Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
1013 (613) 2011-07-29 - 2011-08-04

Dłuższa przerwa

Stowarszyenie Gdynian Wysiedlonych przedłuża przerwę urlopową do 15 sierpnia 2011 r. Pierwsze po urlopie spotkanie odbędzie się 16 sierpnia 2011 r. o godz. 12.00 w siedzbie GCOP przy ul. 3 Maja 23/31. 

ikona