ikona

Projekty zakończone

Zobacz projekty według

Wyczyść filtry
:
:
:
:
:

PROJEKTY ZAKOŃCZONE (398):


PROJEKTY ZREALIZOWANE - W OKRESIE TRWAŁOŚCI (78):


Nazwa projektu Kwota dofinansowania Nazwa programu Realizujący projekt w Gdyni
“JESIEŃ MOŻLIWOŚCI 2 - stworzenie nowych miejsc dziennych usług opiekuńczych w ramach klubu seniora.” 453 656 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdyńskie Centrum Sportu
30+ na start III 1 437 666 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
30+ wypłyń na szerokie wody kariery. Gdynia i Sopot(II) - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT 1 534 250 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
30+ wypłyń na szerokie wody kariery. Gdynia i Sopot(III) - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT 1 967 165 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Act Now: Action for Energy Efficiency in Baltic Cities 699 256 zł Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020 Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni oraz Gmina Miasta Gdyni
Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni 3 050 620 zł Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Laboratorium Innowacji Społecznych
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie miasta Gdynia i miasta Sopot (IV) 13 158 572 zł Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z powiatu miasta Gdynia i miasta Sopot (IV) 7 968 033 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Aktywny rodzic. Utworzenie 60 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Miasta Gdyni 1 478 592 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdyńskie Centrum Zdrowia
BalticMuseums: Love IT! New brand of gamified tourist products for sustainable development of natural and cultural heritage tourist destinations 271 554 zł Interreg South Baltic Programme 2014-2020 Centrum Nauki Experyment w Gdyni
Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego przy ulicy Dickmana w Gdyni-Oksywie 6 315 307 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Laboratorium Innowacji Społecznych
Budowa gotowości parków naukowo-technologicznych i inkubatorów w Obszarze Metropolitarnym Gdańsk-Gdynia-Sopot do świadczenia nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług proinnowacyjnych wraz ze stworzeniem kompleksowej platformy współpracy 2 172 372 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Pomorski Park Naukowo – Technologiczny Gdynia
Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków sanitarnych ze statków w Porcie Gdynia 18 700 000 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia 116 835 301 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
CAR - Creating Automotive Renewal 1 072 530 zł Interreg South Baltic Programme 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
City Changer Cargo Bike 494 775 zł Horizon 2020 Gmina Miasta Gdyni
CoBiUM - Cargo Bikes in Urban Mobility 1 028 925 zł Interreg South Baltic Programme 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
CTCC - Creative Traditional Companies Cooperation 470 341 zł Interreg South Baltic Programme 2014-2020 Pomorski Park Naukowo – Technologiczny Gdynia
Cyfrowa Gmina 85 000 zł Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
CZAS NA STAŻ – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy 94 484 zł Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Fundacja Gospodarcza w Gdyni
Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia 1 330 000 zł Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Dzienny Ośrodek Wsparcia - Teatr "Biuro Rzeczy Osobistych" 0 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Gdyni
EcoDesign Circle 549 840 zł Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020 Pomorski Park Naukowo – Technologiczny Gdynia
EcoDesign Circle 4.0 192 161 zł Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020 Pomorski Park Naukowo – Technologiczny Gdynia
EfficienCE Energy Efficiency for Public Transport Infrastructure in Central Europe 711 858 zł Interreg Europa Środkowa Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni
ERC=Science2 44 134 zł Horizon 2020 Centrum Nauki Experyment w Gdyni
Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie 17 820 004 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego 14 816 177 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja 9 735 352 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w dzielnicy Oksywie 365 497 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Laboratorium Innowacji Społecznych
Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w obszarze Zamenhofa-Opata Hackiego 365 499 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Laboratorium Innowacji Społecznych
Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja 365 478 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Laboratorium Innowacji Społecznych
GDYŃSKIE SUPER PRZEDSZKOLAKI – program podnoszenia jakości usług oraz przystosowania miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni 1 973 408 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Wydział Edukacji w Urzędzie Miasta Gdyni
Gdyńskie turbo przedszkolaki – program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni 1 950 502 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Wydział Edukacji w Urzędzie Miasta Gdyni
Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym 511 368 zł Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Hypatia 69 957 zł Horizon 2020 Centrum Nauki Experyment w Gdyni
IMPLEMENT - Improving Local Energy and climate policy through quality management and certification 0 zł Horizon 2020 Gmina Miasta Gdyni
J@ w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych 73 360 zł Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni 7 973 185 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni 34 257 427 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Kwalifikacje dla Pomorzan 1 017 877 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Fundacja Gospodarcza w Gdyni
Kwalifikacje dla Pomorzan II 598 445 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Fundacja Gospodarcza w Gdyni
Laboratorium Edukacji Przyszłości 659 901 zł Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Modelownia – miejsca otwarte przestrzeniami międzynarodowej wymiany dobrych praktyk w pracy ze społecznością lokalną 33 847 zł Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Laboratorium Innowacji Społecznych
My Sami – edukacja dzieci niepełnosprawnych ku samodzielności 0 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Gdyni
Młodzi Aktywni na Rynku Pracy 565 530 zł Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Fundacja Gospodarcza w Gdyni
Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację lokalnych węglowych źródeł ciepła i budowę wysokosprawnej sieci ciepłowniczej od ul. Stryjskiej w kierunku Placu Górnośląskiego w Gdyni 1 745 999 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni
Optymalizacja i rozbudowa systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków PEWIK GDYNIA 6 393 774 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PEWIK Gdynia Sp. z o.o.
Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim 10 846 969 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Pomorski Park Naukowo – Technologiczny Gdynia
Pomorskie Dzieciom 812 679 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym – utworzenie trasy R-10 na obszarze Gdyni 8 160 600 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Pomorskie z Ukrainą 894 736 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Laboratorium Innowacji Społecznych
Pora na Seniora! Gdyńska Sieć Wzajemnego Wsparcia 99 586 zł Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy Fundacja Gospodarcza w Gdyni
Program wzmocnienia potencjału zawodowego i zdrowotnego pracowników działających na rzecz mieszkańców Gdyni 1 467 180 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdyńskie Centrum Zdrowia
Przystań. Model centrów sąsiedzkich w dzielnicach Gdyni - praktyka wdrożeniowa 150 000 zł Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Laboratorium Innowacji Społecznych
Rewaloryzacja i adaptacja do pełnienia funkcji kulturalnych zabytkowego Domu Marynarza Szwedzkiego w Gdyni i utworzenie w nim Konsulatu Kultury 3 548 012 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdyńskie Centrum Kultury
Rewitalizacja Obszarów Zdegradowanych w Gdyni – wypracowanie kompleksowego programu rewitalizacji najbardziej zdegradowanych terytoriów, odpowiadającego na lokalne konteksty i potrzeby społeczności 249 809 zł Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Laboratorium Innowacji Społecznych
Rozbudowa sieci ciepłowniczej z wysokosprawnej kogeneracji na terenie dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni 5 468 002 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni
Rozbudowa sieci ciepłowniczej z wysokosprawnej kogeneracji w Gdyni Południe, w obrębie dzielnic Orłowo i Mały Kack 2 482 001 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni
Rozwój elektrycznego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup elektrycznego taboru wraz z rozbudową infrastruktury oraz budową punktów doładowań 64 691 663 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o.
Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni 24 791 554 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część II 35 777 631 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część III 35 169 534 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie 49 236 767 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – ucz się, doświadczaj, pracuj 10 925 650 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Rozwój usług społecznych w Gdyni 3 096 745 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
„Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup elektrycznych pojazdów”. 4 800 000 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m. in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia 46 798 427 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup ekologicznego taboru 118 230 495 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
SamoDZIELNI - Dzienny Ośrodek Opieki Wytchnieniowej i Rehabilitacji Społecznej "Osiedle Młodych” 0 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Gdyni
SMACKER (Soft Measures & Actions for behavioural Change and Knowledge to Embrace Rural areas) 841 500 zł INTERREG Central Europe Gmina Miasta Gdyni
System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdyni 7 535 573 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I 1 308 149 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Fundacja Gospodarcza w Gdyni
Szlak Turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami 1 545 500 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Termomodernizacja sieci ciepłowniczych na terenie Gdyni i Wejherowa 2 448 637 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni
Termomodernizacja sieci ciepłowniczych wraz z likwidacją węzłów grupowych na terenie Gdyni 1 980 910 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni
Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych 0 zł Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - Gdynia Karwiny 54 590 479 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni

PROJEKTY ZREALIZOWANE (320):


Nazwa projektu Kwota dofinansowania Nazwa programu Realizujący projekt w Gdyni
30+ na start (II) 1 460 215 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
30+ wypłyń na szerokie wody kariery. Gdynia i Sopot(I) - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT 1 227 399 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
ABC – Alians Miast Bałtyckich 84 244 zł Program PHARE Gmina Miasta Gdyni
ABC – Alians Miast Bałtyckich II 100 395 zł Program PHARE Gmina Miasta Gdyni
Above European Borders, Across the Time 115 631 zł Erasmus+ Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Gdyni
Ad fontes rerum Europae 79 844 zł Program Uczenie się przez całe życie - Comenius Gimnazjum nr 4 w Gdyni
Adriatic – Baltic Landbridge (A-B Landbridge) 154 836 zł Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III B CADSES Gmina Miasta Gdyni
Akademia Handlowa 50+ - innowacyjny model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ 1 559 846 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Fundacja Gospodarcza w Gdyni
Akademia Wiedzy Koniecznej - nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE) 200 000 zł Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 Gdynia
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie miasta Gdyni i Sopotu (I) 2 559 191 zł Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie miasta Gdyni i Sopotu (II) 2 487 693 zł Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie miasta Gdynia i miasta Sopot (III) 5 322 222 zł Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z Gdyni i Sopotu (II) 2 658 192 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z powiatu miasta Gdyni i Sopotu (I) 1 649 679 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z powiatu miasta Gdynia i miasta Sopot (III) 7 277 067 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu szansą wprowadzenia bezrobotnych na rynek pracy 363 717 zł Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
ALL ROADS LEAD TO ROME 98 334 zł Erasmus+ Gimnazjum nr 7 w Zespole Szkół nr 6 w Gdyni
Auf Spurensuche: Der junge Blick auf das deutsch-polnische Verhältnis 112 605 zł Erasmus+ Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni
Baltic active education network for development of people-to-people initiatives (eduPEOPLE) 523 898 zł Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 Pomorski Park Naukowo – Technologiczny Gdynia (wcześniej Gdyńskie Centrum Innowacji)
Baltic City Tourism – Strategie i instrumenty wspólnego międzynarodowego rynku turystycznego miast bałtyckich 244 140 zł Program PHARE Gmina Miasta Gdyni
Baltic Cruise Project 66 000 zł Inicjatywa Wspólnotowa Program Sąsiedztwa INTERREG III B Gmina Miasta Gdyni
