Trzy gdyńskie kąpieliska – Redłowo, Śródmieście i Babie Doły są otwarte dla mieszkańców i turystów.
1013 (613) 2011-07-29 - 2011-08-04

Młodzi a reklama

Z dniem 1 lipca 2011 r. Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni rozpoczął realizację projektu Wymiany Młodzieżowej p.n.: „Young and advertising: one strong identity" współfinansowanego ze środków Programu: „Młodzież w działaniu". Projekt dotyczy szeroko rozumianej reklamy i jej wpływu na wybory podejmowane przez młodzież. Tematyką projektu jest wpływ reklamy na ludzi w różnym wieku i o różnej narodowości oraz mechanizmy jej powstawania. W ramach projektu Wymiany Młodzieży, w dniach 29.07.2011 - 6.08.2011 Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni będzie gościł młodzież z Czech oraz Portugalii. Celem spotkania jest przede wszystkim zintegrowanie młodzieży z Polski, Portugali i Czech, poznanie ich wzajemnych kultur, wymiana doświadczeń i poglądów.
Działania projektu realizowane będą na terenie Gdyni, m.in.: warsztaty dot. zasad tworzenia reklam, warsztaty filmowe, warsztaty integracyjne, wieczorki kulturowe, happening w centrum Gdyni, wystawa poprojektowa oraz spotkania z młodzieżą szkół średnich w Gdyni. Projekt realizowany w tym roku jest pierwszym etapem współpracy pomiędzy Młodzieżowym Domem Kultury w Gdyni a organizacjami z Portugalii (Clube de Desporto C+S de Lavra) i Czech (Youth Information Centre). Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Materiał odzwierciedla jedynie stanowisko autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w nim informacji. 

ikona