Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
Trwające

Public Transport Infrastructure in Central Europe – facilitate transitioning to circular economy – Infrastruktura transportu publicznego...

Projekt pn. Public Transport Infrastructure in Central Europe – facilitate transitioning to circular economy – Infrastruktura transportu publicznego w Europie Środkowej - ułatwienie przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Akronim CE4CE.

Program: Interreg Central Europe
Źródło finansowania: Interreg Central Europe

Partner w projekcie: Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o.

Koszt całkowity gdyńskiej części projektu:
535 589 zł
Dofinansowanie: 428 471 zł

Projekt CE4CE ma na celu wprowadzenie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym do sektora transportu publicznego, a tym samym zmniejszenie ilości odpadów, zwiększenie wydajności w sektorze i poprawę śladu ekologicznego transportu publicznego. Projekt jest realizowany w partnerstwie 12 podmiotów z różnych krajów. Z Polski – Uniwersytet Gdański oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej sp. z o.o Dzięki projektowi CE4CE sektor transportu publicznego zostanie wzmocniony w kierunku myślenia o systemie cyrkularnym, a tym samym w celu zrozumienia i zidentyfikowania luk w obiegu zamkniętym, opracowania podejść cyrkularnych oraz włączenia tych podejść do strategicznych ram rozwoju systemów transportu publicznego o obiegu zamkniętym. Ponadto interesariusze ze społeczności transportu publicznego będą współpracować w ramach CE4CE w celu wspólnego opracowania i dostosowania procesów i rozwiązań jako kluczowych czynników umożliwiających integrację zasad gospodarki o obiegu zamkniętym, takich jak koncepcje udostępniania danych, nowe (innowacyjne) wytyczne dotyczące zamówień, projekty modeli produktów i modeli biznesowych, rozszerzona ocena cyklu życia oraz metodologie analizy kosztów i korzyści.

Okres realizacji: 04.2023 – 03.2026

Kontakt
Dominika Kowalkowska
tel. 586230576
e-mail: d.kowalkowska@pkagdynia.pl

Więcej informacji o projekcie: https://www.pkagdynia.pl/public-transport-infrastructure-in-central-europe--facilitate-transitioning-to-circular-economy--infrastruktura-transportu-publicznego-w-europie-srodkowej-ulatwienie-przejscia-na-gospodarke-o-obiegu-zamknietym-akronim-ce4ce_649a

  • ikonaOpublikowano: 14.02.2024 11:16
  • ikona

    Autor: Mikołaj Stasiaczek (m.stasiaczek@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 14.02.2024 12:53
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona