Zakończone - w okresie trwałości

Termomodernizacja sieci ciepłowniczych wraz z likwidacją węzłów grupowych na terenie Gdyni

Projekt pn. Termomodernizacja sieci ciepłowniczych wraz z likwidacją węzłów grupowych na terenie Gdyni


Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś priorytetowa: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Działanie: 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu
Źródło finansowania: Fundusz Spójności

Beneficjent: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni

Koszt gdyńskiej części projektu: 7 003 190 zł
Dofinansowanie: 1 980 910 zł

Celem i oczekiwanym rezultatem realizacji Projektu była poprawa efektywności energetycznej systemu obsługiwanego przez OPEC poprzez ograniczenie strat na dystrybucji ciepła na sieciach Gdynia-Rumia, za pośrednictwem których przysyła się ok. 88 % ciepła dystrybuowanego do odbiorców OPEC. Poprawa efektywności przesyłu ciepła pozwoliłą zmniejszyć zużycie energii pierwotnej, co wpłynęło na ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym emisji CO2 oraz pyłów. W ramach przedsięwzięcia wymieniono ciepłociągi przy ul. Zielonej w Gdyni wykonane metodą tradycyjną na ciepłociągi wykonane w technologii rur preizolowanych o średnicach 2xDN 250. Wykonano termomodernizację odcinka sieci ciepłowniczej o łącznej długości ok. 2,683 km charakteryzującego się wysokimi stratami ciepła na przesyle.

Okres realizacji: 26.02.2019 – 31.12.2021

Kontakt
Agnieszka Rodzeń
tel. 586273919
e-mail: a.rodzen@opecgdy.com.pl

Więcej informacji o projekcie: https://opecgdy.com.pl/o-firmie/projekty-unijne/program-operacyjny-infrastruktura-srodowisko-2014-2020/termomodernizacja-sieci-cieplowniczych-wraz-z-likwidacja-wezlow-grupowych-na-terenie-gdyni/

  • ikonaOpublikowano: 10.04.2019 10:14
  • ikona

    Autor: Eunika Rejda (e.rejda@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 02.03.2022 11:42
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Kazimierska
ikona