Psie maniery

Umiejętność załatwiania potrzeb fizjologicznych na komendę opiekuna

Pies asystujący osobie niepełnosprawnej potrafi załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne na komendę opiekuna, w miejscu przez niego wyznaczonym. Taka umiejętność nie tylko daje pewność, że pies nie "nabrudzi" , ale również pozwala osobie o obniżonej sprawności posprzątać nieczystości po swoim psie, gdyż świadomy własnych ograniczeń opiekun wybiera miejsca do których mimo wózka, kul, czy innego rodzaju sprzętu jest w stanie dotrzeć.