Baltic Fashion Project - Promoting the innovative Baltic Fashion industry throuhout the Baltic Sea Region (promocja innowacyjnego przemysłu modowego w Regionie Morza Bałtyckiego) 898 620 zł Baltic Sea Region Programme 2007-2013 Pomorski Park Naukowo – Technologiczny Gdynia (wcześniej Gdyńskie Centrum Innowacji)
Baltic Innovation Bridge - Strengthening economic & technological cooperation of Gdynia and Klaipeda (Baltinno) 879 180 zł Incjatywa Wspólnotowa Program Sąsiedztwa INTERREG III A Polska-Litwa-Obwód Kaliningradzki Pomorski Park Naukowo – Technologiczny Gdynia (wcześniej Gdyńskie Centrum Innowacji)
BALTIC regional promotion of BIOGAS as alternative transport fuel in CIRCuLar EconomieS 0 zł Gmina Miasta Gdyni - Wydział Strategii
Baltic Urban Sustainable Transport Implementation and Planning (BUSTRIP) 279 097 zł Inicjatywa Wspólnotowa Program Sąsiedztwa INTERREG III B Region Morza Bałtyckiego Gmina Miasta Gdyni
Bałtycka Scena Letnia – nowa wizja teatru plenerowego 177 300 zł Program PHARE Gmina Miasta Gdyni
Biznesowy raj 65 035 zł Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Bringing Sport to Children with Special Needs 105 313 zł Erasmus+ Gdyńskie Centrum Sportu
Budowa Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości 8 799 920 zł Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Fundacja Gospodarcza w Gdyni
Budowa małej infrastruktury służącej ochronie przyrody na obszarze rezerwatu Kępa Redłowska w Gdyni 1 405 479 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Gmina Miasta Gdyni
Budowa sieci Punktów Konsultacyjnych 387 524 zł Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Fundacja Gospodarcza w Gdyni
Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni - III etap 173 432 781 zł Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004-2006 Gmina Miasta Gdyni
Być albo nie być aktywnym 48 499 zł Program Młodzież w Działaniu Gimnazjum nr 1 w Gdyni
Być uczniem i mistrzem – rozwój kompetencji językowych i doskonalenie metod nauczania w/g  standardów europejskich 75 930 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 VI Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
CASCADE Cities exchanging on local energy leadership 3 404 zł Program Inteligentna Energia - Europa (Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji na lata 2007-2013) Gmina Miasta Gdyni
Celsius Smart Cities 0 zł Siódmy Program Ramowy Gmina Miasta Gdyni
CIVITAS DYN@MO (DYNamic citizens @ctive for sustainable MObility) 2 439 440 zł Siódmy Program Ramowy Komisji Europejskiej w ramach inicjatywy CIVITAS II Plus Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni
CLEAN - Węgiel, Logistyka, Środowisko i Otoczenie 234 489 zł Program PHARE Gmina Miasta Gdyni
CONCRIT – Community Narration 4 Critical Thinking 131 101 zł Erasmus+ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
CONTRA Baltic Beach Wrack - Conversion of Nuisance To a Resource and Asset 0 zł Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020 Gdyńskie Centrum Sportu
Creating network for development and promoting of cross-border active education of Gdynia and Klaipeda 737 529 zł Incjatywa Wspólnotowa Program Sąsiedztwa INTERREG III A Polska-Litwa-Obwód Kaliningradzki Pomorski Park Naukowo – Technologiczny Gdynia (wcześniej Gdyńskie Centrum Innowacji)
Cyfrowe społeczeństwo - niech siła będzie z nami! 108 179 zł Erasmus+ Gmina Miasta Gdyni
D.I.A.L.O.G. 114 978 zł Erasmus+ III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
Debiut na rynku pracy 168 945 zł Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Debiut na rynku pracy – II edycja 190 114 zł Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Demokracja na poziomie samorządów lokalnych na przykładzie Gdyni i Liepaji 14 803 zł Program PHARE Gmina Miasta Gdyni
Dobry początek 171 844 zł Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Dobry start 1 515 161 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Fundacja Gospodarcza w Gdyni
Dobry zawód gwarancją sukcesu 1 405 574 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Gmina Miasta Gdyni
Dojrzała przedsiębiorczość – innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50 + 1 145 000 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Fundacja Gospodarcza w Gdyni, Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Dolina Redy i Chylonki – zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków 142 646 387 zł Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (ISPA) PEWIK Gdynia Sp. z o.o.
Doradca na plus 103 772 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Doświadczenie Ponad Granicami – Gdyńsko-Helsingborskie Partnerstwo na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 160 071 zł Program Leonardo da Vinci Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
Droga Różowa IV etap - rozbudowa ulicy Lotników w Gdyni 20 480 575 zł Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Gmina Miasta Gdyni
Dynamika rynku pracy i atrakcyjne środowisko biznesowe w regionie Południowego Bałtyku (SB Professionals) 432 955 zł Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 Gmina Miasta Gdyni
Dziś praktyka - jutro własna firma 435 227 zł Program Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni
ecoZAWÓD - partnerstwo strategiczne na rzecz dostosowania systemów kształcenia zawodowego do wyzwań zielonej gospodarki 58 680 zł Erasmus+ Fundacja Gospodarcza w Gdyni
Edukacja dorosłych jako narzędzie na rzecz włączenia społecznego 193 376 zł Erasmus+ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
Efektywny Samorząd - Kompetentna Kadra w Urzędzie Miasta Gdyni i Urzędzie Gminy Kosakowo 633 140 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Gmina Miasta Gdyni
Ekspert przez doświadczenie - Aktywizacja Społeczno - Zawodowa 378 921 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
ELIPTIC (Electrification of Public Transport in Cities) 447 738 zł Horizon 2020 Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni
ENGAGE-TOI ! 142 330 zł Erasmus+ III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
ENTER.HUB – European Network exploiting Territorial Effects of Railway Hubs and their Urban Benefits 130 336 zł URBACT II Gmina Miasta Gdyni
Etyczny i odpowiedzialny nastolatek – konsument na rynku europejskim 83 678 zł Program Uczenie się przez całe życie - Comenius Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni
EURICT (European Information and Communication Technology) 138 032 zł Erasmus+ Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni
EURICT, European Information Communication and Technology 2013) 81 326 zł Program Uczenie się przez całe życie - Comenius Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni
Europa kuźnią dobrych praktyk i wymiany doświadczeń 379 933 zł Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Europa – different hauses – one community 82 725 zł Program Uczenie się przez całe życie - Comenius Gimnazjum nr 4 w Gdyni
European historical and culture heritage 79 812 zł Program Uczenie się przez całe życie - Comenius Gimnazjum nr 5 w Gdyni
