Trwające

Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia - etapy I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia - etapy II i III

Projekt pn. Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia - etapy I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia - etapy II i III


Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś priorytetowa: III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego
Działanie: 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych
Poddziałanie: A Transport morski
Źródło finansowania: Fundusz Spójności

Beneficjent: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Koszt gdyńskiej części projektu: 559 642 791 zł
Dofinansowanie: 273 000 000 zł

Główny cel inwestycji stanowi umożliwienie zawijania do portu znacznie większych statków, o maksymalnej długości do 400 m, szerokości do 58 m i maksymalnym zanurzeniu do 14,7 m (obecne maksymalne zanurzenie wynosi 13 m, a długość 340 m) oraz poprawa warunków nawigacyjnych i stanu bezpieczeństwa budowli. W ramach projektu zostaną zrealizowane nastepujące inwestycje: - Rozbudowa Obrotnicy nr 2 wraz z przebudową Nab. Gościnnego - Pogłębianie akwenów wewnętrznych Portu Gdynia - Przebudowa Nabrzeża Indyjskiego - Przebudowa Nabrzeża Helskiego

Okres realizacji: II kwartał 2012 – IV kw 2025

Kontakt
Danuta Sieger
tel. 586274916
e-mail: d.sieger@port.gdynia.pl

Więcej informacji o projekcie: https://www.port.gdynia.pl/pl/inwestycje/harmonogramy-realizacji-inwestycji

  • ikonaOpublikowano: 10.04.2019 09:10
  • ikona

    Autor: Eunika Rejda (e.rejda@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 16.05.2019 11:31
  • ikonaZmodyfikował: Eunika Rejda
ikona