Zakończone - w okresie trwałości

EcoDesign Circle 4.0

Projekt pn. EcoDesign Circle 4.0


Program: Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020
Oś priorytetowa: 1. Potencjał dla innowacji
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Federacja Rosyjska

Partner w projekcie: m.in. Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia

Koszt projektu: 226 072 zł
Dofinansowanie: 192 161 zł

Projekt był kontynuacją zakończonego projektu „EcoDesing Circle”. Był to międzynarodowy projekt realizowany przez osiem organizacji ze świata designu, mający na celu udostępnienie wiedzy zgromadzonej w poprzednim projekcie, wzrost upowszechnienia wypracowanej metodologii, zwiększenie świadomości związanej z ekodesignem i ekonomią cyrkularną. Projekt realizowany był przez organizacje i instytucje pochodzące z krajów Morza Bałtyckiego, tj. Niemiec, Szwecji, Estonii, Finlandii, Rosji oraz Polski. Jego celem nadrzędnym było zwiększanie potencjału innowacyjności regionu nadbałtyckiego w dziedzinie projektowania zrównoważonego zgodnie z ideą tzw. gospodarki obiegowej (tzw. circular economy).

Okres realizacji: 01.08.2019 – 31.05.2021

Kontakt
Julia Czauderna
tel. 588808218
e-mail: j.czauderna@ppnt.pl