Zakończone - w okresie trwałości

Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia


Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Skarbem Państwa – Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarta została w dniu 3 sierpnia 2017 roku.

Cele projektu:

Główne cele realizacji projektu obejmowały: rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni, rozwój oraz integrację przestrzenną i funkcjonalną podsystemów publicznego transportu zbiorowego, zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego wobec transportu indywidualnego, zmniejszenie negatywnego wpływu transportu pasażerskiego na środowisko oraz zwiększenie udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu kulturalnym i społecznym.

Przedmiot projektu:

1. Utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia w północnej części Miasta, w oparciu o istniejącą stację Szybkiej Kolei Miejskiej Gdynia Chylonia:

 • podziemny parking park&ride na około 140 miejsc postojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i budynkiem toalet,
 • miejsca postojowe naziemne,
 • parking bike&ride na około 48 miejsc postojowych,
 • ciągi piesze i rowerowe,
 • niezbędna infrastruktura obsługi pasażerów oraz ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami.

2. Utworzenie buspasów na wybranych odcinkach ulicy Morskiej w Gdyni – łączna długość przebudowywanych odcinków w obu kierunkach – do i z centrum Miasta wyniesie około 1,7 km.

3. Przebudowa 30 zatok komunikacji miejskiej wraz z ich dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz montaż 41 tablic informacji pasażerskiej w dzielnicach: Chylonia, Pustki Cisowskie-Demptowo, Leszczynki, Obłuże, Śródmieście, Grabówek, Działki Leśne, Witomino-Radiostacja, Redłowo, Orłowo, Mały Kack, Karwiny, Dąbrowa, w tym m.in.:

 • wymiana nawierzchni wytypowanych zatok na nawierzchnię betonową,
 • budowa odpowiednich systemów prowadzących dla osób niedowidzących oraz zastosowanie specjalnych polimerobetonowych krawężników profilowanych, ułatwiających wsiadanie i wysiadanie z autobusów/trolejbusów osobom na wózkach inwalidzkich, przebudowę peronów i ciągów pieszych,
 • wykonanie tablic informacyjnych zmiennej treści.

Efekty wdrożenia projektu:

Realizacja projektu przyniosła szereg korzyści społecznych i środowiskowych, takich jak: oszczędność czasu przejazdu, redukcja emisji zanieczyszczeń i hałasu, zmniejszenie liczby wypadków komunikacyjnych.

Okres realizacji:

III kwartał 2017 roku – II kwartał 2022 roku

Wartość projektu i wysokość dofinansowania:

Wartość projektu ogółem – 94 246 773,25 PLN
Wydatki kwalifikowane w projekcie – 55 056 973,94 PLN
Dofinansowanie ze środków UE (Fundusz Spójności) – 46 798 427,85 PLN


 • ikonaOpublikowano: 03.08.2017 14:23
 • ikona

  Autor: Agnieszka Sierotzki (a.sierotzki@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 14.02.2024 10:16
 • ikonaZmodyfikował: Katarzyna Wójcik
ikona