Aktualności

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni

Na skróty:


Szanowni Interesanci,

W celu usprawnienia przyjęć interesantów zachęcamy do wcześniejszego umawiania się telefonicznie lub mailowo a także do załatwiania wszelkich wniosków (podań) drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty.
Telefon: 58 669 89 00
mail: sekretariat@bpp.gdynia.pl


18 czerwca 2024

Rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Wzgórze Św. Maksymiliana i Redłowo w Gdyni, rejon al. Zwycięstwa oraz ulic K. Tetmajera, M. Kopernika i Redłowskiej


28  maja 2024

Opublikowano:

Zarządzenie Nr 24/24/IX/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.05.2024 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły w Gdynia, rejon zespołu dworsko-folwarcznego Nowe Obłuże

Zarządzenie Nr 25/24/IX/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.05.2024 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic Źródło Marii, Chwaszczyńskiej, Wielkopolskiej i Nowodworcowej
5 kwietnia 2024

Opublikowano ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego miasta Gdyni oraz o rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków jego realizacji.
Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu ogólnego miasta Gdyni w terminie do dnia 10.05.2024 r.


19 marca 2024

Rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Babie Doły w Gdyni, rejon zespołu dworsko-folwarcznego Nowe Obłuże


4 marca 2024

Rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni, rejonu ulic Źródło Marii, Chwaszczyńskiej, Wielkopolskiej i Nowodworcowej


22 luty 2024

Opublikowano Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni, rejonu ulic Źródło Marii, Chwaszczyńskiej, Wielkopolskiej i Nowodworcowej 

Opublikowano rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.02.2024 r. złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pogórze w Gdyni, rejon ulic kadm. X. Czernickiego i Platynowej 


22 grudnia 2023

Na sesji Rady Miasta Gdyni w dniu 20.12.2023 r. uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejon Bulwaru Nadmorskiego im. F. Nowowiejskiego (1205)


23 listopada 2023 

Opublikowano Zarządzenie Nr 7034/23/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.11.2023 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejon Bulwaru Nadmorskiego im. F. Nowowiejskiego

22 listopada 2023 

Na sesji Rady Miasta Gdyni w dniu 22.11.2023 r. uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Jana Skrzetuskiego, bpa J. Pelczara i kard. S. Wyszyńskiego (2209) 


25 października 2023 

Opublikowano Zarządzenie Nr 6934/23/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24.10.2023 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Jana Skrzetuskiego,  bpa J. Pelczara i kard. S. Wyszyńskiego 


25 września 2023

Rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejon Bulwaru Nadmorskiego im. F. Nowowiejskiego


14 września 2023

Opublikowano Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejon Bulwaru Nadmorskiego im. F. Nowowiejskiego21 sierpnia 2023

Rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Jana Skrzetuskiego, bpa J. Pelczara i kard. S. Wyszyńskiego


10 sierpnia 2023

Opublikowano Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Jana Skrzetuskiego, bpa J. Pelczara i kard. S. Wyszyńskiego


27 lipca 2023

Opublikowano Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
 1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Babie Doły w Gdyni, rejon ul. A. Dickmana (plan nr 0103),
 2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon przebiegu sieci gazowych (plan nr 2215),
oraz o rozpoczęciu strategicznych ocen oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planów miejscowych.
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planów w terminie do dnia 08.09.2023 r.

30 czerwca 2023

Na sesji Rady Miasta Gdyni w dniu 28.06.2023 r. uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic K. Małkowskiego i kard. S. Wyszyńskiego (2212)

Opublikowano Uchwałę Nr LIV/1652/23 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni, rejonu ulic Źródło Marii, Chwaszczyńskiej, Wielkopolskiej i Nowodworcowej (1708, korekta granic)

Opublikowano uchwały Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpień do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
 

12 czerwca 2023

Opublikowano Zarządzenie Nr 6468/23/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06.06.2023 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino  w Gdyni, rejon ulic K. Małkowskiego i kard. S. Wyszyńskiego

26 kwietnia 2023

Na sesji Rady Miasta Gdyni uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic 10 Lutego, A. Abrahama i S. Batorego (1115)

8 kwietnia 2023

Rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic K. Małkowskiego i kard. S. Wyszyńskiego

30 marca 2023

Opublikowano Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic K. Małkowskiego i kard. S. Wyszyńskiego


29 marca 2023

Szanowni Państwo
Informuję, że z dniem 1 kwietnia 2023 r. nastąpi zmiana adresu siedziby Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, na:
 
Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni
ul. Kołłątaja 1
81-332 Gdynia.
 
W dniach 30 i 31 marca 2023 r., z powodów technicznych, będzie brak możliwości załatwiania spraw telefonicznie, elektronicznie, bądź osobiście w siedzibie Biura.13 marca 2023

Opublikowano Zarządzenie Nr 6142/23/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07.03.2023 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejon Bulwaru Nadmorskiego im. F. Nowowiejskiego


10 marca 2023

Opublikowano Zarządzenie Nr 6143/23/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07.03.2023 w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon al. Zwycięstwa oraz ulic Przebendowskich i Światowida (1511)


23 luty 2023

Opublikowano Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1)   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Cisowa i Pogórze w Gdyni, rejon linii kolejowej nr 228 (plan nr 0504),
2)   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic: A. Kordeckiego, gen. Orlicz-Dreszera i Kalksztajnów (plan nr 0809),
3)    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pogórze w Gdyni, rejon ulic kadm. X. Czernickiego i Platynowej (plan nr 0404),
4)    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Łużyckiej i Sportowej (plan nr 1617),
5)    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic K. Pomianowskiego i Chwaszczyńskiej (plan nr 1910)
oraz o rozpoczęciu strategicznych ocen oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planów miejscowych.
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planów w terminie do dnia 30.03.2023 r.

16 lutego 2023

Opublikowano Zarządzenie Nr 6051/23/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14.02.2023 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic 10 Lutego, A. Abrahama i S. Batorego


23 grudnia 2022

Opublikowano Uchwałę Nr XLVIII/1474/22 Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic K. Pomianowskiego i Chwaszczyńskiej (1910)15 grudnia 2022 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Władysława IV i alei Marszałka Piłsudskiego (1305) został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2022 r., poz. 5131 


10 grudnia 2022

Rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic 10 Lutego, A. Abrahama i S. Batorego (szczegóły na stronie planu 1115).

Wyłożenie zakończy się 10 stycznia 2023 roku.