European Information Communication and Technology 2011 85 510 zł Program Uczenie się przez całe życie - Comenius Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni
Europejska Młodzież – Przeszłość, Teraźniejszość, Przyszłość. Uświadamianie aktywnej roli każdego obywatela Europy w kształtowaniu wspólnej europejskiej przyszłości 79 175 zł Program Uczenie się przez całe życie - Comenius Zespół Szkół nr 7, Szkoła Podstawowa nr 12, Gimnazjum nr 8 w Gdyni
Europejska szkoła - kompetentna, innowacyjna, otwarta 136 411 zł Erasmus+ Gmina Miasta Gdyni
Europejskie praktyki zawodowe uczniów ZSET 253 542 zł Erasmus+ Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni
"Euroster" – Partnerstwo na rzecz rozwoju zdolności adaptacyjnych pracowników przemysłu okrętowego 764 080 zł Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Fundacja Gospodarcza w Gdyni
FLOW - Rozbudowa modelu transportowego o ruch pieszy i rowerowy 520 596 zł Horizon 2020 Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
FREIGHT TAILS - opracowanie planu działań w zakresie regulacji dostaw w Śródmieściu Gdyni 203 182 zł URBACT III Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Fundusz stypendialny dla uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2004-2005 400 501 zł Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Gmina Miasta Gdyni
Fundusz stypendialny dla uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2005/2006 297 187 zł Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Gmina Miasta Gdyni
Fundusz stypendialny dla uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2006/2007 334 694 zł Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Gmina Miasta Gdyni
Fundusz stypendialny dla uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2008/2009 172 750 zł Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Gmina Miasta Gdyni
GDYNIA MIASTO MŁODYCH (GMM) – płaszczyzna współpracy na rzecz rozwoju młodzieżowych innowacji społecznych 157 500 zł Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Gmina Miasta Gdyni
Gdyńscy zawodowcy - program podnoszenia jakości i dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy 591 552 zł Program Edukacja Wydział Edukacji w Urzędzie Miasta Gdyni
Gdyńska Szkoła Filmowa z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowanie Placu Grunwaldzkiego wraz z budową kolejki torowej z Placu Grunwaldzkiego na Kamienną Górę 21 905 899 zł Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Gmina Miasta Gdyni
Gdyński Spinaker – Aktywizacja długotrwale bezrobotnych, samotnych rodziców na rynku pracy 334 080 zł Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
GOAL – Go out And Live Creating conditions conductive to maintaining the highest quality of seniors’ lives 48 305 zł Erasmus+ Gdyńskie Centrum Sportu
Good governance and Cooperation - response to common challenges in public finance 180 996 zł Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013 Gmina Miasta Gdyni
GuiDanCe support the coordination of cities’ activities via the Green Digital Charter 0 zł Horizon 2020 Gmina Miasta Gdyni
HANDICAP, INCLUSION et TUTORAT: la mobilité dans 4 pays pour réussir 133 775 zł Erasmus+ III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
HANDICAP, INCLUSION et TUTORAT: la mobilité dans 4 pays pour réussir 128 324 zł Erasmus+ Szkoła Podstawowa nr 34 w Gdyni
HORYZONT ZAWODOWY 1 045 320 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Fundacja Gospodarcza w Gdyni
I'dentity-'We'dentity: Living together in the 21st century Europe' 134 098 zł Erasmus+ Gmina Miasta Gdyni
Igrzyska Miast Bliźniaczych 50 754 zł Community Aid for Twinning Gmina Miasta Gdyni
Infrastruktura dostępu drogowego i kolejowego do wschodniej części Portu Gdynia 66 579 963 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
InnoHeat innovation in district heating 339 210 zł South Baltic Programme 2007-2013 Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni
Innowacje Lokalne w Gminach, Pilotażowy projekt dotyczący wdrażania współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi 16 086 zł Program PHARE Gmina Miasta Gdyni
Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych 410 567 zł Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Laboratorium Innowacji Społecznych
Innowacje na ludzką miarę 2. Wspracie w rozwoju mikroinnowacji w obszarze włączenia społecznego. 1 034 761 zł Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Laboratorium Innowacji Społecznych
Innowacyjna Jedynka 90 533 zł Erasmus+ Gimnazjum nr 1 w Gdyni
Integracja i edukacja studentów, absolwentów i MSP w zakresie zarządzania wzornictwem przemysłowym. Integration and education of students, graduates and SMEs in terms of industrial design managment. DesignSHIP. 1 305 617 zł South Baltic Programme 2007-2013 Pomorski Park Naukowo – Technologiczny Gdynia (wcześniej Gdyńskie Centrum Innowacji)
Interface - Intermodal Cross-Border Passenger Transport Solutions Supporting Regional Integration Of Interface Regions in SBA 522 725 zł Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 Gmina Miasta Gdyni
Inwestycja w kadry 23 977 zł Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Fundacja Gospodarcza w Gdyni
Jak inni nas postrzegają 23 629 zł Gimnazjum nr 1 w Gdyni
Już dziś nastaw się na sukces - Euro 2012 - nasze kwalifikacje, nasza wygrana 1 554 046 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Agencja Rozwoju Gdyni
Kobieta atrakcyjna zawodowo 403 545 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Kompleksowa termomodernizacja dziewięciu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni 7 029 992 zł Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Gmina Miasta Gdyni
Kompleksowa termomodernizacja siedmiu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni 7 238 461 zł Gmina Miasta Gdyni
Kreowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej w społeczeństwie gdyńskim 72 495 zł Program Małych Grantów Przedstawicielstwa KE Gmina Miasta Gdyni
Kultura bez barier 154 352 zł Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Centrum Nauki Experyment w Gdyni
KURS – PARTYCYPACJA! 67 400 zł Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Gmina Miasta Gdyni
Laboratorium edukacji 1 360 653 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, Fundacja Gospodarcza w Gdyni
Learning is fabolous – european school 85 200 zł Program Uczenie się przez całe życie - Comenius Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni
Leben und Arbeiten in einer nachhaltigen Welt 113 161 zł Erasmus+ Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni
Let's Draw Cartoons Unite Europe 95 674 zł Program Uczenie się przez całe życie - Comenius Gimnazjum nr 13 w Gdyni
Let's help our precious planet 108 529 zł Erasmus+ Gmina Miasta Gdyni
LowTEMP - Low Temperature District Heating for the Baltic Sea Region 0 zł Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Makro-szansa dla Mikro-firm III 1 600 955 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Fundacja Gospodarcza w Gdyni
