 2017 roku.

Opublikowano Zarządzenie Nr 6862/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31.10.2017 r. W sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, rejon ulic H. Sienkiewicza oraz W. Stwosza. Treść zarządzenia jest dostępna na stronie planu 1204 Sienkiewicza, Stwosza.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Pirsu nr 1 na Molu Rybackim (1113) został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 3 listopada 2017 r., poz. 3788;


30 października 2017

Opublikowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Pirsu nr 1 na Molu Rybackim (1113). Plan został uchwalony na XXXVI sesji Rady Miasta która odbyła się w dniu 25 października 2017 roku.

26 października 2017

Opublikowano Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o przystąpieniu do opracowywania prognoz oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (1112 Kilińskiego, 1612 Wielkopolska, Parkowa). Treść ogłoszenia (345 KB).

Opublikowano protokół z dyskusji publicznej nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła drogowego Chwarzno (2211) która odbyła się dnia 11 października 2017 roku.


25 października 2017

Zakończyło się wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła drogowego Chwarzno (2211 Węzeł Chwarzno). Uwagi do projektu planu można składać do dnia 7 listopada 2017 roku.

Opublikowano Zarządzenie Nr 6633/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.09.2017 r. W sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego cześci dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Pirsu nr 1 na Molu Rybackim. Treść zarządzenia jest dostępna na stronie planu 1113 Pirs nr 1 na Molu Rybackim.


21 października 2017

Rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Węglowej i J. Waszyngtona (1110 Węglowa i J. Waszyngtona). Wyłożenie zakończy się 13 listopada 2017 roku. Szczegóły na stronie planu.


12 października 2017

Opublikowano Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Węglowej i J. Waszyngtona. Treść ogłoszenia (135 KB)


6 października 2017

Opublikowano protokół z dyskusji publicznej nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, rejon ulic H. Sienkiewicza oraz W. Stwosza (1204) która odbyła się dnia 17 sierpnia 2017 roku.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Dragonów (1611) został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 2 października 2017 r., poz. 3407;


4 października 2017

Opublikowano Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o przystąpieniu do opracowywania prognoz oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (1114 dawny Bank Polski, 2212 Małkowskiego, Wyszyńskiego). Treść ogłoszenia (206 KB).


3 października 2017

Rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła drogowego Chwarzno (2211 Węzeł Chwarzno). Wyłożenie zakończy się 24 października 2017 roku. Szczegóły na stronie planu.

Opublikowano zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni (1503z4 Orłowo nadmorskie - zmiana 4). Plan został uchwalony na XXXV sesji Rady Miasta która odbyła się w dniu 27 września 2017 roku.


28 września 2017

Opublikowano Zarządzenie Nr 6640/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.09.2017 r. W sprawie: rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic A. Abrahama, J. Kilińskiego i R. Traugutta. Treść zarządzenia jest dostępna na stronie planu 1112 Kilińskiego.


27 września 2017

Zakończyło się wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, rejon ulic H. Sienkiewicza oraz W. Stwosza (1204 Sienkiewicza, Stwosza). Uwagi do projektu planu można składać do dnia 10 października 2017 roku.


26 września 2017

Opublikowano Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła drogowego Chwarzno. Treść ogłoszenia (205 KB)


18 września 2017

Opublikowano Zarządzenie nr 6587/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.09.2017 r. W sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częsci nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni. Treść zarządzenia jest dostępna na stronie planu 1503z4 Orłowo nadmorskie - zmiana 4.

Opublikowano odpowiedź na Petycję w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ul. Wiczlińskiej i tzw. Wielkej Roli. Treść petycji i odpowiedź


6 września 2017

Rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, rejon ulic H. Sienkiewicza oraz W. Stwosza (1204 Sienkiewicza, Stwosza). Wyłożenie zakończy się 26 września 2017 roku. Szczegóły na stronie planu.


31 sierpnia 2017

Na XXXIV sesji Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2017 uchwalono następujące mpzp:

30 sierpnia 2017

Zakończyło się wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Pirsu nr 1 na Molu Rybackim (1113). Uwagi do projektu planu można składać do dnia 12 września 2017 roku.
Opublikowano protokół z dyskusji publicznej nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1113 Pirs nr 1 na Molu Rybackim która odbyła się dnia 17 sierpnia 2017 roku.


24 sierpnia 2017

Zmiana terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, rejon ulic H. Sienkiewicza oraz W. Stwosza (1204). Treść ogłoszenia (134 KB)


11 sierpnia 2017

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejonu ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i A. Krauzego(2210) został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 11 sierpnia 2017 r., poz. 2981;
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Inżynierskiej i Wrocławskiej(1507) został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 11 sierpnia 2017 r., poz. 2986;
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Oksywie i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Płk. S. Dąbka, Bosmańskiej, Białowieskiej i Benisławskiego(0206) został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 11 sierpnia 2017 r., poz. 2987.


7 sierpnia 2017

Rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Pirsu nr 1 na Molu Rybackim (1113 Pirs nr 1 na Molu Rybackim). Wyłożenie zakończy się 28 sierpnia 2017. Szczegóły na stronie planu.


1 sierpnia 2017

Opublikowano Zarządzenie nr 6456/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25.07.2017 r. W sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Hutniczej, Puckiej i B. Krzywoustego. Treść zarządzenia jest dostępna na stronie planu 0706 Hutnicza, Pucka, Krzywoustego.


28 lipca 2017

Opublikowano Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Pirsu nr 1 na Molu Rybackim. Treść ogłoszenia (122 KB)


27 lipca 2017

Opublikowano Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o przystąpieniu do opracowywania prognoz oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Treść ogłoszenia (206 KB)


21 lipca 2017

W sobotę 22 lipca rozpocznie się wyłożenie do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni. Tekst projektu planu 1503z4 Orłowo nadmorskie - zmiana 4 został opublikowany na stronie. Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 9 sierpnia. Wyłożenie potrwa do 11 sierpnia.


19 lipca 2017

Opublikowano Zarządzenie nr 6408/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.07.2017 r. W sprawie: zmiany zarządzenia 6381/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 04.07.2017 r. W sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody "Kępa Redłowska" wraz z otoczeniem. Treść zarządzenia jest dostępna na stronie planu 1407 Rezerwat Kępa Redłowska.


13 lipca 2017

Opublikowano Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 1114 dawny Bank Polski i 2212 Małkowskiego, Wyszyńskiego. Treść ogłoszenia (65 KB)

Opublikowano Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni (1503z4). Treść ogłoszenia (173 KB)


11 lipca 2017

Opublikowano Zarządzenie nr 6381/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 04.07.2017 r. W sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody "Kępa Redłowska" wraz z otoczeniem. Treść zarządzenia jest dostępna na stronie planu 1407 Rezerwat Kępa Redłowska.

Zakończyły się wyłożenia do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 1110 Węglowa i J. Waszyngtona i 1611 Strzelców Dragonów. Uwagi do projektu planu można składać do dnia 24 lipca 2017 roku.


5 lipca 2017

Plan 1609 Rzeka Kacza - Potok Przemysłowy został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 2017-07-05 r., poz. 2518.