9 grudnia 2022 

Opublikowano Zarządzenie Nr 5814/22/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07.12.2022 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Jana Skrzetuskiego, bpa J. Pelczara i kard. S. Wyszyńskiego 


8 grudnia 2022

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem (1407)
został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2022 r., poz. 4807


1 grudnia 2022

Opublikowano Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic 10 Lutego, A. Abrahama i S. Batorego

Opublikowano Zarządzenie Nr 5779/22/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.11.2022 w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Babie Doły w Gdyni, rejon zespołu dworsko-folwarcznego Nowe Obłuże


24 listopada 2022

Na sesji Rady Miasta Gdyni uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Władysława IV i alei Marszałka Piłsudskiego (1305)


4 listopada

Opublikowano Zarządzenie Nr 5701/22/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.11.2022 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Władysława IV i alei Marszałka Piłsudskiego (1305)


7 października

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Chwarznieńskiej, A. Krauzego i T. Szewczenki (2214) został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 6 października 2022 r., poz. 3640


4 października 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Przemyskiej i L. Bądkowskiego (1616)
został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 4 października 2022 r., poz. 3587


10 września 2022 

Rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Władysława IV i alei Marszałka Piłsudskiego 


1 września 2022

Opublikowano Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Władysława IV i alei Marszałka Piłsudskiego31 sierpnia 2022 

Na sesji Rady Miasta Gdyni uchwalono: 


10 sierpnia

Opublikowano Zarządzenie Nr 5323/22/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.08.2022 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Chwarznieńskiej, A. Krauzego i T. Szewczenki (2214)


26 lipca 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni - tzw. Osiedle Meksyk (0707) został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2022 r., poz. 2923

Opublikowano Zarządzenie Nr 5262/22/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.07.2022 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem (1407)


1 lipca

Opublikowano Zarządzenie Nr 5204/22/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.06.2022 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Przemyskiej i L. Bądkowskiego (1616)13 czerwca 2022

Rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino  w Gdyni, rejon ulic Chwarznieńskiej, A. Krauzego i T. Szewczenki


9 czerwca 2022

Opublikowano protokół z dyskusji publicznej nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem, która odbyła się 25.05.2022r.


2 czerwca 2022

Opublikowano Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino  w Gdyni, rejon ulic Chwarznieńskiej, A. Krauzego i T. Szewczenki

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
 • części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulicy Chylońskiej i placu Dworcowego (0708) został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2022 r., poz. 2184
 • części dzielnicy Pogórze w Gdyni, rejon ulic adm. J. Unruga i Puckiej (0403) został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2022 r., poz. 218501 czerwca 2022

Opublikowano Zarządzenie Nr 5102/22/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31.05.2022 w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części dzielnic: Chylonia w Gdyni - tzw. Osiedle Meksyk


24 maja 2022

Rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem


19 maja 2022

Opublikowano Zarządzenie Nr 5076/22/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.05.2022 w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon al. Zwycięstwa oraz ulic Przebendowskich i Światowida (1511)


Opublikowano protokół z dyskusji publicznej nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Przemyskiej i L. Bądkowskiego, która odbyła się 28.04.2022r.27 kwietnia 2022

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, terenu przy ulicy Olimpijskiej (1615) został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r., poz. 1617

Na sesji Rady Miasta Gdyni uchwalono:


23 kwietnia 2022 

Rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Przemyskiej i L. Bądkowskiego (1616).
Wyłożenie zakończy się 17 maja 2022 roku.


15 kwietnia 2022

Opublikowano Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Przemyskiej i L. Bądkowskiego (1616)4 kwietnia 2022


Opublikowano Zarządzenie Nr 4913/22/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.03.2022 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Władysława IV i alei Marszałka Piłsudskiego (1305)

Opublikowano Zarządzenie Nr 4914/22/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.03.2022 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic K. Małkowskiego i kard. S. Wyszyńskiego (2212)


2 kwietnia 2022

Rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni – tzw. Osiedle Meksyk.
Wyłożenie zakończy się 26 kwietnia 2022 roku.


25 marca 2022

Opublikowano Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni – tzw. Osiedle Meksyk.


21 lutego 2022

Opublikowano protokół z dyskusji publicznej nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulicy Chylońskiej i placu Dworcowego(szczegóły na stronie planu 0708), która odbyła się 08.02.2022r.

18 lutego 2022

Opublikowano protokół z dyskusji publicznej nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pogórze w Gdyni, rejon ulic adm. J. Unruga i Puckiej (0403), która odbyła się 09.02.2022r.

7 lutego 2022

Opublikowano protokół z dyskusji publicznej nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Żniwnej (1613), która odbyła się 02.02..2022r.


5 lutego 2022

Rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pogórze w Gdyni, rejon ulic adm. J. Unruga i Puckiej.
Wyłożenie zakończy się 1 marca 2022 roku


27 stycznia 2022

Opublikowano Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pogórze w Gdyni, rejon ulic adm. J. Unruga i Puckiej. 


25 stycznia 2022

Rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu:
 1. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Żniwnej (szczegóły na stronie planu 1613);
 2. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulicy Chylońskiej i placu Dworcowego(szczegóły na stronie planu 0708).

Wyłożenie zakończy się 15 lutego 2022 roku. 

21 stycznia 2022

Opublikowano Zarządzenie Nr 4677/22/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.01.2022 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem (1407)14 stycznia 2022 

Opublikowano Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni o wyłożeniu do publicznego wglądu:
1) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Żniwnej,
2) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulicy Chylońskiej i placu Dworcowego.

18 grudnia 2021

Rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, terenu przy ul. Olimpijskiej. Wyłożenie zakończy się 13 stycznia 2022 roku. Szczegóły na stronie planu.


9 grudnia 2021


Opublikowano Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, terenu przy ul. Olimpijskiej


10 listopada 2021

Opublikowano protokół z dyskusji publicznej nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem (1407) która odbyła się 20.10.2021r.04 października 2021

Rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem (1407). Wyłożenie zakończy się 26 października 2021 roku. Szczegóły na stronie planu.


17 sierpnia 2021


Prezydent Miasta Gdyni ogłosił Konkurs studialno-ideowy na projekt zabudowy i zagospodarowania głównej osi kompozycyjnej Gdyni - Pirs Przyszłości.
Z informacjami i dokumentami dotyczącymi Konkursu można zapoznać się na stronie internetowej: www.gdynia.pl/konkurs-pirs.


3 sierpnia 2021

Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Spacerowej i Orłowskiej (1509) został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 27 lipca 2021 r., poz. 2943

12 lipca 2021

Opublikowano raport z procesu konsultacji społecznych "Plan na Meksyk" przy miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni - tzw. Osiedle Meksyk (0707)

7 maja 2021

Uchwalony Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic: Króla Jana III, Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka (1510) został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia z dnia 6 maja 2021 r., poz. 1656

26 kwietnia 2021

Opublikowano protokół z dyskusji publicznej nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Spacerowej i Orłowskiej (1509) która odbyła się 14 kwietnia 2021 roku.