Makro-szansa dla Mikro-firm – I edycja 739 264 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Fundacja Gospodarcza w Gdyni
Makro-szansa dla Mikro-firm – II edycja 726 321 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Fundacja Gospodarcza w Gdyni
Mam zawód – Mam pracę 269 946 zł Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Maritime Tourism Marketing in Baltic Sea Region - MariTour 121 327 zł Inicjatywa Wspólnotowa Program Sąsiedztwa INTERREG III B Gdyńskie Centrum Sportu (wcześniej GOSiR)
MATRYCS - Modular Big Data Applications for Holistic Energy Services in Buildings 196 350 zł Horizon 2020 Gmina Miasta Gdyni
Małe skrzydła, wysokie loty – program kompleksowego wsparcia szkół podstawowych w Gdyni 8 585 886 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
MEMTRAIN: Memory Training for Older Adults (55+) Linking Physical Exercise and Brain Training to Promote Healthy Ageing. MEMTRAIN: Trening pamięci dla osób Starszych (55+) łączący ćwiczenia fizyczne i umysłowe w celu promocji zdrowego starzenia 86 596 zł Erasmus+ Gdyńskie Centrum Sportu
Międzynarodowy Obóz Kontaktowy w Gdyni 42 323 zł Program PHARE Gmina Miasta Gdyni
Modernizacja i wyposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego Szpitala Miejskiego w Gdyni 5 630 013 zł Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Szpital Miejski w Gdyni
Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni - Oksywie - I etap 1 359 034 zł Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006 Gmina Miasta Gdyni
Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni - Orłowie - I etap 646 235 zł Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006 Gmina Miasta Gdyni
Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni - Orłowie - II etap 267 229 zł Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006 Gmina Miasta Gdyni
Moja firma - moja przyszłość 1 683 899 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Fundacja Gospodarcza w Gdyni
Moja Firma – Moje Miejsce Pracy 2 004 469 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Agencja Rozwoju Gdyni
Morze umiejętności 1 109 778 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Fundacja Gospodarcza w Gdyni
Morze umiejętności II 588 260 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Fundacja Gospodarcza w Gdyni
Morze, moje miasto i ja 80 258 zł Program Uczenie się przez całe życie - Comenius Zespół Szkół nr 12 w Gdyni
Move up to be healthy and happy (Ruszaj się aby być zdrowym i szczęśliwym) 289 816 zł Erasmus+ Gdyńskie Centrum Sportu
Muzyka bez granic 83 678 zł Program Uczenie się przez całe życie - Comenius Szkoła Podstawowa nr 23 w Gdyni
Muzyka Drogą Dialogu Międzykulturowego 79 433 zł Program Uczenie się przez całe życie - Comenius Gimnazjum nr 4 w Gdyni
My career steps – aspirations for all 119 241 zł Erasmus+ IX Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
Mój Biznes 2 367 984 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Mój Biznes II 1 955 697 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Młodzi obywatele Europy - nasza przyszłość. Ścieżka poznawania, wzrastania i rozumienia 137 819 zł Erasmus+ Zespół Szkół nr 7, Szkoła Podstawowa nr 12, Gimnazjum nr 8 w Gdyni
Młodzież - lepszy start 144 100 zł Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Gmina Miasta Gdyni
Na Fali – Partnerstwo na Rzecz Rozwoju 706 142 zł Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Fundacja Gospodarcza w Gdyni
Nastawieni na sukces 861 711 zł Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Natura, tradycja i tożsamość kulturowa w postrzeganiu młodzieży 83 134 zł Erasmus+ Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni
Nature wonders – a study of national parks and reserves. / Cuda przyrody studium o parkach narodowych I rezerwatach przyrody. 81 878 zł Program Uczenie się przez całe życie - Comenius Zespół Szkół nr 12 w Gdyni
Nauka i wiedza o świecie bez względu na trudności edukacyjne (Science and global education beyond the barriers of learning difficulties) 49 970 zł Erasmus+ Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni
Nie przegap – I edycja 518 703 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Nie przegap – II edycja 235 767 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Nie przegap – III edycja 401 541 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Nie przegap – IV edycja 1 076 098 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Nie przegap – V edycja 1 281 860 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Nie przegap – VI edycja 2 516 740 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Nie przegap – VII edycja 4 432 510 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
(Niepełno)Sprawni, Aktywni, Kreatywni 442 589 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Niepełnosprawny pracownik na otwartym rynku pracy 103 323 zł Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, Fundacja Gospodarcza w Gdyni
NORDA - Północny Biegun Wzrostu 2 095 672 zł Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego Gmina Miasta Gdyni
Nowa jakość usług – program doskonalenia zawodowego pracowników instytucji rynku pracy 512 057 zł Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Fundacja Gospodarcza w Gdyni
Nowe kwalifikacje, nowe możliwości 354 556 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Fundacja Gospodarcza w Gdyni
Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim 44 466 488 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Gmina Miasta Gdyni
Od dzisiaj mów do mnie szefie – I edycja 1 057 034 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Od dzisiaj mów do mnie szefie – II edycja 756 971 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Od dzisiaj mów do mnie szefie – III edycja 1 816 889 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Od Praktyki do Firmy 503 985 zł Program PHARE Fundacja Gospodarcza w Gdyni
Od praktyki do własnego biznesu 447 745 zł Program Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni
Odkryj moje możliwości 2 717 519 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Gmina Miasta Gdyni
Odnaleźć się w innej kulturze i tradycji - Find Yourself In the Foreign – Młodzi Europejczycy z obszaru Morza Bałtyckiego, różnice łączą i stają się podobieństwami. 60 135 zł Program Uczenie się przez całe życie - Comenius Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni
Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gmin województwa pomorskiego: Gminy Miasta Gdyni, Gminy Miejskiej Rumia, Gminy Władysławowo, Gminy Miasta Hel i Gminy Luzino oraz przygotowanie do jego wdrażania 128 022 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Gmina Miasta Gdyni
Otwieram drzwi kariery 806 620 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Fundacja Gospodarcza w Gdyni
Otwieramy umysł, żeby otworzyć świat 115 042 zł Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni
