Zakończone - w okresie trwałości

CoBiUM - Cargo Bikes in Urban Mobility


Projekt pn. CoBiUM - Cargo Bikes in Urban Mobility


Program: Interreg South Baltic Programme 2014-2020
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Lider w projekcie: City of Växjö
Partner w projekcie: Gmina Miasta Gdyni (Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni), Słupsk oraz Uniwersytet w Greifswaldzie oraz Duńską Organizację Turystyki Rowerowej (Kopenhaga).

Koszt gdyńskiej części projektu: 1 210 500 zł
Dofinansowanie: 1 028 925 zł

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania roweru cargo jako ekologicznego środka transportu. Projekt zakłada zwiększenie świadomości w zakresie zastosowania rowerów cargo wśród wybranych grup docelowych poprzez prowadzenie działań promocyjnych i pilotażowych. Projekt zajmuje się trzema głównymi obszarami zastosowań dla takich rowerów: 1) rowery cargo dla prywatnych użytkowników – np. transport dzieci, zakupy; 2) rowery cargo dla służb miejskich – np. czyszczenie ulic, zbieranie odpadów, poczta kurierska; 3) rowery cargo dla biznesu – logistyka, dowozy na krótki dystans, dostawy wewnątrz firmy. W ramach projektu CoBiUM, Miasto Gdynia ma zamiar zaangażować się w badanie i prowadzenie działań pilotażowych wśród pracowników Urzędu Miasta Gdyni, jednostek samorządowych oraz przedsiębiorców na terenie ścisłego centrum Gdyni (w powiązaniu z projektem unijnym Freight TAILS dotyczącym dostaw w Śródmieściu).

Okres realizacji: 01.02.2018 – 31.10.2021

Kontakt
Alicja Pawłowska
tel. 585272980
e-mail: a.pawlowska@gdynia.pl

Więcej informacji o projekcie: https://southbaltic.eu/-/cobium-cargo-bikes-in-urban-mobility

Projekt CoBiUM był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk na lata 2014-2020.

  • ikonaOpublikowano: 11.04.2019 08:04
  • ikona

    Autor: Eunika Rejda (e.rejda@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 02.03.2022 11:12
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Kazimierska
ikona