Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1007 (607) 2011-06-17 - 2011-06-23

Syn Franciszka Sokoła z wizytą w Gdyni

Bogusław Sokół, syn ostatniego Komisarza Rządu przedwojennej Gdyni, Franciszka Sokoła w 55. rocznicę śmierci ojca przybył do miasta swego dzieciństwa, by przekazać na ręce prezydenta Wojciecha Szczurka, zamówiony przez siebie malarski portret Franciszki Cegielskiej, którą uważa za godną kontynuatorkę dzieła jego ojca.
Pan Bogusław przekazał również na ręce Dagmary Płazy - Opackiej dar dla Muzeum Miasta Gdyni - rękopisy Franciszka Sokoła. Podczas wizyty pan Bogusław odbył wycieczkę po Gdyni, zwłaszcza po miejscach, których ... nie było 5 lat temu, gdy gościł w naszym mieście po raz ostatni. To jest Muzeum Miasta, Trasa Kwiatkowskiego, nowe etapy osiedla Sokółka, wreszcie - obiekty Forum Sportu: stadion piłkarski i rugby oraz Hala Sportowo - Widowiskowa GDYNIA.
Przypomnijmy, że Stefan Franciszek Sokół (1890-1956) był Komisarzem Rządu w Gdyni w latach 1933-1939. W okresie jego rządów Gdynia stała się jednym z największych miast w Polsce. Uporządkował finanse Miasta i zintensyfikował inwestycje komunalne; za jego rządów zaczęła funkcjonować sprawna komunikacja, uporządkowano zabudowę zwłaszcza śródmieścia, opracowano perspektywiczny plan jego rozwoju.
Podczas II Wojny Światowej od 1941 r. więzień KL Stutthof i Mauthausen, gdzie doczekał wyzwolenia. W czerwcu 1945 r., przekonany przez Eugeniusza Kwiatkowskiego wrócił do kraju, by pracować w Delegaturze Rządu dla Spraw Wybrzeża.
W 1947 r. został zmuszony do przeniesienia się do Warszawy. Najpierw pełnił obowiązki dyrektora Biura Ekonomicznego w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej, a następnie Głównego Inspektora w Urzędzie Pełnomocnika Akcji Robót Rozbiórkowych.
Umarł w Krynicy 13.06.1956 r.
Jego imieniem nazwano w dzielnicy Gdyni Chwarzno-Wiczlino ulicę, salę numer 112 w Urzędzie Miasta Gdyni, a także osiedle - Sokółka.  
wizyta Sokoła
Fot. Dorota Nelke

Zobacz także

ikona