Ożywiamy Europę czytając i snując opowieści 59 796 zł Program Uczenie się przez całe życie - Comenius Szkoła Podstawowa nr 18 w Gdyni
P2ENDURE - Plug-and-Play product and process innovation for Energy-efficient building deep renovation 0 zł Horizon 2020 Gmina Miasta Gdyni
PACE – Physical Activity Enhancement 43 954 zł Erasmus+ Gdyńskie Centrum Sportu
Pluszowy Misiaczek – wsparcie najmłodszych gdyńskich przedszkolaków na starcie 223 448 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Gmina Miasta Gdyni
Podniesienie pozycji konkurencyjnej poprzez wdrożenie systemu zarządzania jakością 10 972 zł Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności przedsiębiorstw 2004-2006 NZOZ "Przychodnia Orłowo"
Podniesienie standardu usług świadczonych przez NZOZ "Przychodnia Orłowo" Sp. z o.o. 99 336 zł Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 NZOZ "Przychodnia Orłowo"
Pogromcy Problemów – europejski wymiar walki o prawa człowieka. Rozwiązywanie problemów poprzez dramę i dialog międzykulturowy 80 400 zł Program Uczenie się przez całe życie - Comenius Gimnazjum nr 1 w Gdyni
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny 10 904 250 zł Program PHARE Gmina Miasta Gdyni
Pomorskie Żagle Wiedzy - Gdynia 328 320 zł Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Pomorze EXPO 2010 150 000 zł Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Gmina Miasta Gdyni
Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej - I etap (RAINNET I) 2 098 388 zł Incjatywa Wspólnotowa Program Sąsiedztwa INTERREG III A Polska-Litwa-Obwód Kaliningradzki Gmina Miasta Gdyni
Poprawa jakości i zakresu specjalistycznych usług medycznych na obrzeżach Gdyni i okolicznych gmin 2 355 555 zł Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 NZOZ "Dąbrowa-Dąbrówka"
Poznajemy się przez sztukę 18 999 zł Program Uczenie się przez całe życie - Comenius IV Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
Poznawanie siebie nawzajem poprzez sztukę 79 546 zł Program Uczenie się przez całe życie - Comenius IV Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
Praktyka czyni mistrza 14 954 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Gmina Miasta Gdyni
Praktyka zagraniczna - inwestycja w moją przyszłość zawodową 267 578 zł Erasmus+ Gmina Miasta Gdyni
Praktyki zagraniczne nowy wymiar kształcenia zawodowego uczniów ZSChiE w Gdyni 363 330 zł Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Praktyki zawodowe w Szwecji szansą wzbogacenia wiedzy i umiejętności uczniów ZSCHiE w Gdyni 525 496 zł Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni
Prezentacja miasta i regionu Liepaja 16 300 zł Program PHARE Gmina Miasta Gdyni
Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów: gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego 3 057 965 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdyńskie Centrum Zdrowia
Promujemy siebie, region, kraj – młody europejczyk tworzy nowy styl życia 79 508 zł Program Uczenie się przez całe życie - Comenius Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni
Prowadzenie Lokalnego Punktu Konsultacyjnego 710 095 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Fundacja Gospodarcza w Gdyni
Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia 5 541 779 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Gmina Miasta Gdyni
Przebudowa intermodalnego terminalu kolejowego w Porcie Gdynia 29 959 530 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Przebudowa Kanału Portowego w Porcie Gdynia 53 726 363 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia 51 378 344 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia - Etap I Nabrzeże Rumuńskie Faza I 38 950 987 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni 42 787 902 zł Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Gmina Miasta Gdyni
Przedsiębiorcze Pomorze 1 782 783 zł Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej
Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu 133 388 zł Erasmus+ Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni
Przedsiębiorczy nastolatek na ekologicznej ścieżce kariery 143 703 zł Erasmus+ Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni
Przyroda – eksperyment o nieograniczonych możliwościach 61 184 zł Pomorski Park Naukowo – Technologiczny Gdynia (wcześniej Gdyńskie Centrum Innowacji)
Przyroda w mieście czy miasto w przyrodzie 80 109 zł Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Przyszła sieć transportowa oraz zrównoważony rozwój sieci TINA 381 004 zł Program PHARE Gmina Miasta Gdyni
Przyłącz się do nas 592 267 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
Punkt informacyjny Funduszy Europejskich "Pomorskie w UE" w województwie pomorskim w latach 2007-2013 530 461 zł Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz Program Operacyjny Pomoc Techniczna Fundacja Gospodarcza w Gdyni
PYDOS - Prevention of Youth Drop Outs In Sport 208 954 zł South Baltic Programme 2007-2013 Gdyńskie Centrum Sportu (wcześniej GOSiR)
Ready, Steady, GO! 84 816 zł Program Uczenie się przez całe życie - Comenius Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Gdyni
Rodzina bliżej siebie – I edycja 379 810 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
Rodzina bliżej siebie – II edycja 1 987 496 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
Rodzina bliżej siebie – III edycja 3 453 277 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
Rodzina bliżej siebie – IV edycja 3 743 931 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
Rodzina bliżej siebie – V edycja 4 322 250 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
Rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia 44 812 452 zł Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Szpital Morski im. PCK w Gdyni
Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej PEWIK GDYNIA 4 419 599 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.
Rozbudowa infrastruktury portowej do obsługi statków ro-ro z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia 44 858 186 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego – etap III 121 506 997 zł Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Pomorski Park Naukowo – Technologiczny Gdynia (wcześniej Gdyńskie Centrum Innowacji)
Rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego – etap IV 50 424 710 zł Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Pomorski Park Naukowo – Technologiczny Gdynia (wcześniej Gdyńskie Centrum Innowacji)
Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Oksywie - etap II 1 367 294 zł Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Gmina Miasta Gdyni
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni 12 049 368 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 PEWIK Gdynia Sp. z o.o.
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej PEWIK GDYNIA 1 111 548 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.
