Co nowego

Termomodernizacja budynków mieszkalnych

Lepszy stan energetyczny budynków mieszkalnych - Chwarznieńska 8 // fot. Paweł Kukla

Lepszy stan energetyczny budynków mieszkalnych - Chwarznieńska 8 // fot. Paweł Kukla

Gdynia inwestuje w poprawę stanu energetycznego wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Efektem modernizacji jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię. Wartością dodaną – nowy, estetyczny wygląd budynków. W ramach programu prace realizowane są w 14 obiektach, z czego 10 jest już ukończonych, a na realizację, jeszcze w tym roku, czekają 4.
 
W ramach projektu, którego pełna nazwa brzmi „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni”, w obiektach zaplanowane zostały roboty polegające m.in. na przyłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej, budowie dwufunkcyjnych węzłów cieplnych, montażu lub modernizacji instalacji c.o. i c.w.u., dociepleniu ścian zewnętrznych, stropów piwnicznych i stropodachów, wymianie stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych.
 
W grudniu 2018 roku zakończył się drugi etap inwestycji, w ramach którego zmodernizowano energetycznie trzy budynki zlokalizowane przy ulicach: Chwarznieńskiej 6, Chwarznieńskiej 8 i Dickmana 38. Lepszą klasę zużycia energii zyskało łącznie 255 lokali mieszkalnych. Przypomnijmy, że w 2017 roku poprawiono stan energetyczny siedmiu budynków mieszkalnych przy ulicach: Zamenhofa 9, Zamenhofa 13, Opata Hackiego 31, Zielonej 32 A, Zielonej 32 B, Ujejskiego 23 oraz Wójta Radtkego 44. W bieżącym roku, będącym ostatnim etapem realizacji projektu, zaplanowano modernizację budynków przy ulicach: Kołłątaja 44, Kalksztajnów 3 i 11 oraz Wileńskiej 93.
 
W rezultacie przeprowadzonej modernizacji budynków nastąpi istotne zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną do ogrzania budynków oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, a w efekcie obniżone zostanie zużycie energii pierwotnej. Oprócz znacznej oszczędności energii, głęboka modernizacja energetyczna budynków przyniesie efekty w postaci lepszego wykorzystania zasobów naturalnych i poprawy jakości powietrza. Nastąpi spadek emisji do atmosfery gazów cieplarnianych (CO2) oraz pyłu PM10.
 
Realizacja projektu, którego całkowity koszt wynosi ponad 15 mln zł, jest możliwa dzięki dotacji otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość dotacji unijnej wynosi 7 383 391,89 zł, co stanowi 50,77 % kosztów kwalifikowanych projektu. Pozostała część finansowana jest z budżetu miasta.

  • ikonaOpublikowano: 13.03.2019 08:00
  • ikona

    Autor: Marta Jaszczerska-Zawadzka (m.jaszczerska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 13.03.2019 12:45
  • ikonaZmodyfikował: Marta Jaszczerska
ikona

Najnowsze