1010 (610) 2011-07-08 - 2011-07-14

Narodowe Centrum Badań Bałtyckich w Gdyni

Uczelnie i instytucje naukowe zajmujące się kształceniem i badaniami związanymi z morzem oraz Miasto Gdynia podpisały 5 lipca porozumienie w sprawie powołania Narodowego Centrum Badań Bałtyckich.
Narodowe Centrum Badań Bałtyckich (NCBB), integrując instytucje naukowe i naukowo-dydaktyczne, będzie działać na polu nauki i edukacji na rzecz racjonalnego zarządzania i zrównoważonego rozwoju strefy brzegowej Bałtyku, ochrony środowiska morskiego oraz zwiększenia innowacyjności gospodarki morskiej. Ten unikalny w skali kraju projekt ukierunkowany będzie na poszukiwanie i tworzenie nowych dróg współpracy nauki i uczelni akademickich z lokalnym samorządem, administracją państwową i innowacyjnym biznesem w celu skutecznej realizacji założeń polityki morskiej naszego kraju.
Formą prawną przyszłego Centrum będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni. Jest to nowe, oryginalne rozwiązanie w dziedzinie badań i edukacji morskiej. Udziałowcami spółki będą: Miasto Gdynia, Uniwersytet Gdański, Instytut Morski w Gdańsku, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Uniwersytet Szczeciński i Akademia Morska w Szczecinie. Centrum wzmocni potencjał polskich instytucji naukowych przy występowaniu o duże projekty naukowo-badawcze oraz infrastrukturalne w ramach programów polskich i międzynarodowych.
Inicjatorem powołania Narodowego Centrum Badań Bałtyckich jest Uniwersytet Gdański, który wyróżnia się na tle polskich uczelni wyższych interdyscyplinarnymi badaniami i kształceniem ukierunkowanymi na morze i który realizuje dewizę in mari via tua (w morzu droga Twoja) oraz Miasto Gdynia, propagujące rozwój kształcenia i badań związanych z morzem.  

ikona