1013 (613) 2011-07-29 - 2011-08-04

Kursy, szkolenia, doradztwo

Dyżury specjalistów w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. 10 Lutego 24:
- Trener przedsiębiorczości (Grażyna Pawlisz, Fundacja Gospodarcza). Termin: 24, 31 sierpnia 2011, godz. 8.00 - 16.00.
Zakres konsultacji: pisanie biznesplanu - indywidualne konsultacje; źródła dofinansowania działalności gospodarczej; doradztwo w zakresie przedsiębiorczości.
- Doradca Lokalnego Punktu Informacyjnego Gdynia (Fundacja Gospodarcza). Termin: 10, 17 sierpnia 2011, godz. 9.00 - 13.00. Zakres konsultacji: diagnoza - dobór źródła dotacji unijnej do potrzeb klienta, informacja o warunkach, kryteriach i procedurach dofinansowania projektu, informacja o trybie i terminach złożenia wniosku o dofinansowanie oraz danych kontaktowych do instytucji, które zajmują się priorytetem lub działaniem wynikającym z diagnozy; informacja dotycząca pozadotacyjnych źródeł finansowania dla MŚP (fundusze pożyczkowe i poręczycielskie, instrumenty finansowe wchodzące w skład inicjatywy JEREMIE); informacja dotycząca możliwości odbycia szkoleń finansowanych ze środków unijnych; wsparcie przedsiębiorców realizujących projekty finansowane ze środków unijnych w przygotowaniu wniosków o płatność - RPO WP oraz PO KL (od I kwartału 2011), w kolejnych miesiącach (II i III kwartał) także PO IG oraz PO IiŚ;
Doradca ds. Mikrofinansowania (Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.). Termin: 11, 25 sierpnia 2011 r., godz. 8.30 - 15.30. Zakres konsultacji: zasady udzielania pożyczek mikro i małym przedsiębiorstwom działającym na terenie woj. pomorskiego, a także osobom pragnącym uruchomić własną działalność gospodarczą, w tym szczególnie osobom bezrobotnym oraz absolwentom szkół wyższych i innych typów szkół;
- Porady prawne
Kancelaria Radcy Prawnego Piotra T. Kubika - 5, 12, 19, 26 sierpnia 2011, godz. 14.00 - 16.00;
Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów „MANAS" s.c. - 22, 29 sierpnia 2011 r., godz. 14.00 - 16.00
Prawnik Barbara Wyderska, Centrum Usług Prawnych - 5, 12, 19 sierpnia 2011 r., godz. 10.00 - 14.00;
- Specjalista Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych (PRFPK Sp. z o.o.). Termin: 23, 30 sierpnia 2011 r., godz. 9.00 - 13.00.
Zakres konsultacji: wsparcie bieżącej działalności i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu woj. pomorskiego poprzez poręczanie kredytów i pożyczek, informacja o możliwości uzyskania poręczania w ramach Inicjatywy JEREMIE
- Zespół ds. Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych; Termin: poniedziałek-piątek, godz. 8.00-16.00. Zakres konsultacji: środki na działalność dla niepełnosprawnych, środki dla pracodawców zatrudniających niepełnosprawnych.
***
Fundacja Gospodarcza zaprasza pracujące mieszkanki Gdyni z wykształceniem nie wyższym niż średnie na bezpłatny kurs doskonalący zawodowo połączony z doradztwem zawodowym w ramach projektu: „Wyższe kwalifikacje, lepsze perspektywy", finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych".
W programie: obsługa klientów (32 h), wprowadzenie do obsługi komputera (8 h), edytor tekstu MS Word (16 h), arkusz kalkulacyjny Excel (16 h), internet i poczta elektroniczna (8 h), dobre praktyki higieniczne (8 h), obsługa kas fiskalnych (32 h). Mile widziane panie z orzeczoną niepełnosprawnością, panie w wieku 45+, panie w wieku 50+.
Uczestniczkami kursu mogą zostać panie zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia lub umowy o dzieło i nieprowadzące działalności gospodarczej.
Dodatkowe informacje: Fundacja Gospodarcza - Gdynia, ul. Olimpijska 2; tel. 58 622 60 17; www.fundacjagospodarcza.pl - projekty w fazie realizacji.
***
Centrum Integracja w Gdyni Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji zaprasza osoby niepełnosprawne do swojej siedziby przy ul. Traugutta 2 w Gdyni do udziału w szkoleniu warsztatowym pt. „Prawo przyjazne niepełnosprawnemu obywatelowi". Szkolenie odbędzie się 4 sierpnia 2011 roku w godz. 10.00 - 13.00. Podczas spotkania omówione zostaną m.in. kwestie związane z uprawnieniami w życiu codziennym, zatrudnieniem, świadczeniami z ubezpieczenia społecznego, pomocy społecznej.
Szkolenie jest bezpłatne. Ilość miejsc - ograniczona. Tel. 58 660 28 38, adres e - mail gdynia@integracja.org.
***
Działania realizowane w ramach Pomorskiego Miasteczka Zawodów przez Fundację Gospodarczą w Gdyni:
- Doradztwo biznesowe*;
- Poradnictwo zawodowe (redagowanie CV i listów motywacyjnych, pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej)*;
- Badanie predyspozycji zawodowych*;
- Warsztaty z zakresu kreatywności 23.08.2011 r.;
- Podstawy korzystania z Internetu 11.08.2011 r.;
Jak założyć działalność gospodarczą 29.08.2011 r.;
Jak napisać biznesplan 30.08.2011 r.;
*wymaga wcześniejszego ustalenia terminu spotkania.
Zapisy telefoniczne od 25 dnia miesiąca od godz. 9.00. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny pod nr tel. 58 622 20 52, 622 60 17, 622 95 43 lub zgłaszanie się osobiście do Pomorskiego Miasteczka Zawodów (w siedzibie Fundacji Gospodarczej), Gdynia, ul. Olimpijska 2, pokój 101-102 i 103 (I p.). Strona internetowa: www.fundacjagospodarcza.com.pl. Działalność Pomorskiego Miasteczka Zawodów jest dofinansowana ze środków Miasta Gdyni.
***
Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, ul. Kołłątaja 8, prowadzi zapisy na poniższe szkolenia: „Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie prawa jazdy kat. D, D1, D+E, D1+E". Wymogi dla kandydatów: status osoby bezrobotnej, ukończony 23 rok życia, prawo jazdy kat. D uzyskane po 10.09.2008r., dobry stan zdrowia. Zapisy prowadzone są w siedzibie tut. Urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00 w pokoju 102,103 (I piętro). 

ikona