Zakończone - w okresie trwałości

EcoDesign Circle

Projekt pn. EcoDesign Circle


Program: Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020
Oś priorytetowa: 1. Potencjał dla innowacji
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Beneficjent: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia/Centrum Designu Gdynia

Koszt gdyńskiej części projektu: 646 871 zł
Dofinansowanie: 549 840 zł

Projekt EcoDesign Circle (Interreg Baltic Sea Region) realizowany był przez organizacje i instytucje pochodzące z krajów Morza Bałtyckiego, tj. Niemiec, Szwecji, Litwy, Estonii, Finlandii oraz Polski. Jego celem było zwiększenie potencjału innowacyjności krajów regionu Morza Bałtyckiego w dziedzinie projektowania zrównoważonego zgodnie z ideą tzw. gospodarki okrężnej. Dysponentem wiedzy o środowisku naturalnym, jego potrzebach, możliwościach oraz zagrożeniach, są naukowcy, natomiast to w rękach projektantów leży tworzenie produktów, które działać będą wbrew lub w zgodzie z ekosystemem w odpowiedzi na zapotrzebowanie konsumenta. Niezbędne jest zatem nawiązanie dialogu oraz stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń. W wyniku projektu powstaną nowe modele biznesowe, produkty, narzędzia edukacyjne dla wykładowców oraz model ścisłej współpracy pomiędzy centrami designu.

Okres realizacji: 01.03.2016 – 31.12.2019

Kontakt
Katarzyna Klimek
tel. 588808217
e-mail: k.klimek@ppnt.pl

Więcej o projekcie: https://ppnt.pl/dzialy-i-projekty/ecodesign/