Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
Trwające

EDIH - Creating Smart Secure Cities for EU citizens

Projekt pn. EDIH - Creating Smart Secure Cities for EU citizens

Program: Digital Europe Programme/FENG 2021-2027/FERC 2021-2027
Oś priorytetowa: 2. Środowisko sprzyjające innowacjom
Działanie: 2.22 Współfinansowanie działań EDIH, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Beneficjent: ENERGOTEL SA
Partner wiodący: ENERGOTEL SA
Realizujący projekt w Gdyni: Pomorski Park Naukowo – Technologiczny Gdynia

Koszt całkowity gdyńskiej części projektu: 430 530 zł
Dofinansowanie: 430 530 zł

Konsorcjum Smart Secure Cities (SSC) będzie krajowym EDIH ze specjalizacją Smart City/IoT. Jej klientami będą MŚP i organizacje sektora publicznego (JST). Odpowiadając na ich potrzeby, nasz EDIH zapewni narzędzia wspierające wewnętrzną cyfryzację, rozwój inteligentnych technologii i ich wdrażanie. Zapewni edukację i podnoszenie świadomości poprzez szkolenia, rozwój innowacji i zwiększanie skali dzięki usługom dostępu do finansów. Będzie budować współpracę MŚP i JST poprzez tworzenie sieci i infrastrukturę testową przed zainwestowaniem.

Okres realizacji: 01.12.2023 – 30.11.2026


Kontakt
Piotr Bejrowski
tel. 588808243
e-mail: p.bejrowski@ppnt.pl

  • ikonaOpublikowano: 14.02.2024 13:21
  • ikona

    Autor: Mikołaj Stasiaczek (m.stasiaczek@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 23.02.2024 13:49
  • ikonaZmodyfikował: Mikołaj Stasiaczek
ikona