Psie maniery

Witanie się w obecności psa

Dla psa witanie się z inną osobą często jest związane z emocjami, nad którymi właściciel z trudem sprawuje kontrolę. Jeśli na dodatek nasz pies jest duży i silny to moment spotkania znajomego przeradza się w siłowe zabiegi przytrzymania psa i uniemożliwienia mu niestosownego zachowania jak: wyrywanie się do napotkanej osoby, skakanie po niej, szczekanie itp. By temu zapobiec powinniśmy nauczyć psa, by ze spokojem akceptował moment podejścia do nas przechodniów i znajomych. Wystarczy wydać psu komendę, którą zna np. siad i korzystać z niej podczas powitań.

W przypadku problemów warto poprosić trenera o pomoc