Rozbudowa Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni 41 424 610 zł Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni
Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej w Gdyni – I etap 22 042 316 zł Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Gmina Miasta Gdyni
Rozbudowa ul. Janka Wiśniewskiego w Gdyni - etap II 51 392 805 zł Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004-2006 Gmina Miasta Gdyni
Rozwijam siebie aby rozwijać innych 87 948 zł Erasmus+ Gimnazjum nr 4 w Gdyni
Rozwiń skrzydła – program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni 6 467 164 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni 14 674 259 zł Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Gmina Miasta Gdyni
Rozwój innowacyjnych systemów poprzez wymianę wiedzy - DISKE 920 996 zł South Baltic Programme 2007-2013 Pomorski Park Naukowo – Technologiczny Gdynia (wcześniej Gdyńskie Centrum Innowacji)
Rozwój kompetencji językowych i informatycznych uczniów ZSP 2 w Gdyni 113 267 zł Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Rozwój kompetencji językowych i metodycznych w ZS nr 10 88 485 zł Erasmus+ Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Gdyni
Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013 16 341 710 zł Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Gmina Miasta Gdyni
Rozwój proekologicznego transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta 54 660 992 zł Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni
Rozwój proekologicznego transportu publicznego w Gdyni 21 165 533 zł Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni
Rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej 4 482 616 zł Program PHARE Gmina Miasta Gdyni
School for Young Entepreneurs - Szkoły Młodych Przedsiębiorców w Europie 89 355 zł Program Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni
Science Inspired 208 283 zł Erasmus+ Centrum Nauki Experyment w Gdyni
SebTrans-Link 291 117 zł Program PHARE Gmina Miasta Gdyni
See Science, Save Seashores (4S#) 44 750 zł Horyzont Europa Centrum Nauki Experyment w Gdyni
SEGMENT – SEgmented Marketing for ENergy efficient Transport 408 456 zł Inteligentna Energia dla Europy - komponent STEER (Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji na lata 2007-2013) Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Seminarium: Integracja na poziomie lokalnym 20 085 zł Community Aid for Twinning Gmina Miasta Gdyni
Servant leadership for schools 67 056 zł Erasmus+ Gmina Miasta Gdyni
Smart and simple 81 202 zł Program Uczenie się przez całe życie - Comenius Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształących w Gdyni
Smart Cities - Citizen Innovation in Smart Cities 37 086 zł URBACT II Pomorski Park Naukowo – Technologiczny Gdynia (wcześniej Gdyńskie Centrum Innowacji)
South-NORth Axis - SoNorA 710 622 zł INTERREG IVB – Europa Środkowa Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Spojrzenie w przyszłość 240 241 zł Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Sport evolution 162 144 zł Program Uczenie się przez całe życie - Comenius Gdyńskie Centrum Sportu
Stać się częścią globalnego rynku TLS – staże zagraniczne jako źródło praktycznego doświadczenia w zawodzie 367 311 zł Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni
Staż zagraniczny inwestycją w karierę zawodową uczniów 575 103 zł Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Stażyści na językach 876 720 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Stop Climate Change – Together Europe Achieves More 100 943 zł Erasmus+ Szkoła Podstawowa nr 12 w Gdyni
Stwórzmy eko - społeczeństwo 33 955 zł Program Młodzież w Działaniu Gimnazjum nr 1 w Gdyni
Stymulowanie rozwoju Miasta Gdyni poprzez stworzenie warunków dla skutecznej absorpcji środków z Funduszy Strukturalnych 19 560 zł Gmina Miasta Gdyni
Super bohaterowie – inni, ale wciąż tacy sami. Jeszcze jedna historia o integracji Unii Europejskiej 78 866 zł Program Uczenie się przez całe życie - Comenius Zespół Szkół nr 14 w Gdyni
SuPortNet - zrównoważony rozwój przestrzenny z uwzględnieniem sieci portów dla turystyki w regionie Morza Bałtyckiego 298 834 zł Program PHARE Gmina Miasta Gdyni
Szkolenia kompetencyjne w zakresie pomocy dziecku krzywdzonemu w Gdyni – moduł podstawowy i terapeutyczny 343 559 zł Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Ognisko Wychowawcze w Gdyni
SZKOŁA+BIZNES – współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim 88 040 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni
Słowackie szlaki wiedzy - wzmocnienie kompetencji pracowników socjalnych i edukatorów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni 112 939 zł Erasmus+ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
Teaching for Holistic, Relational and Inclusive Early Childhood Education 89 578 zł Erasmus+ Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Gdyni
TELLUS - Transport & Environment Alliance for Urban Sustainability 1 370 213 zł Piąty Program Ramowy UE Gmina Miasta Gdyni
TENTacle – capitalising on TEN-T core network corridors for prosperity, growth and cohesion (TENTacle)  1 142 400 zł Program Współpracy Transgranicznej Regionu Morza Bałtyckiego Gmina Miasta Gdyni
Termomodernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miast Gdynia i Rumia 19 316 056 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni
Terytorialne standardy jakości w usługach społecznych pożytku publicznego 88 784 zł Progress Wspólnotowy Program na rzecz Zatrudnienia i Solidarności Społecznej na lata 2007-2013 Gmina Miasta Gdyni
The Bothnian Green Logistic Corridor 777 113 zł Baltic Sea Region Programme 2007-2013 Gmina Miasta Gdyni
The European youth discover ads different feces – Młodzi Europejczycy odkrywają różne twarze reklamy 81 200 zł Program Uczenie się przez całe życie - Comenius Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni
Tool VIP 24 57 086 zł Erasmus+ Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni
Trenowanie komunikacyjnych i społecznych kompetencji dla rozwiązywania konfliktów w szkole 79 056 zł Program Uczenie się przez całe życie - Comenius Zespół Szkół nr 14 w Gdyni
TROLLEY - Promoting Electric Public Transport 418 847 zł INTERREG IVB – Europa Środkowa Gmina Miasta Gdyni
Twarzą w twarz z równością 79 248 zł Program Uczenie się przez całe życie - Comenius Gimnazjum nr 1 w Gdyni
UCZEŃ - NAUKOWIEC! - Praktyczna edukacja uczniów w Laboratorium 107 974 zł Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Pomorski Park Naukowo – Technologiczny Gdynia (wcześniej Gdyńskie Centrum Innowacji)
Umysłowa gimnastyka urzędnika 107 420 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Una Europa, muchas historias 132 227 zł Erasmus+ III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
Unia Europejska w każdym gdyńskim domu 42 523 zł Program PHARE Gmina Miasta Gdyni
URBAN LEARNING - Integrative energy planning of urban areas Collective learning for improved governance 0 zł Horizon 2020 Gmina Miasta Gdyni
Urzędnik na plus – I edycja 128 520 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Urzędnik na plus – II edycja 128 520 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Urzędnik na plus – III edycja 287 611 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
USE-ME.GOV - Platforma usług urzędu udostępnianych drogą telefonii komórkowej 24 554 zł Szósty Program Ramowy UE Gmina Miasta Gdyni
Utworzenie klubu Integracji Społecznej "PRZYSTAŃ" w Gdyni 1 917 556 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
Utworzenie Muzeum Emigracji w obiekcie Dworca Morskiego w Gdyni 22 083 588 zł Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Gmina Miasta Gdyni
W kontakcie z innowacyjnymi metodami nauczania 68 839 zł Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
W objęciach reklamy 9 722 zł Program Młodzież w Działaniu Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni
Water4Europe 81 202 zł Program Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci Gimnazjum nr 2 w Gdyni
WATERFRONT – Rozwój miejskich stref brzegowych – tworzenie sieci miast bałtyckich 218 258 zł Program PHARE Gmina Miasta Gdyni
Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie 57 263 561 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Gmina Miasta Gdyni
Więcej mocy, mniej przemocy! 200 000 zł PL 14 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie ze względu na płeć Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka”
Wprowadzenie młodzieży na rynek pracy poprzez aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 269 056 zł Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Wprowadzenie nowych usług zaawansowanego doradztwa dla MSP 63 837 zł Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004-2006 Fundacja Gospodarcza w Gdyni
Wsparcie rozwoju lokalnej współpracy parnterskiej w zakresie podnoszenia jakości kształcenia zawodowego 79 770 zł Program PHARE Gmina Miasta Gdyni, Zespół Szkół Mechanicznych w Gdyni
Wspieranie międzynarodowej aktywności innowacyjnej przedsiębiorców z Pomorza poprzez udział w targach. Let's EXPO! 634 236 zł Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Pomorski Park Naukowo – Technologiczny Gdynia (wcześniej Gdyńskie Centrum Innowacji)
Wspieranie międzynarodowej aktywności innowacyjnych przedsiębiorców z Pomorza poprzez udział w targach branżowych - Let's EXPO 2! 792 228 zł Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Pomorski Park Naukowo – Technologiczny Gdynia (wcześniej Gdyńskie Centrum Innowacji)
Wspieranie rozwoju turystyki na przykładzie miast Gdyni i Liepaji 72 256 zł Program PHARE Gmina Miasta Gdyni
www.innowacje@gdynia.pl 597 605 zł Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Gmina Miasta Gdyni
Wyjdź z cienia - VI edycja 673 759 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Wyjdź z cienia – I edycja 290 459 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Wyjdź z cienia – II edycja 260 143 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Wyjdź z cienia – III edycja 590 507 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Wyjdź z cienia – IV edycja 316 502 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Wyjdź z cienia – V edycja 290 225 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Wyjdź z cienia – VII edycja 665 590 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Wymiana mieszkańców Gdyni i Kilonii 15 389 zł Community Aid for Twinning Gmina Miasta Gdyni
Wymiennikownia – innowacyjna przestrzeń współpracy na rzecz młodzieży 790 000 zł Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Gmina Miasta Gdyni
Wypracowanie modelu edukacji europejskiej i jego adaptacja w szkołach gdyńskich 23 944 zł Program PHARE Gmina Miasta Gdyni
Wyższa jakość usług medycznych skutkiem modernizacji i doposażenia NZOZ "Śródmieście" w Gdyni 1 043 813 zł Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 NZOZ "Śródmieście"
Wyższe kwalifikacje, lepsze perspektywy 1 025 186 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Fundacja Gospodarcza w Gdyni
Wzmocnienie morskiego przejścia granicznego w Porcie Gdynia - system monitoringu bezpieczeństwa portu 1 794 139 zł Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Wzmocnienie współpracy środowiska naukowego GUMed z podmiotami gospodarczymi o charakterze regionalnym i ponadregionalnym oraz rozwój przedsiębiorczości akademickiej w GUMed - Nauka i Biznes 217 083 zł Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Pomorski Park Naukowo – Technologiczny Gdynia (wcześniej Gdyńskie Centrum Innowacji)
Young and advertising - one strong identity 48 014 zł Program Młodzież w Działaniu Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni
Your market, your region, our Europe 94 218 zł Erasmus+ Szkoła Podstawowa nr 11 w Gdyni
YOUTH (Youngsters Overhaul today's Urban Transport Habits) 108 260 zł Inteligentna Energia dla Europy - komponent STEER (Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji na lata 2007-2013) Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Z miłości do miejscowości - pole kreatywności 45 699 zł Program Młodzież w Działaniu Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni
Z odwagą w przyszłość 411 087 zł Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Zagospodarowanie rejonu Nabrzeża Bułgarskiego w Porcie Gdynia 52 949 842 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Zagraniczne praktyki zawodowe gwarancją zatrudnienia 175 803 zł Erasmus+ Gmina Miasta Gdyni
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów dla Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki w Gdyni 33 687 681 zł Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (ISPA) Eko Dolina Sp. z o.o.
Zawód spawacz 562 352 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Fundacja Gospodarcza w Gdyni
Zdolni z Pomorza – Gdynia 1 848 410 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdyni
Zjednoczeni w walce z narkotykami 13 850 zł Program PHARE Gmina Miasta Gdyni
Zrozumienie Międzykulturowe w Kontekście Europejskim 83 678 zł Program Uczenie się przez całe życie - Comenius Zespół Szkół nr 2 w Gdyni
Zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego w Gdyni, dzięki przebudowie infrastruktury komunikacji zbiorowej wraz z zakupem nowoczesnego taboru 17 423 547 zł Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Gmina Miasta Gdyni, Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
Śladami ludzi nauki 79 433 zł Program Uczenie się przez całe życie - Comenius Zespół Szkół nr 12 w Gdyni
Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU 125 273 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Fundacja Gospodarcza w Gdyni
Potrzebujesz dane o projektach europejskich w formacie maszynowo odczytywalnym?
Wejdź na otwartedane.gdynia.pl