1010 (610) 2011-07-08 - 2011-07-14

Laury dla gdyńskich inwestycji

Kładka w Gdyni Redłowie i Narodowy Stadion Rugby znalazły się wśród obiektów nagrodzonych w konkursie „Budowa Roku 2010", organizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przy współudziale Ministerstwa Infrastruktury oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Kładka w Gdyni Redłowie zdobyła nagrodę II stopnia w kategorii obiektów inżynieryjnych, a Narodowy Stadion Rugby - nagrodę III stopnia wśród obiektów sportowych.
Kładka dla pieszych i rowerzystów nad torami PKP/SKM i Drogą Gdyńską, łącząca al. Zwycięstwa z ul. Łużycką w Gdyni ma prawie 140 m długości, 6 m szerokości i waży ponad 350 ton. Aby zamontować konstrukcje nad torami kolejowymi i drogą użyto specjalnego dźwigu Liebherr o nośności 550 ton.
Inwestycja znacznie skraca i ułatwia dotarcie do coraz liczniejszych i popularnych obiektów znajdujących się za torami kolejowymi: stadionów - piłkarskiego i rugby, Hali Sportowo-Widowiskowej „Gdynia", centrów handlowych, a także firm.
Realizowano ją od 9 stycznia do 30 września 2009 r. Kładka kosztowała ponad 14 mln zł, a pieniądze w całości pochodziły z budżetu miasta.
Narodowy Stadion Rugby z zapleczem socjalnym w Gdyni ma 2515 miejsc siedzących. Pod trybunami znajduje się zaplecze socjalne, a pod ich częścią środkową - dwukondygnacyjny budynek zaplecza. Na parterze zlokalizowano pomieszczenia sportowe i rekreacyjne, a na piętrze pomieszczenia biurowe. Obiekt wyposażony jest m.in. w wentylację mechaniczną i klimatyzację, monitoring wizyjny, system komentatora sportowego, telebim, instalację nagłośnienia i stanowiska dla mediów. Budowa stadionu rozpoczęła się 2 grudnia 2008 r. i trwała rok. Obiekt kosztował 30 mln zł.
Konkurs wyłania najlepsze obiekty budowlane w kraju. Oceniane są: jakość robót, organizacja budowy i czas jej realizacji, rozwiązania techniczno-technologiczne procesu realizacji budowy, bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia, przebieg i forma finansowania inwestycji, koszty realizacji obiektu budowlanego, rozwiązania formalno-prawne w procesie inwestycyjnym, udział inwestora w realizacji obiektu budowlanego, wpływ oddziaływania inwestycji na środowisko i gospodarkę regionu.  

ikona