Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
Zakończone - w okresie trwałości

Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację lokalnych węglowych źródeł ciepła i budowę wysokosprawnej sieci ciepłowniczej...

Projekt pn. Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację lokalnych węglowych źródeł ciepła i budowę wysokosprawnej sieci ciepłowniczej od ul. Stryjskiej w kierunku Placu Górnośląskiego w Gdyni


Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś priorytetowa: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Działanie: 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu
Źródło finansowania: Fundusz Spójności

Beneficjent: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni

Koszt gdyńskiej części projektu: 4 590 519 zł
Dofinansowanie: 1 745 999 zł

Celem Projektu było ograniczenie niskiej emisji poprzez włączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej istniejących obiektów zlokalizowanych w obrębie planowanej trasy sieci ciepłowniczej i tym samym likwidacja kotłowni gazowych i na paliwa stałe, powodujących emisję do środowiska spalin z wielu rozproszonych źródeł. W wyniku realizacji Projektu indywidualne źródła ciepła zastąpione zostały przez ciepło systemowe pochodzące z efektywnego systemu ciepłowniczego. Realizacja Projektu pozwoliła na zlikwidowanie 32 lokalnych węglowych źródeł ciepła zlokalizowanych w Gdyni przy Al. Zwycięstwa, co wpływa na poprawę stanu środowiska poprzez ograniczenie niskiej emisji. Tym samym Projekt przyczynił się do zmniejszenia zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej oraz zmniejszenia emisji CO2 i pyłu do atmosfery.

Okres realizacji: 23.10.2017 – 31.12.2021

Kontakt
Agnieszka Rodzeń
tel. 586273919
e-mail: a.rodzen@opecgdy.com.pl

  • ikonaOpublikowano: 10.04.2019 10:37
  • ikona

    Autor: Eunika Rejda (e.rejda@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 02.03.2022 11:20
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Kazimierska
ikona