15 kwietnia 2021

Opublikowano informacje na temat konsultacji społecznych przy miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni - tzw. Osiedle Meksyk (0707)

Opublikowano Zarządzenie Nr 3525/21/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07.04.2021 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulicy Chylońskiej i placu Dworcowego (0708)


9 kwietnia 2021

Opublikowano Zarządzenie Nr 3456/21/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.03.2021 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, terenu przy ulicy Olimpijskiej (1615)

6 kwietnia 2021

Opublikowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic: Króla Jana III, Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka (1510). Plan został uchwalony 31 marca 2021 roku i oczekuje na publikacje w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

24 marca 2021

Dnia 2 kwietnia rozpocznie się wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Spacerowej i Orłowskiej (1509). Wyłożenie zakończy się 27 kwietnia 2021 roku. Szczegóły na stronie planu.

19 marca 2021

Opublikowano Zarządzenie Nr 3426/21/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.03.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pogórze w Gdyni, rejon ulic adm. J. Urunga i Puckiej (0403)

1 marca 2021

Opublikowano Zarządzenie Nr 3374/21/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.02.2021 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Spacerowej i Orłowskiej (1509)

Opublikowano Zarządzenie Nr 3375/21/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.02.2021 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic: Króla Jana III, Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka (1510)


4 lutego 2021

Opublikowano Zarządzenie Nr 3276/21/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.02.2021 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pogórze w Gdyni, rejon ulic adm. J. Urunga i Puckiej (0403)

20 stycznia 2021

Na stronach projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego opublikowano protokoły z dyskusji publicznych:


22 grudnia 2020

Dnia 28 grudnia rozpocznie się wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Spacerowej i Orłowskiej (1509). Wyłożenie zakończy się 19 stycznia 2020 roku. Szczegóły na stronie planu.

Dnia 28 grudnia rozpocznie się wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic: Króla Jana III, Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka (1510). Wyłożenie zakończy się 19 stycznia 2020 roku. Szczegóły na stronie planu.


17 grudnia 2020

Opublikowano Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

9 grudnia 2020

Opublikowano ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

7 grudnia 2020

Opublikowano protokół z przeprowadzenia spotkania informacyjnego na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Skweru Kościuszki, ulic Borchardta, Armii Krajowej oraz pl. Grunwaldzkiego (1116) które odbyło się dnia 17 listopada 2020.

4 grudnia 2020

Opublikowano uchwały Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przystąpień do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

24 listopada 2020

Opublikowano Zarządzenie Nr 2946/20/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.11.2020 r. W sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni, rejonu ulic Źródło Marii, Chwaszczyńskiej, Wielkopolskiej i Nowodworcowej (1708)

5 listopada 2020

Opublikowano uchwały Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przystąpień do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

9 października 2020

Opublikowano Zarządzenie Nr 2736/20/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.09.2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem (1407)

1 października 2020

Opublikowano ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Jana Skrzetuskiego, bpa J. Pelczara i kard. S. Wyszyńskiego (2209)

7 września 2020

Opublikowano Uchwałę Nr XXI/669/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Jana Skrzetuskiego, bpa J. Pelczara i kard. S. Wyszyńskiego (2209)

1 września 2020

Opublikowano protokół z dyskusji publicznej nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem (1407) która odbyła się 19 sierpnia 2020 roku.

19 sierpnia 2020

Opublikowano Zarządzenie Nr 2606/20/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.08.2020 r. W sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic: Spacerowej i Orłowskiej (1509)

Opublikowano Zarządzenie Nr 2605/20/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.08.2020 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic: Króla Jana III, Przemysława Plażowej, Balladyny i Świętopełka (1510)


28 lipca 2020

Rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem (1407). Wyłożenie zakończy się 25 sierpnia 2020 roku. Szczegóły na stronie planu

17 lipca 2020

Opublikowano Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem (1407).

2 lipca 2020

Opublikowano uchwały Rady Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpień do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Wzgórze Św. Maksymiliana i Redłowo w Gdyni, rejon al. Zwycięstwa oraz ulic K. Tetmajera, M. Kopernika i Redłowskiej (1304)

Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon skrzyżowania ulic Wielkopolskiej i Strzelców (1614)

Opublikowano ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Treść ogłoszenia (191 KB)


25 czerwca 2020

Uchwalony Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic B. Dembińskiego, Leszczynki i Widok (0808) został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia z dnia 23 czerwca 2020 r., poz. 2822

Uchwalony Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejonu ulic: Rdestowej, Leśna Polana i Kolonia (1909) został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia z dnia 23 czerwca 2020 r., poz. 2823


22 czerwca 2020

Opublikowano obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic 10 Lutego, A. Abrahama i S.Batorego (1115)

5 czerwca 2020

Opublikowano Zarządzenie Nr 2340/20/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.06.2020 r. W sprawie: sprostowania błędu w zarządzeniu nr 1645/19/VIII/M z dnia 03.12.2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Wzgórze Św. Maksymiliana i Redłowo w Gdyni, rejon al. Zwycięstwa oraz ulic K. Tetmajera, M. Kopernika i Redłowskiej (1304)
Opublikowano Zarządzenie Nr 2341/20/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.06.2020 r. W sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon Strzelców i Żniwnej (1613)

18 maja 2020

Opublikowano uchwały w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Oba plany zostały uchwalone 15 maja 2020 roku i oczekują na publikacje w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


12 maja 2020

Opublikowano Zarządzenie Nr 2248/20/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05.05.2020 r. w sprawie: rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic 10 Lutego, A. Abrahama i S. Batorego (1115)


21 kwietnia 2020

Wchodzi w życie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni – tzw. Kacze Buki (1709). Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia z dnia 6 kwietnia 2020 r., poz. 1734. Dotychczasowo obowiązujący na tym obszarze plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack, tzw. Kacze Buki (1703) przestał obowiązywać.


28 lutego 2020

Opublikowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni – tzw. Kacze Buki (1709). Plan został uchwalony 26 lutego 2020 roku i oczekuje na publikacje w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


27 lutego 2020

Opublikowano Zarządzenie Nr 1570/19/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.11.2019 r. w sprawie: zmiany zarzędzenia nr 670/19/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.03.2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ulic Rdestowej, Leśna Polana i Kolonia (1909)


21 lutego 2020

Opublikowano zarządzenie Nr 1989/20/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.02.2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejonu ulic: Rdestowej, Leśna Polana i Kolonia (1909)


20 lutego 2020

Opublikowano zarządzenie Nr 1988/20/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.02.2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic B. Dembińskiego, Leszczynki i Widok (0808)


15 stycznia 2020

Opublikowano protokół z dyskusji publicznej nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic B. Dembińskiego, Leszczynki i Widok (0808) która odbyła się dnia 18 grudnia 2019 roku.


