Co nowego

Ciepło, tanio i ekologicznie – termomodernizacja w Gdyni

Budynek w rejonie ulic Zamenhofa - Opara Hackiego na Chyloni // fot. Aleksander Trafas

Budynek w rejonie ulic Zamenhofa - Opara Hackiego na Chyloni // fot. Aleksander TrafasZakończył się pierwszy z trzech etapów inwestycji, w ramach którego zmodernizowano energetycznie siedem mieszkalnych budynków w Gdyni. Oznacza to lepsze zabezpieczenie przed utratą ciepła, zmniejszenie zapotrzebowania na energię i jej zużycia. Dla gospodarstw domowych to oczywiste oszczędności, a dla środowiska poprawa jakości powietrza. Kolejne etapy projektu realizowane będą w tym i w 2019 roku
.

W ramach projektu, którego pełna nazwa brzmi „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni”, łącznie w 14 budynkach przeprowadzone zostaną prace polegające m.in. na przyłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej, budowie dwufunkcyjnych węzłów cieplnych, montażu lub modernizacji instalacji C.O. i C.W.U., dociepleniu ścian zewnętrznych, stropów piwnicznych i stropodachów, wymianie stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych.
 
W grudniu 2017 r. zakończył się pierwszy etap inwestycji, w ramach którego zmodernizowano energetycznie siedem budynków zlokalizowanych przy ulicach: Zamenhofa 9, Zamenhofa 13, Opata Hackiego 31, Zielonej 32 A, Zielonej 32 B, Ujejskiego 23 oraz Wójta Radtkego 44. Lepszą klasę zużycia energii zyskały łącznie 302 lokale mieszkalne znajdujące się w tych budynkach. W rezultacie przeprowadzonej modernizacji nastąpi istotne zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną do ogrzania budynków oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej a w efekcie zużycie energii pierwotnej – od ok. 47% w budynku przy ul. Zamenhofa 13 do 89% w budynku przy ul. Zielonej 32 B.
 
Oprócz znacznej oszczędności w zużyciu energii, głęboka modernizacja energetyczna budynków przyniesie efekty w postaci lepszego wykorzystania zasobów naturalnych i poprawy jakość powietrza. Nastąpi spadek emisji do atmosfery gazów cieplarnianych (CO2) oraz pyłu PM10.
 
Kolejne etapy projektu obejmą modernizację budynków mieszkalnych komunalnych przy ulicach: Chwarznieńskiej 6, Chwarznieńskiej 8 i Dickmana 38 – w 2018 r. oraz Kołłątaja 44, Kalksztajnów 3, Kalksztajnów 11 i Wileńskiej 93 - w 2019 r.
 
Realizacja projektu, którego całkowity koszt wynosi 13 189 363,21 zł jest możliwa dzięki dotacji otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
 
Wartość dotacji unijnej wynosi 7 383 391,89 zł, co stanowi 59,12% kosztów kwalifikowanych projektu. Pozostała część kosztu finansowana jest z budżetu miasta.

  • ikonaOpublikowano: 08.02.2018 10:34
  • ikona

    Autor: _Agnieszka Wołowicz-Bińkowska (a.wolowicz@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 09.02.2018 10:49
  • ikonaZmodyfikował: Michał Kowalski
ikona

Najnowsze