Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
Trwające

Utworzenie 72 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji Żłobek Koniczynka filia Wiczlino...

Logotypy dotyczące programu i źródła dofinansowania
Projekt pn. Utworzenie 72 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji Żłobek Koniczynka filia Wiczlino, ul. Kwiatkowskiej 23 w Gminie Miasta Gdyni

Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ 2022-2029
Źródło finansowania: Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

Beneficjent: Gmina Miasta Gdyni

Koszt całkowity gdyńskiej części projektu: 3 214 988 zł
Dofinansowanie: 2 930 436 zł

W ramach inwestycji planuje się utworzenie 72 miejsc opieki nad dziećmi od 1 roku do 3 lat w formie żłobka o pow. zabudowy ok. 530 m2 przy Przedszkolu Nr 58 w Gdyni w dzielnicy Chwarzno-Wlczlino. Żłobek będzie zlokalizowany w nowodobudowanym parterowym budynku przylegającym do istniejącego budynku przedszkola. W wyniku działań inwestycyjnych planuje się uzyskanie: - 3 sale dla dzieci, - 3 sanitariaty dla dzieci z wydzieloną strefą nocników wraz z ich przechowywaniem, kabina prysznicową, umywalkami i miskami ustępowymi dostosowanymi do potrzeb małych dzieci, - sanitariatu dla personelu,- sanitariatu dla osób niepełnosprawnych,- pomieszczenia porządkowego, szatni, wózkarni, zmywalni. Ponadto planuje się zagospodarowanie przestrzeni na gabinet dyrekcji, pomieszczenia socjalne dla personelu, pielęgniarki i magazynowe. Dla żłobka zapewniony będzie dostęp dla osób niepełnosprawnych i dla wózków. Posiłki dla dzieci będą dostarczane jako gotowe posiłki do przygotowalni z wydawalnią oraz wydzielonej zmywalni. W ramach prac inwestycyjnych zostaną wykonane nowe instalacje wodno-kanalizacyjne, cieplne, wentylacji mechanicznej i elektryczne. Zasilanie w ciepło odbywać się będzie z istniejącej kotłowni gazowej obsługujące budynek przedszkola zmodernizowaną w niezbędnym zakersie na potrzeby budynku żłobka. Przyłącza wodno-kanalizacyjne i elektryczne będą wspólne dla obu obiektów i uzgodnione z gestorami sieci. Nowobudowany obiekt dostosowany będzie do obowiązujących przepisów p.poż. W zakresie wyposażenia przewiduje się zakup zestawów mebli do sl, leżaków, łóżeczek, przewijaków dla dzieci, stolików z krzesełkami, wyposażenia szatni dla dzieci i pomieszczenia socjalnego dla personelu, w tym szaf ubraniowych i biurowych, wyposażenia pom. pielęgniarki, regałów magazynowych, biurek i krzeseł, wyposażenia przestrzeni kuchennej wraz z urządzeniami, w tym do przewozu posiłków, zabawek i innych drobnych sprzętów niezbędnych do funkcjonowania żłobka. Planuje się również zagospodarowanie terenu w zakresie wykonania dojścia i wejścia na teren nieruchomości, chodników, opaski wokół budynku oraz ogrodzenia wraz z jego częściową wymianą. Planuje się również wykonanie ogrodzonego placu zabaw wyposażonego w zabawki dostosowane do wieku dzieci m.in. piaskownica, huśtawki, bujaki, zjeżdzalnie itp.

Okres realizacji: 2024 – 2026


Kontakt
Katarzyna Wójcik
tel. 58 668 84 35
e-mail: katarzyna.wojcik@gdynia.pl

  • ikonaOpublikowano: 15.02.2024 10:43
  • ikona

    Autor: Mikołaj Stasiaczek (m.stasiaczek@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 28.03.2024 13:44
  • ikonaZmodyfikował: Mikołaj Stasiaczek
ikona