10 stycznia 2020

Opublikowano protokół z dyskusji publicznej nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejonu ulic: Rdestowej, Leśna Polana i Kolonia (1909) która odbyła się dnia 19 grudnia 2019 roku.


7 stycznia 2020

Opublikowano tekst jednolity planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej (1005tj)


31 grudnia 2019

Opublikowano ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Treść ogłoszenia (105 KB)


23 grudnia 2019

Opublikowano uchwały Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpień do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:


20 grudnia 2019

Opublikowano zarządzenie Nr 1679/19/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.12.2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni - tzw. Kacze Buki (1709)


18 grudnia 2019

Opublikowano Zarządzenie Nr 1645/19/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.12.2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Wzgórze Św. Maksymiliana i Redłowo w Gdyni, rejon al. Zwycięstwa oraz ulic K. Tetmajera, M. Kopernika i Redłowskiej (1304)


16 grudnia 2019

Opublikowano Zarządzenie Nr 11675/19/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.12.2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie w Gdyni, rejon ulic Bosmańskiej, inż. J. Śmidowicza i Arciszewskich (0207).


14 grudnia 2019

Rozpoczęły się wyłożenia do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Szczegóły na stronach planów.


5 grudnia 2019

Opublikowano Uchwałę Nr XIV/450/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Żniwnej (1613)

Opublikowano Uchwałę Nr XIV/451/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon skrzyżowania ulic Wielkopolskiej i Strzelców (1614)

Opublikowano Uchwałę Nr XIV/452/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pogórze w Gdyni, rejon ulic adm. J. Unruga i Puckiej (0403)

Na stronach internetowych ww. opublikowano Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o przystąpieniu do sporządzenia w/w miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Opublikowano Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Treść ogłoszenia (41 KB)


28 listopada 2019

Opublikowano protokół z dyskusji publicznej nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni – tzw. Kacze Buki (1709). Dyskusja odbyła się 5 listopada 2019 roku.


5 listopada 2019

Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Karwiny w Gdyni, rejon Obwodnicy Trójmiasta i ul. Nowowiczlińskiej (1802) został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia z dnia 5 listopada 2019 r., poz. 4815.

Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic Morskiej i Działdowskiej (0807) został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia z dnia 5 listopada 2019 r., poz. 4816.


21 października 2019

Rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni – tzw. Kacze Buki (1709). Wyłożenie zakończy się 12 listopada 2019 roku. Szczegóły na stronie planu


11 października 2019

Opublikowano Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni – tzw. Kacze Buki (1709). Treść ogłoszenia (27 KB)


30 września 2019

Opublikowano uchwały w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania rzestrzennego:

Oba plany zostały uchwalone 25 września 2019 roku i oczekują na publikacje w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


24 września 2019

Opublikowano zarządzenie Nr 1278/19/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.09.2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic Morskiej i Działdowskiej (0807).

Opublikowano zarządzenie Nr 1349/19/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24.09.2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic Morskiej i Działdowskiej (0807).


7 sierpnia 2019

Opublikowano protokół z dyskusji publicznej nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni – tzw. Kacze Buki (1709). Dyskusja odbyła się 17 lipca 2019 roku.

Opublikowano Zarządzenie Nr 1181/19/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30.07.2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic B. Dembińskiego, Leszczynki i Widok (0808).

Uchwalona zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej (1005z) została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia z dnia 5 sierpnia 2019 r., poz. 3668.


2 sierpnia 2019

Opublikowano Zarządzenie 1174/19/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30.07.2019 r. w sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Karwiny w Gdyni, rejon Obwodnicy Trójmiasta i ul. Nowowiczlińskiej (1802).


8 lipca 2019

Opublikowano protokół z dyskusji publicznej nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Karwiny w Gdyni, rejon Obwodnicy Trójmiasta i ul. Nowowiczlińskiej (1802). Dyskusja odbyła się 18 czerwca 2019 roku.


6 lipca 2019

Rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic Morskiej i Działdowskiej (0807). Wyłożenie zakończy się 30 lipca 2019 roku. Szczegóły na stronie planu.


1 lipca 2019

Rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni – tzw. Kacze Buki (1709). Wyłożenie zakończy się 23 lipca 2019 roku. Szczegóły na stronie planu.


27 czerwca 2019

Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, obejmującego obszary w rejonach ulic: Spacerowej, Orłowskiej, Króla Jana III, Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka (1508) został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia z dnia 26 czerwca 2019 r., poz. 3137.

Opublikowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej (1005z). Plan został uchwalony 26 czerwca 2019 roku i oczekuje na publikacje w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Opublikowano Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic Morskiej i Działdowskiej (0807). Treść ogłoszenia (36 KB).


18 czerwca 2019

Opublikowano Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni – tzw. Kacze Buki (1709). Treść ogłoszenia (49 KB).


13 czerwca 2019

Opublikowano protokół z dyskusji publicznej nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni. Dyskusja odbyła się 29 maja 2019 roku.


4 czerwca 2019

Rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Karwiny w Gdyni, rejon Obwodnicy Trójmiasta i ul. Nowowiczlińskiej (1802). Wyłożenie zakończy się 25 czerwca 2019 roku. Szczegóły na stronie planu.


29 maja 2019

Opublikowano tekst jednolity planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej (1506)


24 maja 2019

Opublikowano Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Karwiny w Gdyni, rejon Obwodnicy Trójmiasta i ul. Nowowiczlińskiej (1802). Treść ogłoszenia (134 KB).

Opublikowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, obejmującego obszary w rejonach ulic: Spacerowej, Orłowskiej, Króla Jana III, Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka (1508). Plan został uchwalony 22 maja 2019 roku i oczekuje na publikacje w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


20 maja 2019

Rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni. Dyskusja publiczna odbędzie się 29 maja 2019 r. Wyłożenie zakończy się 9 czerwca 2019 roku. Szczegóły na stronie projektu Studium.


10 maja 2019

Opublikowano Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni. Treść ogłoszenia (118 KB)

Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Grabówek w Gdyni, rejon ulic Morskiej, Komandorskiej i Kapitańskiej (0903) został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia z dnia 9 maja 2019 r., poz. 2185.


7 maja 2019

Opublikowano Zarządzenie 852/19/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.05.2019 r. w sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem (1407)


2 maja 2019

Opublikowano Zarządzenie 815/19/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30.04.2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej (1005z)


29 kwietnia 2019

Opublikowano ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni – tzw. Osiedle Meksyk (0707)


24 kwietnia 2019

Opublikowano Zarządzenie Nr 787/19/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.04.2019 r. w sprawie: rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic Morskiej i Działdowskiej (0807)


9 kwietnia 2019

Opublikowano Zarządzenie Nr 707/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.04.2019 r. w sprawie: zmiany zarzędzenia nr 8563/18/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.10.2017 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni - tzw. Kacze Buki (1709)

Opublikowano Zarządzenie Nr 670/19/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.03.2019 r. w sprawie: rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejonu ulic: Rdestowej, Leśna Polana i Kolonia (1909)

Opublikowano protokół z dyskusji publicznej nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej (1005z). Dyskusja odbyła się 28 marca 2019 roku.


2 kwietnia 2019

Opublikowano Uchwałę Nr VII/194/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni – tzw. Osiedle Meksyk (0707)

Opublikowano Uchwałę Nr VII/195/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Grabówek w Gdyni, rejon ulic Morskiej, Komandorskiej i Kapitańskiej (0903)


16 marca 2019

Rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej. Wyłożenie zakończy się 5 kwietnia 2019 roku. Szczegóły na stronie planu.


7 marca 2019

Opublikowano Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej (1005z). Treść ogłoszenia (37 KB).


1 marca 2019

Opublikowano Uchwałę Nr VI/159/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic B. Dembińskiego, Leszczynki i Widok (0808)


13 lutego 2019

Opublikowano protokół z dyskusji publicznej nad projektem miejscowem planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem (1407). Dyskusja odbyła się 24 stycznia 2019 roku.


1 lutego 2019

Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon Skweru Plymouth i Alei Marszałka Piłsudskiego (1303) został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2019 r., poz. 548.


25 stycznia 2019

Opublikowano Uchwałę Nr V/91/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Obłuże i Pogórze w Gdyni, rejonu ulic E. Kwiatkowskiego, adm. J. Unruga i kpt. A. Ledóchowskiego (0306)


17 stycznia 2019

Opublikowano protokół z dyskusji publicznej nad projektem miejscowem planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, obejmującego obszary w rejonach ulic: Spacerowej, Orłowskiej, Króla Jana III, Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka (1508). Dyskusja odbyła się 7 stycznia 2019 roku.


15 stycznia 2019

Rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem (1407). Wyłożenie zakończy się 5 lutego 2019 roku. Szczegóły na stronie planu.


14 stycznia 2019

Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic A. Abrahama, J. Kilińskiego i R. Traugutta (1112) został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2019 r., poz. 189.


8 stycznia 2019

Opublikowano Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem (1407).Treść ogłoszenia (166 KB)


24 grudnia 2018

Opublikowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon Skweru Plymouth i Alei Marszałka Piłsudskiego (1303) i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Parkowej (1612). Oba plany zostały uchwalone 19 grudnia 2018 i oczekują na publikacje w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Opublikowano protokół z dyskusji publicznej nad projektem miejscowem planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Grabówek w Gdyni, rejon ulic Morskiej, Komandorskiej i Kapitańskiej (0903). Dyskusja odbyła się 10 grudnia 2018 roku.

Opublikowano Zarządzenie Nr 79/18/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 04.12.2018 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 12/18/VIII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20 listopada 2017 w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon Skweru Plymouth i Alei Marszałka Piłsudskiego (1303).

Opublikowano Zarządzenie Nr 173/18/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.12.2018 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 79/18/VIII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 4 grudnia 2017 w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon Skweru Plymouth i Alei Marszałka Piłsudskiego (1303).

Rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, obejmującego obszary w rejonach ulic: Spacerowej, Orłowskiej, Króla Jana III, Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka (1508). Wyłożenie zakończy się 16 stycznia 2019 roku. Szczegóły na stronie planu.


17 grudnia 2018

Opublikowano Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, obejmującego obszary w rejonach ulic: Spacerowej, Orłowskiej, Króla Jana III, Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka (1508). Treść ogłoszenia (219 KB)


7 grudnia 2018

Opublikowano uchwały Rady Miasta Gdyni z dnia 5 grudnia 2018 r.:


26 listopada 2018

Rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Grabówek w Gdyni, rejon ulic Morskiej, Komandorskiej i Kapitańskiej (0903). Wyłożenie zakończy się 16 grudnia 2018 roku. Szczegóły na stronie planu.

Opublikowano Zarządzenie Nr 13/18/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.11.2018 r. W sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Parkowej (1612).


21 listopada 2018

Opublikowano Zarządzenie Nr 12/18/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.11.2018 r. w sprawie: rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon Skweru Plymouth i Alei Marszałka Piłsudskiego (1303).


16 listopada 2018

Opublikowano Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Grabówek w Gdyni, rejon ulic Morskiej, Komandorskiej i Kapitańskiej (0903). Treść ogłoszenia (53 KB)


7 listopada 2018

Opublikowano protokół z dyskusji publicznej nad projektem miejscowem planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Parkowej (1612). Dyskusja odbyła się 25 października 2018 roku.


31 października 2018

Opublikowano protokół z dyskusji publicznej nad projektem miejscowem planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon Skweru Plymouth i Alei Marszałka Piłsudskiego (1303). Dyskusja odbyła się 18 października 2018 roku.


25 października 2018

Opublikowano Zarządzenie Nr 8562/18/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.10.2018 r. w sprawie: rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej (1005z).


22 października 2018

Opublikowano Zarządzenie Nr 8563/18/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.10.2018 r. w sprawie: rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni - tzw. Kacze Buki (1709).


10 października 2018

Opublikowano protokół z dyskusji publicznej nad projektem miejscowem planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic A. Abrahama, J. Kilińskiego i R. Traugutta (1112). Dyskusja odbyła się 27 września 2018 roku.


6 października 2018

Rozpoczęły się wyłożenia do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Szczegóły na stronach planów.


28 września 2018

Opublikowano Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Treść ogłoszenia (283 KB)


22 września 2018

Rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic A. Abrahama, J. Kilińskiego i R. Traugutta (1112). Wyłożenie zakończy się 12 października 2018 roku. Szczegóły na stronie planu.


14 września 2018

Opublikowano Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic A. Abrahama, J. Kilińskiego i R. Traugutta (1112). Treść ogłoszenia (230 KB)


24 sierpnia 2018

W Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego opublikowano uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:


21 sierpnia 2018

Opublikowano Zarządzenie Nr 8272/18/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07.08.2018 r. W sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon Skweru Plymouth i Alei Marszałka Piłsudskiego (1303)


3 sierpnia 2018

Opublikowano Zarządzenie Nr 8255/18/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31.07.2018 r. W sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic A. Abrahama, J. Kilińskiego i R. Traugutta (1112)


26 lipca 2018

Opublikowano Zarządzenie Nr 8208/18/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24.07.2018 r. W sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cześci dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Parkowej (1612)


23 lipca 2018

W Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego opublikowano uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:


16 lipca 2018

Opublikowano protokół z dyskusji publicznej nad projektem miejscowem planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon Skweru Plymouth i Alei Marszałka Piłsudskiego (1303). Dyskusja odbyła się 4 lipca 2018 roku.


13 lipca 2018

Opublikowano protokół z dyskusji publicznej nad projektem miejscowem planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic A. Abrahama, J. Kilińskiego i R. Traugutta(1112). Dyskusja odbyła się 28 czerwca 2018 roku.


6 lipca 2018

Opublikowano uchwały Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie przystąpień do sporządzania:


3 lipca 2018

Opublikowano zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej (1506z) i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Redłowo w Gdyni, rejon ul. Stryjskiej od ronda im. Macieja Brzeskiego do al. Zwycięstwa (1409). Oba plany zostały uchwalone 27 czerwca 2018 i oczekują na publikacje w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


28 czerwca 2018

Opublikowano protokół z dyskusji publicznej nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Parkowej (1612). Dyskusja odbyła się w dniu 7 czerwca 2018 roku - treść protokołu.

Opublikowano Zarządzenie Nr 8039/18/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.06.2018 r. W sprawie: zmiany zarządzenia nr 7509/18/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.02.2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Grabówek w Gdyni, rejon ulic Morskiej, Komandorskiej i Kapitańskiej (0903)


20 czerwca 2018

Rozpoczęły się wyłożenia do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Szczegóły na stronach planów.


1 czerwca 2018

Rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Parkowej (1612). Wyłożenie zakończy się 6 lipca 2018 roku. Szczegóły na stronie planu.

Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, rejon ulic H. Sienkiewicza oraz W. Stwosza (1204) został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r., poz. 2258

Na XLIII sesji Rady Miasta Gdyni z dnia 30 maja 2018 uchwalono:


28 maja 2018

Opublikowano Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Parkowej (1612). Treść ogłoszenia (105 KB).


15 maja 2018

Zakończyły się wyłożenia do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Uwagi do projektów planów można składać do dnia 29 maja 2018 roku.


14 maja 2018

Opublikowano protokół z dyskusji publicznej nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Władysława IV oraz Żwirki i Wigury (1111). Dyskusja odbyła się w dniu 26 kwietnia 2018 roku - treść protokołu.


2 maja 2018

Opublikowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, rejon ulic H. Sienkiewicza oraz W. Stwosza (1204). Plan został uchwalony na XLII sesji Rady Miasta która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2018 roku.


27 kwietnia 2018

Opublikowano protokół z dyskusji publicznej nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Redłowo w Gdyni, rejon ul. Stryjskiej od ronda im. Macieja Brzeskiego do al. Zwycięstwa (1409). Dyskusja odbyła się dnia 22 marca 2018 roku - treść protokołu.


24 kwietnia 2018

Opublikowano Zarządzenie Nr 7752/18/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.04.2018 r. W sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic A. Abrahama, J. Kilińskiego i R. Traugutta (1112)


23 kwietnia 2018

Rozpoczęły się wyłożenia do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Uwagi do projektów planów można składać do dnia 29 maja 2018 roku.


11 kwietnia 2018

Zakończyło się wyłożenie do publicznego wglądu oraz opublikowano protokół z dyskusji publicznej projektem miejscowego planu planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Parkowej(1612). Dyskusja odbyła się dnia 28 marca 2018 roku.


3 kwietnia 2018

Zakończyły się wyłożenia do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Uwagi do projektów planów można składać do dnia 17 kwietnia 2018 roku.

Opublikowano protokół z dyskusji publicznej nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino-Radiostacja w Gdyni, rejon ulic Widnej i Rolniczej (2102) która odbyła się dnia 20 marca 2018 roku.

Opublikowano Zarządzenie Nr 7645/18/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.03.2018 r. W sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon budynku d. Banku Polskiego (1114).


19 marca 2018

Rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Parkowej (1612). Wyłożenie zakończy się 10 kwietnia 2018 roku. Szczegóły na stronie planu


12 marca 2018

Rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Redłowo w Gdyni, rejon ul. Stryjskiej od ronda im. Macieja Brzeskiego do al. Zwycięstwa (1409). Wyłożenie zakończy się 3 kwietnia 2018 roku. Szczegóły na stronie planu.

Rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino-Radiostacja w Gdyni, rejon ulic Widnej i Rolniczej (2102). Wyłożenie zakończy się 3 kwietnia 2018 roku. Szczegóły na stronie planu.


8 marca 2018

Opublikowano Zarządzenie Nr 7540/18/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06.03.2018 r. W sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon Skweru Plymouth i Alei Marszałka Piłsudskiego. Treść zarządzenia jest dostępna na stronie planu 1303.


7 marca 2018

Opublikowano Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Parkowej. Treść ogłoszenia (38 KB)


1 marca 2018

Opublikowano Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Redłowo w Gdyni, rejon ul. Stryjskiej od ronda im. Macieja Brzeskiego do al. Zwycięstwa (1409) oraz części dzielnicy Witomino-Radiostacja w Gdyni, rejon ulic Widnej i Rolniczej (2102). Treść ogłoszenia (33 KB)


28 lutego 2018

Opublikowano protokół z dyskusji publicznej nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic A. Abrahama, J. Kilińskiego i R. Traugutta (1112) która odbyła się dnia 22 lutego 2018 roku

Opublikowano Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej (1506z). Treść ogłoszenia (114 KB).


19 lutego 2018

Rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic A. Abrahama, J. Kilińskiego i R. Traugutta (1112). Wyłożenie zakończy się 13 marca 2018 roku. Szczegóły na stronie planu


15 lutego 2018

Opublikowano protokół z dyskusji publicznej nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon budynku d. Banku Polskiego (1114) która odbyła się dnia 6 lutego 2018 roku.

Opublikowano Zarządzenie Nr 7386/18/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.01.2018 r. W sprawie: rozpatrzenia wniosków zlożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, obejmującego obszary w rejonach ulic: Spacerowej, Orłowskiej, Króla Jana III, Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka. Treść zarządzenia jest dostępna na stronie planu 1508.


