Trwające

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących projektów unijnych współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (POIiŚ), realizowanych w Gminie Miasta Gdyni.

Instytucja Zarządzająca Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Za pośrednictwem mechanizmu należy zgłaszać podejrzenia nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmiotów realizujących projekty. Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem poniższych mechanizmów:

formularza dostępnego na stronie http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci
lub

adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

  • ikonaOpublikowano: 24.03.2017 11:33
  • ikona

    Autor: Dorota Nelke (d.nelke@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 17.11.2021 09:29
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona