1369 (1069) 2019-06-07 - 2019-06-13

Termomodernizacja w gdyńskich szkołach

Szkoła Podstawowa nr 34 przy ul. Cylkowskiego 5, w której została dokonana termomodernizacja  // fot. Małgorzata Omachel-Kwidzińska

Szkoła Podstawowa nr 34 przy ul. Cylkowskiego 5, w której została dokonana termomodernizacja // fot. Małgorzata Omachel-Kwidzińska

Energooszczędność, wzrost komfortu nauki i pracy, a także ochrona środowiska - to efekty przeprowadzonych prac modernizacyjnych w 5 budynkach oświatowych. W tym roku podobne prace wykonane zostaną jeszcze w 4 gdyńskich szkołach.

Dzięki podpisanej w 2017 roku przez Gdynię umowie nasze miasto realizuje projekt pod nazwą „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni” obejmujący 17 budynków użyteczności publicznej, w tym szesnaście szkół oraz budynek zespołu placówek specjalistycznych.

Do tej pory prace zrealizowane zostały w 5 budynkach oświatowych: Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Cechowej 22, Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Chabrowej 43, Szkole Podstawowej nr 34 przy ul. Cylkowskiego 5, Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Jana z Kolna 5, Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 przy ul. Staffa 10. Wykonano tam m.in. docieplenie ścian, dachów i stropodachów, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zmodernizowano instalację c.o. i c.w.u. Ponadto, wymieniono instalacje elektryczne w zakresie oświetlenia, zastosowano energooszczędne oświetlenie w technologii LED oraz zamontowano panele fotowoltaiczne.

W tym roku termomodernizacja przeprowadzona zostanie w 4 innych szkołach: w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Wrocławskiej 52, Szkole Podstawowej nr 33 przy ul. Godebskiego 8, Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Chylońskiej 227 oraz Szkole Podstawowej nr 52 przy ul. Okrzei 6.

W rezultacie przeprowadzonej modernizacji 17 budynków nastąpi spadek emisji do atmosfery gazów cieplarnianych (CO2) oraz pyłu PM10, dzięki czemu poprawi się komfort życia i zdrowie mieszkańców. Przeprowadzone kompleksowe działania termomodernizacyjne polepszą warunki nauki i pracy bezpośrednich użytkowników modernizowanych obiektów, tj. ok. 11,2 tys. osób korzystających z budynków objętych projektem (uczniów, podopiecznych, nauczycieli i pozostałych pracowników). Zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz elektrycznej wpłynie na obniżenie kosztów eksploatacyjnych zmodernizowanych obiektów.

Realizacja projektu, którego całkowity koszt wynosi prawie 77 mln zł, wsparta jest dotacją z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość dotacji unijnej wynosi 27 997 827,72 zł, co stanowi 36,90% kosztów kwalifikowanych projektu. Pozostała część finansowana jest z budżetu miasta.

  • ikonaOpublikowano: 06.06.2019 13:45
  • ikona

    Autor: Marta Jaszczerska-Zawadzka (m.jaszczerska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 06.06.2019 13:52
  • ikonaZmodyfikował: Monika Kowalska
ikona

Zobacz także