8 lutego 2018

Opublikowano Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic A. Abrahama, J. Kilińskiego i R. Traugutta (1112). Treść ogłoszenia (27 KB)


6 lutego 2018

Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła drogowego Chwarzno (2211) został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r., poz. 387

Opublikowano Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon Skweru Plymouth i Alei Marszałka Piłsudskiego (1303).


29 stycznia 2018

Rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon budynku d. Banku Polskiego (1114). Wyłożenie zakończy się 20 lutego 2018 roku. Szczegóły na stronie planu


24 stycznia 2018

Zakończyło się wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Grabówek w Gdyni, rejon ulic Morskiej, Komandorskiej i Kapitańskiej (0903). Uwagi do projektu planu można składać do dnia 6 lutego 2018 roku.


18 stycznia 2018

Opublikowano Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon budynku d. Banku Polskiego (1114). Treść ogłoszenia (120 KB)


17 stycznia 2018

Opublikowano protokół z dyskusji publicznej nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Grabówek w Gdyni, rejon ulic Morskiej, Komandorskiej i Kapitańskiej (0903) która odbyła się dnia 3 stycznia 2017 roku.


15 stycznia 2018

Opublikowano Zarządzenie Nr 7280/18/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.01.2018 r. W sprawie: rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino-Radiostacja w Gdyni, rejon ulic Widnej i Rolniczej. Treść zarządzenia jest dostępna na stronie planu (2102 Widna, Rolnicza).


9 stycznia 2018

Opublikowano ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon położony na południe od ul. Wiczlińskiej przylegający do granicy lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (2213 Wiczlińska, Trójmiejski Park Krajobrazowy)


4 stycznia 2018

Opublikowano tekst jednolity planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic J. Słowackiego, I. Krasickiego i al. Marszałka Piłsudskiego (1202 t.j.).

Opublikowano uchwałę Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017 r. W sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni. Treść uchwały wraz z uzasadnieniem jest dostępna na stronie.


3 stycznia 2018

Opublikowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła drogowego Chwarzno (2211). Plan został uchwalony na XXXVIII sesji Rady Miasta która odbyła się w dniu 20 grudnia 2017 roku.

Opublikowano uchwałę nr XXXVIII/1085/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017 r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon położony na południe od ul. Wiczlińskiej przylegający do granicy lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Tekst uchwały z załącznikiem graficznym dostępny na stronie planu.


29 grudnia 2017

Rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Grabówek w Gdyni, rejon ulic Morskiej, Komandorskiej i Kapitańskiej (0903 Morska, Komandorska i Kapitańska). Wyłożenie zakończy się 23 stycznia 2018 roku. Szczegóły na stronie planu


22 grudnia 2017

Opublikowano Zarządzenie Nr 7128/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05.12.2017 r. W sprawie: rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni rejon ulic Wielkopolskiej i Parkowej. Treść zarządzenia jest dostępna na stronie planu 1612 Wielkopolska, Parkowa.

Opublikowano Zarządzenie Nr 7050/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.11.2017 r. W sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła drogowego Chwarzno. Treść zarządzenia jest dostępna na stronie planu 2211 Węzeł Chwarzno.


21 grudnia 2017

Opublikowano Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Grabówek w Gdyni, rejon ulic Morskiej, Komandorskiej i Kapitańskiej. Treść ogłoszenia (216 KB)


20 grudnia 2017

Opublikowano Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o przystąpieniu do opracowywania prognoz oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (1909 Leśna Polana; 1709 Kacze Buki; 1508 Spacerowa, Orłowska, Króla Jana III, Przemysława, Plażowa, Balladyny, Świętopełka). Treść ogłoszenia (209 KB)

Opublikowano Zarządzenie Nr 7175/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.12.2017 r. W sprawie: rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Władysława IV oraz Żwirki i Wigury. Treść zarządzenia jest dostępna na stronie planu 1111 Władysława IV, Żwirki i Wigury.

Opublikowano Zarządzenie Nr 7174/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.12.2017 r. W sprawie: rozpatrzenia wniosków złożonych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej. Treść zarządzenia jest dostępna na stronie planu 1506z rzeka Kacza, Kasztanowa - zmiana.

Opublikowano Zarządzenie Nr 7169/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.12.2017 r. W sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Węglowej i J. Waszyngtona. Treść zarządzenia jest dostępna na stronie planu 1110 Węglowa i J. Waszyngtona


28 listopada 2017

Opublikowano Zarządzenie Nr 6999/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.11.2017 r. W sprawie: rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cześci dzielnic Mały Kack i Redłowo w Gdyni, rejon ul. Stryjskiej or ronda im. Macieja Brzeskiego do al. Zwycięstwa. Treść zarządzenia jest dostępna na stronie planu 1409 Stryjska, rondo Brzeskiego.

Uchwalona zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni (1503z4) została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 9 listopada 2017 r., poz. 3827;


14 listopada 2017

Zakończyło się wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Węglowej i J. Waszyngtona (1110 Węglowa i J. Waszyngtona). Uwagi do projektu planu można składać do dnia 27 listopada 2017 roku.


8 listopada 2017

Opublikowano Zarządzenie Nr 6653/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.10.2017 r. W sprawie: rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cześci dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon budynku d. Banku Polskiego. Treść zarządzenia jest dostępna na stronie planu 1114 dawny Bank Polski.


7 listopada 2017

Opublikowano ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1304 Zwyciestwa, Tetmajera, Kopernika, Redłowska
1506z rzeka Kacza, Kasztanowa - zmiana
1508 Spacerowa, Orłowska, Króla Jana III, Przemysława, Plażowa, Balladyny, Świętopełka
Do planów tych przystąpiono na XXXVI sesji Rady Miasta która odbyła się dnia 25 października 2017 roku

Opublikowano protokół z dyskusji publicznej nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Węglowej i J. Waszyngtona (1110) która odbyła się dnia 23 października 2017 roku.

Opublikowano Zarządzenie Nr 6862/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31.10.2017 r. W sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, rejon ulic H. Sienkiewicza oraz W. Stwosza. Treść zarządzenia jest dostępna na stronie planu 1204 Sienkiewicza, Stwosza.

Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Pirsu nr 1 na Molu Rybackim (1113) został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 3 listopada 2017 r., poz. 3788;


30 października 2017

Opublikowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Pirsu nr 1 na Molu Rybackim (1113). Plan został uchwalony na XXXVI sesji Rady Miasta która odbyła się w dniu 25 października 2017 roku.


26 października 2017

Opublikowano Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o przystąpieniu do opracowywania prognoz oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (1112 Kilińskiego, 1612 Wielkopolska, Parkowa). Treść ogłoszenia (345 KB).

