Zakończone - w okresie trwałości

Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Logotypy UE
Projekt pn. Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU
Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Beneficjent: Gmina Miasta Gdyni

Koszt całkowity gdyńskiej części projektu: 511 368 zł
Dofinansowanie: 511 368 zł

W Gdyni dokonano zakupu 227 sztuk sprzętu komputerowego, który trafił do 227 osób.  Zakupiono 189 laptopów, 31 komputerów stacjonarnych oraz 7 tabletów. W ramach grantu wsparcie otrzymało 227 osób. Celem projektu było wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz internetu.

Okres realizacji: 08.04.2022 – 19.04.2023Kontakt
Zuzanna Machalska
tel. 585273532
e-mail: z.machalska@gdynia.pl

  • ikonaOpublikowano: 19.02.2024 15:10
  • ikona

    Autor: Mikołaj Stasiaczek (m.stasiaczek@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 23.02.2024 14:15
  • ikonaZmodyfikował: Mikołaj Stasiaczek
ikona