Co nowego

Gdynia modernizuje energetycznie

Gdynia jako jedna 11 gmin podpisała w Urzędzie Marszałkowskim umowę, dzięki której zrealizuje projekt pod nazwą „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”. Całkowity koszt zadania wyniesie ponad 67 mln 500 tys. złotych i obejmie 17 budynków.

Chcemy wspólnie zrealizować remont w postaci modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych, urzędów i budynków użyteczności publicznej. Łącznie termomodernizacją zostaną objęte 74 budynki, na łączną kwotę 121 milionów złotych. Tym samym chcemy obniżyć poziom opłat i poprawić estetykę gmin – podkreśla Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.
 

Dofinansowanie Gdyni wynosi w sumie 27 997 827,72 zł i pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Realizacja obejmuje przeprowadzenie kompleksowej modernizacji energetycznej siedemnastu budynków użyteczności publicznej, w tym szesnastu szkół oraz budynku zespołu placówek specjalistycznych na terenie Gdyni. Realizacja projektu da przede wszystkim olbrzymią oszczędność energetyczną. Przełoży się to na pieniądze. Mniejsze straty na cieple powodują, że koszty ogrzania budynku również się zmniejszają. Jeszcze bardziej istotny jest dla nas efekt ekologiczny, a także fakt, że poprawie ulegnie walor estetyczny tych budynków – będę nowocześniejsze. To nie jest przypadek, że w Gdyni nie mamy problemu smogu i że środowisko jest bardzo przyjazne. Doceniają to mieszkańcy, turyści i inwestorzy. Jest to wynik wieloletnich starań podjętych wówczas, gdy ten temat nie był modny. Termomodernizacja to kolejny przejaw dbałości o środowisko – mówi wiceprezydent Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała.
 
 
Projekt będzie realizowany w latach 2017-2021. Prace budowlano-montażowe w budynkach objętych projektem zaplanowano na lata 2018-2021 i podzielono na 4 etapy:
· 2018 rok – prace dotyczące budynków: SP nr 6, SP Nr 16, SP nr 34, SP Nr 21, ZS Nr 10
· 2019 rok – prace dotyczące budynków: ZS Nr 6, SP nr 33, ZS nr 9, Gimnazjum nr 4;
· 2020 rok – prace dotyczące budynków: ZS Nr 7, ZS Nr 11, ZSO nr 5, ZSCiE, ZPS;
· 2021 rok – prace dotyczące budynków: VI LO, ZSO Nr 2, ZSSO

 
Zakres prac będzie obejmował, m.in.: budowę węzłów cieplnych - modernizację systemów grzewczych, montaż pompy ciepła, docieplenie ścian zewnętrznych, montaż turbiny wiatrowej, montaż paneli fotowoltaicznych, wykonanie instalacji elektrycznej i automatycznej regulacji oświetlenia.

 
W efekcie, planowana roczna oszczędność w zużyciu energii pierwotnej w zmodernizowanych budynkach wyniesie łącznie 13 632 951,91 kWh (średnia oszczędność - 58,91 %). Tym samym projekt przyczyni się do efektywniejszego wykorzystania zasobów naturalnych i redukcji emisji gazów cieplarnianych – szacowany roczny spadek wyniesie łącznie 4 153,72 ton równoważnika CO2 (zmniejszy się średnio o 57,99 %), a pyłu PM10 265,36 kg (średnie zmniejszenie 56,77%).

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
  • ikonaOpublikowano: 05.06.2017 13:15
  • ikona

    Autor: Dorota _Patzer (d.patzer@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 13.06.2017 09:42
  • ikonaZmodyfikował: Michał Kowalski
ikona

Najnowsze