Opublikowano protokół z dyskusji publicznej nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła drogowego Chwarzno (2211) która odbyła się dnia 11 października 2017 roku.


25 października 2017

Zakończyło się wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła drogowego Chwarzno (2211 Węzeł Chwarzno). Uwagi do projektu planu można składać do dnia 7 listopada 2017 roku.

Opublikowano Zarządzenie Nr 6633/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.09.2017 r. W sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego cześci dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Pirsu nr 1 na Molu Rybackim. Treść zarządzenia jest dostępna na stronie planu 1113 Pirs nr 1 na Molu Rybackim.


21 października 2017

Rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Węglowej i J. Waszyngtona (1110 Węglowa i J. Waszyngtona). Wyłożenie zakończy się 13 listopada 2017 roku. Szczegóły na stronie planu.


12 października 2017

Opublikowano Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Węglowej i J. Waszyngtona. Treść ogłoszenia (135 KB)


6 października 2017

Opublikowano protokół z dyskusji publicznej nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, rejon ulic H. Sienkiewicza oraz W. Stwosza (1204) która odbyła się dnia 17 sierpnia 2017 roku.

Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Dragonów (1611) został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 2 października 2017 r., poz. 3407;


4 października 2017

Opublikowano Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o przystąpieniu do opracowywania prognoz oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (1114 dawny Bank Polski, 2212 Małkowskiego, Wyszyńskiego). Treść ogłoszenia (206 KB).


3 października 2017

Rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła drogowego Chwarzno (2211 Węzeł Chwarzno). Wyłożenie zakończy się 24 października 2017 roku. Szczegóły na stronie planu.

Opublikowano zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni (1503z4 Orłowo nadmorskie - zmiana 4). Plan został uchwalony na XXXV sesji Rady Miasta która odbyła się w dniu 27 września 2017 roku.


28 września 2017

Opublikowano Zarządzenie Nr 6640/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.09.2017 r. W sprawie: rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic A. Abrahama, J. Kilińskiego i R. Traugutta. Treść zarządzenia jest dostępna na stronie planu 1112 Kilińskiego.


27 września 2017

Zakończyło się wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, rejon ulic H. Sienkiewicza oraz W. Stwosza (1204 Sienkiewicza, Stwosza). Uwagi do projektu planu można składać do dnia 10 października 2017 roku.


26 września 2017

Opublikowano Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła drogowego Chwarzno. Treść ogłoszenia (205 KB)


18 września 2017

Opublikowano Zarządzenie nr 6587/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.09.2017 r. W sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częsci nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni. Treść zarządzenia jest dostępna na stronie planu 1503z4 Orłowo nadmorskie - zmiana 4.

Opublikowano odpowiedź na Petycję w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ul. Wiczlińskiej i tzw. Wielkej Roli. Treść petycji i odpowiedź


6 września 2017

Rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, rejon ulic H. Sienkiewicza oraz W. Stwosza (1204 Sienkiewicza, Stwosza). Wyłożenie zakończy się 26 września 2017 roku. Szczegóły na stronie planu.


31 sierpnia 2017

Na XXXIV sesji Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2017 uchwalono następujące mpzp:


30 sierpnia 2017

Zakończyło się wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Pirsu nr 1 na Molu Rybackim (1113). Uwagi do projektu planu można składać do dnia 12 września 2017 roku.
Opublikowano protokół z dyskusji publicznej nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1113 Pirs nr 1 na Molu Rybackim która odbyła się dnia 17 sierpnia 2017 roku.


24 sierpnia 2017

Zmiana terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, rejon ulic H. Sienkiewicza oraz W. Stwosza (1204). Treść ogłoszenia (134 KB)


11 sierpnia 2017

Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejonu ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i A. Krauzego(2210) został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 11 sierpnia 2017 r., poz. 2981;
Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Inżynierskiej i Wrocławskiej(1507) został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 11 sierpnia 2017 r., poz. 2986;
Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Oksywie i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Płk. S. Dąbka, Bosmańskiej, Białowieskiej i Benisławskiego(0206) został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 11 sierpnia 2017 r., poz. 2987.


7 sierpnia 2017

Rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Pirsu nr 1 na Molu Rybackim (1113 Pirs nr 1 na Molu Rybackim). Wyłożenie zakończy się 28 sierpnia 2017. Szczegóły na stronie planu.


1 sierpnia 2017

Opublikowano Zarządzenie nr 6456/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25.07.2017 r. W sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Hutniczej, Puckiej i B. Krzywoustego. Treść zarządzenia jest dostępna na stronie planu 0706 Hutnicza, Pucka, Krzywoustego.


28 lipca 2017

Opublikowano Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Pirsu nr 1 na Molu Rybackim. Treść ogłoszenia (122 KB)


27 lipca 2017

Opublikowano Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o przystąpieniu do opracowywania prognoz oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Treść ogłoszenia (206 KB)


21 lipca 2017

W sobotę 22 lipca rozpocznie się wyłożenie do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni. Tekst projektu planu 1503z4 Orłowo nadmorskie - zmiana 4 został opublikowany na stronie. Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 9 sierpnia. Wyłożenie potrwa do 11 sierpnia.


19 lipca 2017

Opublikowano Zarządzenie nr 6408/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.07.2017 r. W sprawie: zmiany zarządzenia 6381/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 04.07.2017 r. W sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody "Kępa Redłowska" wraz z otoczeniem. Treść zarządzenia jest dostępna na stronie planu 1407 Rezerwat Kępa Redłowska.


13 lipca 2017

Opublikowano Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 1114 dawny Bank Polski i 2212 Małkowskiego, Wyszyńskiego. Treść ogłoszenia (65 KB)

Opublikowano Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni (1503z4). Treść ogłoszenia (173 KB)


11 lipca 2017

Opublikowano Zarządzenie nr 6381/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 04.07.2017 r. W sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody "Kępa Redłowska" wraz z otoczeniem. Treść zarządzenia jest dostępna na stronie planu 1407 Rezerwat Kępa Redłowska.

Zakończyły się wyłożenia do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 1110 Węglowa i J. Waszyngtona i 1611 Strzelców Dragonów. Uwagi do projektu planu można składać do dnia 24 lipca 2017 roku.


5 lipca 2017

Uchwlony plan 1609 Rzeka Kacza - Potok Przemysłowy został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 2017-07-05 r., poz. 2518.

 • ikonaOpublikowano: 19.08.2021 08:00
 • ikona

  Autor: Bartłomiej Poźniak (b.pozniak@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 18.06.2024 08:49
 • ikonaZmodyfikował: Łukasz Niedźwiecki
ikona