1010 (610) 2011-07-08 - 2011-07-14

Podziękowanie

Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 1, Zespół Pracy Socjalnej - Dąbrowa składa serdeczne podziękowanie za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu w dniu 30 maja 2011 uroczystości DZIEŃ MATKI i JEJ DZIECKA: pracownikom świetlicy socjoterapeutycznej „Mrowisko" przy ZS nr 14 w Gdyni, Klubowi Osób Niepełnosprawnych z projektu Rodzina Bliżej Siebie, a także sponsorom: PHU Orion, Centrum Zabaw VITAWA oraz Studio Dziecięcej Aktywności MAKARAKA, dzięki którym możliwe było obdarowanie dzieci upominkami.
Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 1 dziękuje za nieocenioną i profesjonalną pomoc w realizacji projektu socjalnego skierowanego do młodzieży „Twój stosunek do pracy - wyraź siebie": Pomorskiej Woj. Komendzie OHP w Gdańsku, Hufcowi Pracy w Gdyni i Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia 14 na Karwinach. 

ikona